Giữ Nguyên Mức Thuế Chống Bán Phá Giá Thép Trung Quốc Nhập Khẩu Vào Việt Nam

-

Thép nhập khẩu chịu những loại thuế thông thường như các hàng nhập vào khác: có thuế nhập vào với những mức giao động từ 0-20% theo thuế suất ưu đãi thông thường MFN hoặc ưu đãi đặc biệt quan trọng theo những hiệp định song phương hay khu vực và Thuế VAT.

Bạn đang xem: Thuế chống bán phá giá thép

Tra cứu giúp tại website của Tổng viên Hải quan:

https://tongcuc.customs.gov.vn/portal/index.jsp?page
Id=24&id=NHAP_KHAU&name=Nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&cid=1201

II. THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ TỰ VỆ

Ngoài thuế Nhập khẩu, hóa đơn đỏ vat , thép nhập khẩu còn chịu những loại thuế trường đoản cú vệ, thuế Chống chào bán phá giá, là các loại thuế đơn vị nước tấn công vào các mặt hàng thép nhằm mục đích bảo hộ, bảo đảm nghành cung cấp thép trong nước.

*

b) một vài sản phẩm ví dụ sau được miễn trừ vận dụng biện pháp chống bản phá giá: (i) Thép ko gì dạng tấm đã gia công quá nút cán nguội được đánh bóng gương (độ trơn No.8 hoặc Super Mirror) và bao gồm keo phủ bảo vệ: (in) Thép ko gỉ dạng tấm đã tối ưu quá mức cần nguội được chế tạo ra mẫu sắc khác biệt trên mặt phẳng bằng technology phủ color chân không PVD, hóa chất, điện phân hoặc technology tương đương và tất cả keo bao phủ bảo vệ; (iii) Thép ko gi dạng tấm đã gia công quá nút cán nguội được tạo hoa văn chim trên mặt phẳng và tất cả keo bao phủ bảo vệ; (iv) Thép không gi dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được chế tạo hoa văn nổi trên mặt phẳng và bao gồm keo tủ bảo vệ; (v) Thép ko gi dạng tấm đã gia công quá nấc căn nguội được chế tạo ra hoa văn trên bề mặt bằng phương thức in lazer và bao gồm keo đậy bảo vệ

Các mức thuế này hoàn toàn có thể được biến đổi trong trường đúng theo rà soát, gia hạn theo nguyên lý tại Pháp lệnh Chống phân phối phá giá

*

Nguồn tham khảo: http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=case-prosecute&do=detail&id=6f6474d6-1e0e-4ef7-99f6-b50e0085efc5

Nguồn tham khảo:

http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=case-prosecute&do=detail&id=9b93207e-965b-444c-8b6c-a6455bf8372b

*

Như vậy, các quyết định vận dụng thuế chống bán phá giá so với thép mạ (tôn mạ) từ thị phần Trung quốc, hàn quốc trước phía trên đã kho bãi bỏ.

Hàng hóa nhập vào bị áp dụng thuế chống cung cấp phá giá bán là thép mạ (còn call là tôn mạ): là một số sản phẩm thép cacbon cán phẳng ở dạng cuộn và không phải dạng cuộn, chứa hàm vị cacbon dưới 0,60% tính theo trọng lượng, bao gồm tráng, mạ hay phủ kim loại chống gỉ như kẽm hoặc nhôm hoặc các hợp kim gốc fe theo toàn bộ các phương pháp phủ kẽm kim loại tổng hợp gốc sắt, bất kể độ dày với chiều rộng. Các sản phẩm này thuộc những mã HS như sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19;7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.11; 7212.30.12; 7212.30.13; 7212.30.14; 7212.30.19; 7212.30.90; 7212.50.13; 7212.50-14; 7212.50.19; 7212.50.23; 7212.50.24; 7212.50.29; 7212.50.93; 7212.50.94; 7212.50.99; 7212.60.11; 7212.60.12; 7212.60.19; 7212.60.91; 7212.60.99; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91…”. (tổng cộng 39 mã HS). Các công năng cơ bản: Thép mạ, được tủ lớp kim loại, có đặc tính chống gỉ như chịu đựng đựng phong hóa, dường như có công năng kết dính và tạo nên hình tốt. Kĩ năng chống gỉ và các khả năng hữu ích không giống của thép được bức tốc bằng tỷ lệ thích hợp hàm vị cacbon và những thành phần khác trong lớp tính theo trọng lượng. mục đích sử dụng chính: Sản phẩm thép mạ được áp dụng làm vật liệu xây dựng, bộ phận xe ô tô, vách ngăn, khung sườn lưng tủ lạnh, vỏ sản phẩm vi tính, ống thông gió, vách sau máy ổn định không khí, kim loại có tráng men, ống, đai thùng đồ vật nội thất, cửa ra vào, thanh trượt, v.v. Thép mạ còn có thể được sử dụng làm vật liệu nền mang lại tôn mạ màu. Thép mạ có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp không giống nhau tùy theo yêu cầu của công ty về hóa học lượng, công dụng vật lý, hạng và áp dụng của sản phẩm. nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu: sản phẩm & hàng hóa bị vận dụng biện pháp thuế chống chào bán phá giá chỉ được nhập khẩu hoặc tất cả xuất xứ từ: trung quốc và Hàn Quốc. 3. Thuế chống phân phối phá giá chủ yếu thức

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------------

Số: 3390/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP CÁNNGUỘI (ÉP NGUỘI) DẠNG CUỘN HOẶC TẤM CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNGHOA

BỘ TRƯỞ
NG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật làm chủ ngoại yêu thương số05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật
Quản lý ngoại thương về những biện pháp chống vệ yêu quý mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ Thông tứ số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của cục trưởng cỗ Công yêu quý quy định cụ thể một sốnội dung về những biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ ra quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày thứ 2 tháng 10 năm 2017 của bộ trưởng cỗ Công Thương luật pháp chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ đưa ra quyết định số 2703/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của bộ trưởng bộ Công thương quyết định điều tra áp dụngbiện pháp chống phân phối phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạngcuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước cộng hòa quần chúng Trung Hoa;

Căn cứ quyết định số 2240/QĐ-BCTngày 21 mon 8 năm 2020 của cục trưởng bộ Công Thương ra quyết định gia hạn thời hạnđiều tra áp dụng biện pháp chống chào bán phá giá so với một số sản phẩm thép cánnguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có nguồn gốc từ nước cùng hòa nhân dân Trung
Hoa;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng Cục
Phòng vệ yêu đương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thuế chống cung cấp phá giá chấp thuận đối vớimột số thành phầm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm, đúng theo kimhoặc chưa phù hợp kim, cho cán phẳng, bao gồm bề rộng bên dưới 1.600mm, độ dày trường đoản cú 0,108mmđến 2,55mm, đã có ủ hoặc chưa được ủ, được tủ hoặc được tráng với chất vô cơhoặc chưa được phủ hoặc tráng, thuộc những mã HS sau: 7209.16.10; 7209.16.90;7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90;7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20;7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90 bao gồm xuấtxứ tự nước cộng hòa Nhân dân china (mã vụ việc: AD08) cùng với nội dung đưa ra tiếtnêu tại thông báo kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hành sau 07 ngàykể từ thời điểm ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Bộ, cục trưởng cục Phòng vệthương mại và Thủ trưởng các đơn vị, những bên liên quan phụ trách thihành đưa ra quyết định này./.

BỘ TRƯỞ
NG è cổ Tuấn Anh

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP CÁNNGUỘI (ÉP NGUỘI) DẠNG CUỘN HOẶC TẤM CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNGHOA(Ban hành kèm theo ra quyết định số 3390/QĐ-BCT ngày 21 mon 12 năm 2020 của Bộtrưởng cỗ Công Thương)

1. Diễn tả hànghóa bị vận dụng biện pháp chống bán phá giá

Sản phẩm thép các-bon cán nguội (épnguội) dạng cuộn hoặc tấm, kim loại tổng hợp hoặc chưa hợp kim, được cho cán phẳng, bao gồm bề rộngdưới 1.600mm, độ dày trường đoản cú 0,108mm mang đến 2,55mm, đã làm được ủ hoặc chưa được ủ, được phủhoặc được tráng với hóa học vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng. Mã số hàng hóa (mã
HS) hiện nay hành: 7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90;7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90;7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90;7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90.

Thép cán nguội nêu trên trường hợp thỏa mãnmột trong số trường đúng theo sau ko thuộc phạm vi áp dụng biện pháp kháng bánphá giá:

- Thép không gỉ cán nguội;1

- Thép mạ năng lượng điện silicon (thép mạ kỹ thuậtđiện);

- Tấm thép black (tôn đen) cán nhằm trángthiếc;

- Thép gió;

- Thép lượn sóng;

- Thép cán nguội được tô phủ.

Bộ Công Thương hoàn toàn có thể sửa đổi, bổsung danh sách các mã HS của sản phẩm & hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống cung cấp phá giá chỉ đểphù hợp với mô tả sản phẩm & hàng hóa bị khảo sát và các thay đổi khác (nếu có).

Hàng hóa bị áp dụng biện pháp chốngbán phá giá bán có nguồn gốc từ nước cộng hòa Nhân dân trung quốc (Trung Quốc).

2. Tóm lại điềutra cuối cùng

Cơ quan khảo sát kết luận rằng bao gồm tồntại: (i) hành vi chào bán phá giá; (ii) rình rập đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sảnxuất vào nước; và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa các việc nhập khẩu hàng hóa bánphá giá bán với việc rình rập đe dọa gây thiệt hại đáng kể so với ngành thêm vào trong nước.

3. Danh sách cácnhà sản xuất, xuất khẩu bị áp dụng biện pháp chống chào bán phá giá và mức thuế chốngbán phá giá bán tương ứng

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Cột 4

TT

n bên sản xuất

n nhà xuất khẩu

Mức thuế chống chào bán phá giá chủ yếu thức

1

BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

- Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd.

- Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited

25,22%

2

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

3

Baoshan Iron và Steel Co., Ltd.

Baosteel Singapore Pte. Ltd.

15,50%

4

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

5

Baosteel Zhanjiang Iron và Steel Co., Ltd.

6

Shanghai Meishan Iron và Steel Co., Ltd.

Xem thêm: Cách Bóc Tách Khối Lượng Thép, Cách Tính Khối Lượng Thép Trong Bản Vẽ

7

Angang Steel Company Limited

Angang Group Hong Kong Co., Limited

15,74%

8

Bazhou Jinshangyi Metal Products Co.,Ltd.

-

4,43%

9

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

- Qilu Steel Pte. Ltd.

- Eldon Development Ltd.

25,22%

10

SD Steel Rizhao Co., Ltd.

11

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

- Baotou Steel (Singapore) Pte. Ltd.

- Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.

- Baogang Zhan Bo International Trade Limited

15,64%

12

Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd.

13

Shougang Jingtang United Iron và Steel Co., Ltd.

- Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited

- đài loan trung quốc Shougang International Trade và Engineering Corporation

19,74%

14

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

- Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.

- Xinsha International Pte. Ltd.

25,22%

15

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

Baohua Steel International Pte Limited

20,79%

16

Các doanh nghiệp khác của Trung Quốc

-

25,22%

4. Thời hạn áp dụngbiện pháp chống bán phá giá

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phágiá bằng lòng là 05 (năm) năm tính từ lúc ngày ra quyết định áp dụng thuế chống buôn bán phágiá thừa nhận có hiệu lực (trừ trường phù hợp được rứa đổi, gia hạn theo Quyết địnhkhác của bộ Công Thương).

5. Thủ tục, hồ sơkiểm tra và vận dụng biện pháp chống buôn bán phá giá

Để có cơ sở xác minh hàng hóa nhập khẩuthuộc đối tượng người sử dụng áp dụng biện pháp chống buôn bán phá giá, ban ngành hải quan đã thựchiện kiểm tra bệnh từ bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giấy triệu chứng nhận của nhà sảnxuất và sách vở và giấy tờ có liên quan khác theo vẻ ngoài dưới đây. Bệnh từ bệnh nhậnxuất xứ hàng hóa gồm:

a) Giấy bệnh nhận xuất xứ hàng hóa(C/O); hoặc

b) chứng từ tự chứng nhận xuất xứhàng hóa tương xứng với cơ chế tại:

- Hiệp định thương mại dịch vụ hàng hóa
ASEAN;

- hiệp định Đối tác toàn vẹn và Tiếnbộ xuyên thái bình Dương;

- Hiệp định thương mại dịch vụ tự vì chưng giữa Cộnghòa thôn hội chủ nghĩa nước ta và câu kết châu Âu.

Các bước kiểm tra rõ ràng như sau:

Bước 1: Kiểm tra triệu chứng từ chứngnhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

- Trường hòa hợp 1: còn nếu như không xuất trìnhđược bệnh từ bệnh nhận nguồn gốc hàng hóa thì áp dụng mức thuế chống bán phágiá là 25,22%.

- Trường hợp 2: ví như xuất trình đượcchứng từ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa từ những nước, vùng giáo khu khác không phải
Trung Quốc thì chưa phải nộp thuế chống phân phối phá giá.

- Trường phù hợp 3: giả dụ xuất trình đượcchứng từ triệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa từ trung quốc thì gửi sang bước 2.

Bước 2: bình chọn Giấy hội chứng nhậnchất lượng (bản gốc) ở trong nhà sản xuất (sau phía trên gọi bình thường là Giấy chứng nhận nhàsản xuất)

- Trường vừa lòng 1: Nếu: (i) ko xuấttrình được Giấy ghi nhận nhà cung ứng hoặc (ii) xuất trình được Giấy chứng nhậnnhà cung cấp nhưng tên nhà sản xuất trên Giấy ghi nhận không trùng cùng với tênnhà sản xuất nêu trên Cột 2 Mục 3 của thông báo này thì nộp nấc thuế chống bánphá giá chỉ là 25,22%.

- Trường hòa hợp 2: nếu xuất trình được
Giấy ghi nhận nhà thêm vào và thương hiệu nhà cấp dưỡng trên Giấy ghi nhận trùng vớitên ở trong nhà sản xuất nêu trên Cột 2 Mục 3 của thông báo này thì chuyển sang Bước3.

Bước 3: kiểm tra tên công ty xuấtkhẩu

- Trường hòa hợp 1: ví như tên công ty xuất khẩu(dựa trên đúng theo đồng cài đặt bán, hóa đối chọi thương mại) trùng với tên nhà tiếp tế nêutại Cột 2 hoặc trùng cùng với tên công ty xuất khẩu tương xứng theo hàng ngang tại Cột 3thì nộp mức thuế khớp ứng theo hàng ngang trên Cột 4 Mục 3 của thông báo này.

- Trường hòa hợp 2: giả dụ tên bên xuất khẩu(dựa trên hòa hợp đồng sở hữu bán, hóa đối chọi thương mại) ko trùng cùng với tên công ty sản xuấttại Cột 2 hoặc ko trùng với tên đơn vị xuất khẩu khớp ứng theo hàng ngang tại
Cột 3 thì nộp nấc thuế chống chào bán phá giá là 25,22%.

6. Trình từ thủ tụctiếp theo

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều16 Thông bốn 37/2019/TT-BCT, Cơ quan khảo sát sẽ thông báo về bài toán tiếp nhậnhồ sơ ý kiến đề xuất miễn trừ sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định vận dụng biệnpháp chống vệ yêu thương mại./.