VIỆN PASTEUR CÓ CÁC DỊCH VỤ GÌ VÀ BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM VIỆN PASTEUR MỚI NHẤT

-

Hiện ni nguồn nước thực hiện đang bị ô nhiễm ngày càng rất lớn vậy cho nên việc xét nghiệm nước ngơi nghỉ là nhu yếu và vấn đề làm cần thiết của đa số người.

Bạn đang xem: Bảng giá xét nghiệm viện pasteur

*

Bảng giá chỉ xét nghiệm nước 109 chỉ tiêu quality nước nhà hàng theo QCVN 01:2009/BYT

STTChỉ tiêu phân tíchPhương pháp thửĐơn vịĐơn giá
Chỉ tiêu thống kê giám sát mức A
1Độ màuSMEWW 2120 BMẫu50,000
2Mùi; vịCảm quanMẫu10,000
3Độ đụcMáy so với độ đụcMẫu50,000
4Độ p
H
TCVN 6492:2011Mẫu50,000
5Độ cứng, tính theo Ca
CO3; Magie (Mg2+); can xi (Ca2+);
TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340CMẫu60,000
6CloruaTCVN 6194:1996Mẫu50,000
7Hàm lượng SắtTCVN 6177:1996Mẫu60,000
8Hàm lượng mangan tổng sốSMEWW 3111BMẫu105,000
9Hàm lượng Nitrat (NO3-)Thường quy chuyên môn YHLĐ-VSMT- SKTH 2002Mẫu80,000
10Hàm lượng Nitrit (NO2-)TCVN 6178:1996Mẫu80,000
11Hàm lượng Sulfat (SO4)EPA 375.4Mẫu80,000
12Chỉ số PecmanganatTCVN 6186:1996Mẫu84,000
13Hàm lượng Clo dưTCVN 6225-2:2012Mẫu70,000
14Coliform tổng sốTCVN 6187 – 1: 2009Mẫu170,000
15E.coliTCVN 6187 – 1: 2009Mẫu170,000
Chỉ tiêu đo lường và tính toán mức B
16Tổng chất rắn kết hợp (TDS)SMEWW 2540 Solids B, CMẫu104,000
17Hàm lượng NhômSMEWW 3113BMẫu105,000
18Hàm lượng ChìSMEWW 3113BMẫu105,000
19Hàm lượng NatriSMEWW 3500 Na, DMẫu105,000
20Hàm lượng AmoniEPA 350.2Mẫu80,000
21Hàm lượng AsenSMEWW 3500 As, BMẫu140,000
22Hàm lượng FloruaSMEWW 4500-F, DMẫu60,000
23Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S)TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E)Mẫu70,000
24Hàm lượng Thủy ngânSMEWW 3114BMẫu140,000
25Phenol và dẫn xuất phenolSMEWW 6420 BMẫu800,000
26BenzenEPA 524.2Mẫu325,000
27Benzo(a)pyrenEPA 525.2Mẫu325,000
28MonoclorobenzenEPA 524.2Mẫu420,000
29MonocloraminTCVN 6225-2:2012Mẫu280,000
30Tổng hoạt độ αSMEWW 7110 BMẫu850,000
31Tổng hoạt độ βSMEWW 7110 BMẫu850,000
Chỉ tiêu đo lường mức C
32Hàm lượng BromatUS EPA 300.1Mẫu280,000
33Hàm lượng CloritUS EPA 300.1Mẫu280,000
34Hàm lượng XianuaSMEWW 4500 CN-, EMẫu80,000
35Hàm lượng AntimonSMEWW 3500 Sb BMẫu105,000
36Hàm lượng BariSMEWW 3500 cha BMẫu105,000
37Hàm lượng Bo tính chung cho tất cả Borat và Axit boricSMEWW 4500 B DMẫu105,000
38Hàm lượng CadimiSMEWW 3113BMẫu105,000
39Hàm lượng Crom tổng sốSMEWW 3113B với 3111BMẫu105,000
40Hàm lượng Đồng tổng sốSMEWW 3113B cùng 3111BMẫu105,000
41Hàm lượng MolybdenSMEWW 3500 MoMẫu105,000
42Hàm lượng NikenSMEWW 3113BMẫu105,000
43Hàm lượng SelenSMEWW 3500 Se, CMẫu105,000
44Hàm lượng KẽmSMEWW 3111BMẫu105,000
Nhóm Clorobenzen
451,2 – DiclorobenzenEPA 524.2Mẫu420,000
461,4 – DiclorobenzenEPA 524.2Mẫu420,000
47TriclorobenzenEPA 524.2Mẫu420,000
Nhóm dung môi hữu cơ
48ToluenEPA 524.2Mẫu325,000
49XylenEPA 524.2Mẫu325,000
50EtylbenzenEPA 524.2Mẫu325,000
51StyrenEPA 524.2Mẫu325,000
52Di (2 – etylhexyl) adipateEPA 525.2Mẫu325,000
53Di (2 – etylhexyl) phtalatEPA 525.2Mẫu325,000
54AcrylamideEPA 8032AMẫu325,000
55EpiclohydrinNội cỗ GC/ECDMẫu325,000
56Hexacloro butadienEPA 524.2Mẫu325,000
571,2 – Dibromo – 3 CloropropanEPA 524.2Mẫu325,000
58FocmaldehytEPA 556Mẫu325,000
59BromofocEPA 524.2Mẫu325,000
60DibromoclorometanEPA 524.2Mẫu325,000
61BromodiclorometanEPA 524.2Mẫu325,000
62Axit dicloroaxeticEPA 552.2Mẫu325,000
63Axit tricloroaxeticEPA 552.2Mẫu325,000
64Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt)EPA 8260BMẫu325,000
65DicloroaxetonitrilEPA 551.1Mẫu325,000
66DibromoaxetonitrilEPA 551.1Mẫu325,000
67TricloroaxetonitrilEPA 551.1Mẫu325,000
68Xyano clorit (tính theo CN-)SMEWW 4500-CN-JMẫu325,000
Dung môi hữu cơ team Alkan clo hóa
69CacbontetracloruaEPA 524.2Mẫu1,120,000
70DiclorometanEPA 524.2Mẫu1,120,000
711,2 DicloroetanEPA 524.2Mẫu1,120,000
721,1,1 – TricloroetanEPA 524.2Mẫu1,120,000
73Vinyl cloruaEPA 524.2Mẫu1,120,000
741,2 DicloroetenEPA 524.2Mẫu1,120,000
75TricloroetenEPA 524.2Mẫu1,120,000
76TetracloroetenEPA 524.2Mẫu1,120,000
77ClorofocEPA 524.2Mẫu1,120,000
781,2 – DicloropropanEPA 524.2Mẫu1,120,000
791,3 – DichloropropenEPA 524.2Mẫu1,120,000
Nhóm hóa chất bảo vệ thực đồ gia dụng trong nước nhóm Clo
80Aldrin/DieldrinTCVN 7876:2008Mẫu850,000
81ClodaneEPA 525.2Mẫu850,000
82ClorotoluronGC/ECDMẫu850,000
83DDTTCVN 7876:2008Mẫu850,000
84Heptaclo với heptaclo epoxitTCVN 7876:2008Mẫu850,000
85HexaclorobenzenEPA 525.2Mẫu850,000
86LindaneTCVN 7876:2008Mẫu850,000
87MCPAEPA 555Mẫu850,000
88MethoxychlorEPA 525.2Mẫu850,000
89MethachlorG C/FIDMẫu850,000
902,4,5 – TEPA 515.4Mẫu850,000
912,4 – DEPA 515.4Mẫu850,000
92PropanilEPA 532Mẫu850,000
93DichlopropEPA 515.4Mẫu850,000
94PentaclorophenolEPA 525.2Mẫu850,000
952,4,6 TriclorophenolEPA 8270DMẫu850,000
96FenopropGC/ECDMẫu850,000
97MecopropEPA 555Mẫu850,000
982,4 DBEPA 515.4Mẫu850,000
Hóa chất bảo đảm thực đồ trong nước nhóm Nitơ
99AlachlorEPA 525.2Mẫu850,000
100AldicarbEPA 531.2Mẫu850,000
101AtrazineEPA 525.2Mẫu850,000
102BentazoneEPA 515.4Mẫu850,000
103SimazineEPA 525.2Mẫu850,000
104MolinateEPA 525.2Mẫu850,000
105TrifuralinEPA 525.2Mẫu850,000
106PendimetalinEPA 525.2Mẫu850,000
107IsoproturonGC/ECDMẫu850,000
Hóa chất bảo đảm an toàn thực đồ trong nước đội khác
108CarbofuranEPA 531.2Mẫu1,050,000
109PermethrinEPA 525.2Mẫu1,050,000

Bảng giá bán xét nghiệm nước viện pasteur là nội dung đang được không hề ít người đon đả trong thời hạn gần đây. Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn những thông tin cơ bạn dạng về câu chữ này, bọn họ hãy thuộc đón đọc nội dung bài viết dưới đây.

Tại sao rất cần được xét nghiệm nước

Chúng ta cần xét nghiệm nước nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh với độ an toàn khi sử dụng. Phụ thuộc quy chuẩn và bảng báo giá xét nghiệm nước viện pasteur mà họ sẽ search ra cho mình mẫu nước tốt và phù hợp với yêu cầu sử dụng nhất.

Không các vậy, thông qua quy trình xét nghiệm nước, bạn có thể kết luận được độ sạch của nước cũng giống như kiểm tra về tính chất sạch nội địa sinh hoạt. Qua đây bọn họ cũng vẫn thêm phần an tâm hơn mỗi lúc sử dụng nước sinh hoạt.

Quy trình xét nghiệm nước

Để bao gồm một nguồn nước sống đạt chuẩn, bọn họ không thể quăng quật qua những quy trình xét nghiệm nước. Nội dung dưới đây để giúp cho chúng ta hiểu rõ rộng về một tiến trình xét nghiệm nước hoàn chỉnh.

*

Tiêu chí để xét nghiệm nước viện pasteur

Bước 1: lựa chọn và lấy mẫu nước nhưng mình bắt buộc xét nghiệm

Nước máy: bọn họ nên lấy nước kể từ sau khi vẫn bơm rộng 15 phút.Nước giếng: sau thời điểm lấy nước để sử dụng 15 phút thì bạn có thể lấy nó để gia công mẫu xét nghiệm
Các dòng nước khác: nước mưa, nước sông hồ, nước suối… sử dụng nguồn nước giải pháp mặt đất hơn 10cm.

Xem thêm: Thép Ống Thép Stk Là Gì ? Ứng Dụng Của Ống Stk Trong Xây Dựng

 

Sau khi đã chọn lựa cho mình mẫu nước cần xét nghiệm, chúng ta nên chuẩn bị một chai thuỷ tinh sạch, không bám bị để đựng nước. Lúc nước đã có được đổ vào những chai thuỷ tinh riêng biệt biệt, chúng ta sẽ che nắp chai lại.

Bước 2: Đem mẫu mã thử nghiệm đi xét nghiệm cùng nhớ bảo quản kĩ lưỡng

Chúng ta cần bảo quản tốt mẫu mã xét nghiệm làm cho ra tác dụng tốt và chính xác nhất. Thường thì đối với mẫu nước, họ không yêu cầu để nước tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cũng ko được tất cả những ảnh hưởng tác động va chạm to gan hay mở nắp chai.

Bước 3: sau thời điểm đã chuẩn bị đầy đầy đủ vật chủng loại thì họ sẽ triển khai làm sách vở và giấy tờ liên quan tiền và ban đầu thực hiện tại xét nghiệm nước trên Viện Pasteur. Hình như chúng ta cũng có thể có thể bài viết liên quan bảng giá chỉ xét nghiệm nước viện pasteur để làm rõ hơn về tin tức mẫu thử cơ mà mình đem đến. Sau cuối xét nghiệm đã được ra mắt khi các thủ tục vẫn được xong xuôi và bảng xét nghiệm sẽ được gửi đến người gửi trong thời hạn nhanh nhất.

Bảng giá chỉ xét nghiệm nước viện Pasteur

Sau đây bọn họ sẽ thuộc nhau đi tìm hiểu rõ rộng về bảng giá xét nghiệm nước viện pasteur.

STT

Phân tích chi tiết

Thử nghiệm và cách thức thử

Gía thành

1

Chỉ tiêu ở đo lường và tính toán mức A

 Mức độ màu sắc sắc
Mùi vị của nước
Độ đục của nước
Độ p
HĐộ cứng
Clorua
Hàm lượng: sắt, mangan và những hàm lượng khác. Tổng số Pecmanganat
Coliform E.coli
SMEWW 2120BSMEWW 3111BCảm quan
Máy so sánh độ đục
TCVN 6492:2011TCVN 6187-1:2009TCVN 6225-2:2012EPA 375.4Thường quy nghệ thuật YHLĐ-VSMT-SKTH 2002

Sẽ giao động từ 55.000 – 165.000 đồng/mẫu

2

Chỉ tiêu ở thống kê giám sát mức B

 Chất rắn hoà tan có trong nước
Các hàm lượng liên quan như: Nhôm, Chì, Natri, Amoni, Asen, Florua, Dihydrosulfur, Thủy ngân.Phenol và dẫn xuất phenol
Benzen
Benzo(a)pyren
Monoclorobenzen
Monocloramin
Tổng số hoạt độ αTổng số hoạt độ β
SMEWW 2540 Solids B,CSMEWW 3113BEPA 350.2SMEWW 3500 As, B;

Sẽ giao động từ 55.000 – 855.000 đồng/mẫu

3

Chỉ tiêu ở đo lường và thống kê mức C

 

Các hàm lượng yêu cầu thiết:

Hàm lượng Bromat
Hàm lượng Clorit
Hàm lượng Xianua
Hàm lượng Antimon
Hàm lượng Bari
Hàm lượng Cadimi
Hàm lượng Crom tổng số
Hàm lượng Đồng tổng số
Hàm lượng Molybden
Hàm lượng Niken
Hàm lượng Selen
Hàm lượng Kẽm
US EPA 300.1SMEWW 3500 Sb BSMEWW 4500 CN-ESMEWW 3500 bố BSMEWW 4500 B D

Sẽ giao động từ 100.000 – 290.000 đồng/mẫu

4

Trong nhóm Clorobenzen

 1,2 – Diclorobenzen1,4 0 Diclorobenzen
Triclorobenzen
EPA 524.2

Sẽ xấp xỉ trong khoảng tầm 400.000-420.000 đồng/mẫu

5

Nhóm dung môi hữu cơ

 Thông số Toluen
Thông số Xylen
Thông số Etylbenzen
Thông số Styren
Thông số Di (2 – etylhexyl): adipate cùng phatalat
EPA 534.2EPA 8032ANội cỗ GC/ECDEPA 8260BEPA 551.1

Sẽ giao động trong khoảng 300.000-325.000 đồng/mẫu

6

Dung môi hữu cơ đội Alkan clo hóa

 Chỉ số Cacbontetraclorua
Chỉ số Diclorometan
Chỉ số Vinyl Clorua
Chỉ số Tricloroeten
Chỉ số Clorofo

EPA 534.2

Sẽ giao động trong khoảng tầm 1.000.000- 1.120.000 đồng/mẫu

7

Nhóm hóa chất bảo đảm an toàn thực vật gồm trong nước CLo

 Chỉ số Aldrin/Dieldrin
Chỉ số Clodane
Chỉ số Clorotoluron
Chỉ số DDTChỉ số MCPAChỉ số Methoxychlor
Chỉ số Hexaclorobenze
TCVN 7876:2008EPA 525.2GC/ECDEPA 555GC/FID

Sẽ xấp xỉ trong khoảng chừng 850.000 -900.000đồng/mẫu

8

Nhóm hoá chất được bảo đảm trong môi trường thiên nhiên khí Nito

 Chỉ số Alachlor
Chỉ số Aldicarb
Chỉ số Atrazine
Chỉ số Bentazone
EPA 525.2EPA 525.4GC/ECD

Sẽ giao động trong khoảng chừng 850.000 - 900.000đồng/mẫu

9

Nhóm hóa chất được bảo vệ trong các môi trường khác nhau

 Chỉ số Carbofuran
Chỉ số Permethrin
EPA 531.2EPA 535.2

Làm vậy nào để hiệu quả xét nghiệm nước chủ yếu xác 

Để có công dụng xét nghiệm nước thiết yếu xác, chúng ta cần phải triển khai quy trình xét nghiệm trả chỉnh. Không mọi vậy, bọn họ cũng đề nghị tham khảo báo giá xét nghiệm nước viện pasteur để rất có thể đánh giá đúng đắn nhất về quality nước trong ngơi nghỉ hằng ngày.

*
Bảng giá chỉ xét nghiệm nước viện pasteur là gì

Hầu hết các chỉ tiêu reviews nước thường đã được dựa vào màu sắc, mùi hương vị, độ trong suốt,... đó là một trong những tiêu chí dễ dàng nhất nhưng mà mắt thường bạn có thể thấy được. Cạnh bên đó, để chắc hơn thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kiểm tra độ p
H, độ cứng, sắt,... Gồm trong nước.

Lời kết