Bảng Giá Đất Đà Nẵng Năm 2016, Bảng Giá Nhà Đất Đà Nẵng Từ Năm 2015 Đến 2020

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————

Số: 46/2016/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày đôi mươi tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ cơ chế Đất đai ngày 29 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm năm trước của chính phủ quy định về form giá đất;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm 2014 của cỗ Tài nguyên môi trường thiên nhiên quy định đưa ra tiết cách thức định giá chỉ đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định vị đất cụ thể và tứ vấn khẳng định giá đất;

Căn cứ quyết nghị số 68/2016/NQ-HĐND ngày 08 mon 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên tại Tờ trình số 1802/TTr- STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bảng giá đất đà nẵng năm 2016

 Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này điều khoản giá những loại đất trên địa phận thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên chịu trọng trách chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đánh giá và đôn đốc việc triển khai Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2017 và thay thế sửa chữa Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày đôi mươi tháng 12 năm 2014; ra quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 và ra quyết định số 29/2016/QĐ- ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 9 năm năm nhâm thìn của Ủy ban quần chúng. # thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; cục trưởng cục Thuế; chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng những cơ quan, đối kháng vị, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

QUY ĐỊNH

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 46 /2016/QĐ-UBND ngày trăng tròn /12/2016 của ubnd thành phố Đà Nẵng)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Giá đất phát hành tại hiện tượng này được sử dụng làm căn cứ trong số trường hợp phương tiện tại Khoản 2 Điều 114 của lý lẽ Đất đai, cụ thể như sau:

a) Tính tiền thực hiện đất khi bên nước công nhận quyền thực hiện đất nghỉ ngơi của hộ gia đình, cá nhân đối cùng với phần diện tích s trong hạn mức; được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ khu đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang khu đất ở so với phần diện tích trong giới hạn ở mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế áp dụng đất;

c) Tính tầm giá và lệ giá tiền trong quản lý, thực hiện đất đai;

d) Tính chi phí xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền đền bù cho bên nước khi tạo thiệt sợ trong quản lý và sử dụng đất đai;

e) Tính quý giá quyền thực hiện đất để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất mang đến Nhà nước đối với trường hợp khu đất trả lại là khu đất Nhà nước giao đất tất cả thu tiền thực hiện đất, thừa nhận quyền sử dụng đất gồm thu tiền thực hiện đất, đất thuê trả tiền thuê khu đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

2. Tỷ giá của đất nền tại Quy định này không áp dụng so với trường hợp xác minh giá đất rõ ràng quy định trên Khoản 4 Điều 114 của giải pháp Đất đai, rõ ràng như sau:

a) Tính tiền sử dụng đất khi đơn vị nước công nhận quyền thực hiện đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích s đất nghỉ ngơi vượt hạn mức; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất từ khu đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là khu đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt giới hạn trong mức giao đất ở mang lại hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất so với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt giới hạn trong mức nhận đưa quyền áp dụng đất nông nghiệp trồng trọt của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền thực hiện đất khi công ty nước giao đất bao gồm thu tiền sử dụng đất không thông qua bề ngoài đấu giá chỉ quyền thực hiện đất; công nhận quyền thực hiện đất, chất nhận được chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền áp dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp nhà nước dịch vụ thuê mướn đất ko thông qua hình thức đấu giá bán quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền thực hiện đất khi cp hóa doanh nghiệp lớn nhà nước nhưng doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp bên nước giao đất bao gồm thu tiền áp dụng đất, dịch vụ cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp công ty lớn nhà nước cổ phần hóa được đơn vị nước dịch vụ thuê mướn đất trả chi phí thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền đền bù khi nhà nước tịch thu đất.

Điều 2Căn cứ xây dựng bảng báo giá đất

Căn cứ vào vẻ ngoài định giá đất nền quy định trên Điều 112 của quy định Đất đai, cách thức định giá đất quy định tại những Khoản 1, 2, 3 với 4 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về giá chỉ đất; kết quả tổng hợp, phân tích tin tức về giá đất nền thị trường; các yếu tố trường đoản cú nhiên, kinh tế tài chính – làng hội, làm chủ và áp dụng đất đai ảnh hưởng đến giá chỉ đất.

Căn cứ vào Khung tỷ giá của đất nền quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2014 của chính phủ.

Điều 3. Các yếu tố để xác minh giá khu đất ở trên đô thị

1. Xác định vị trí đất:

a) căn cứ đất ở mặt tiền đường phố cùng ven mặt đường kiệt (hoặc hẻm) cơ mà phân một số loại theo 5 địa chỉ sau đây:

Vị trí 1: Đất ở phương diện tiền con đường phố.

Vị trí 2: Đất sống ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.

Vị trí 3: Đất sinh hoạt ven những đường kiệt bao gồm độ rộng từ 3m mang lại dưới 4,5m.

Vị trí 4: Đất nghỉ ngơi ven các đường kiệt tất cả độ rộng từ 1,7m cho dưới 3m.

Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt tất cả độ rộng dưới 1,7m.

b) Độ rộng lớn của mặt đường kiệt (tính từ bỏ cạnh trong của thửa đất mang lại đường phố) được khẳng định bằng mặt cắt ngang nơi thanh mảnh nhất của khoảng cách hai bức tường (hoặc nhì bờ rào) đối lập của đường kiệt, gồm những: vỉa hè, cống bay nước tất cả đanh đậy hai bên đường kiệt (phần mặt đường lưu thông được, thuộc đất công).

c) Đối với những đường kiệt là địa chỉ 2, vị trí 3 nhưng cơ sở hạ tầng ở đó không có thể chấp nhận được ô tô những loại lưu giữ thông được hoặc con đường đất thì tỷ giá của đất nền tính bởi 0,8 so với giá đất ở những đường kiệt tương tự cùng địa chỉ (vị trí 4 cùng 5 không vận dụng hệ số này). Đối với những đường kiệt có độ rộng lòng con đường từ 5,5m trở lên trên và bao gồm vỉa hè (do ko đủ đk đặt tên đường) thì giá đất tính bằng 1,2 so với giá đất nền ở tại vị trí 2.

Ngoài các trường hợp qui định tại điểm a, b khoản này, Sở khoáng sản và môi trường xung quanh có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với các ngành có tương quan trình Ủy ban nhân dân tp xem xét ra quyết định cụ thể.

d) Trường thích hợp thửa đất có kiệt đi ra những đường phố, thì tỷ giá của đất nền được xác định theo kiệt của con đường phố mà có giá đất của thửa khu đất cao nhất.

đ) căn cứ để xác định vị trí đất là Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại và quyền áp dụng đất ở; Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với khu đất hoặc các giấy tờ hợp lệ về nhà, đất; sách vở và giấy tờ có ghi địa chỉ cửa hàng liên hệ hợp lý.

2. Thông số khoảng cách: Tuỳ theo khoảng cách từ thửa đất mang đến đường phố mà các vị trí 2, 3, 4 với 5 có các hệ số như sau:

Hệ số 1,00: Áp dụng cho các thửa đất giải pháp đường phố bên dưới 50m.

Hệ số 0,95: Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố từ 50m mang đến dưới 100m.

Hệ số 0,90: Áp dụng cho những thửa đất biện pháp đường phố trường đoản cú 100m mang lại dưới 150m.

Hệ số 0,85: Áp dụng cho những thửa đất bí quyết đường phố tự 150m đến dưới 200m.

Hệ số 0,80: Áp dụng cho những thửa đất biện pháp đường phố tự 200m trở lên.

Điểm mốc nhằm tính khoảng cách áp dụng hệ số trên được xem từ mép vào vỉa hè (đối với đường gồm vỉa hè), hoặc mép đường (đối cùng với đường không có vỉa hè).

3. Thông số phân vệt theo chiều sâu và đậy khuất của thửa đất: Chỉ áp dụng so với các thửa đất thuộc địa chỉ 1 cùng vị trí 2.

a) thông số phân vệt theo hướng sâu của thửa đất (tính trường đoản cú ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường gồm vỉa hè, hoặc mép đường so với đường không có vỉa hè), được vận dụng hệ số như sau:

Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu bên dưới 25m: tỷ giá của đất nền tính theo giá đất nền quy định tại những bảng phụ lục đính thêm kèm.

Đối cùng với phần diện tích đất vào phạm vi chiều sâu tự 25m mang lại dưới 50m: tỷ giá của đất nền tính bởi 0,7 giá đất nền quy định tại các bảng phụ lục lắp kèm.

Đối cùng với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 50m mang lại dưới 100m: giá đất nền tính bằng 0,6 giá đất quy định tại những bảng phụ lục gắn thêm kèm.

Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu tự 100m trở lên: giá đất nền tính bởi 0,5 tỷ giá của đất nền quy định tại những bảng phụ lục gắn thêm kèm.

Hệ số này chỉ áp dụng đối với trường phù hợp thửa khu đất không tiếp giáp với đường phố khác. Trường vừa lòng thửa đất gồm tiếp ngay cạnh đường phố khác, khi vận dụng hệ số này còn có giá đất thấp hơn giá đất của con đường tiếp ngay cạnh thì áp dụng giá khu đất của đường phố tiếp giáp.

b) Đối với cùng 1 thửa đất tất cả phần diện tích s đất bị đậy khuất phương diện tiền vị phần đất của chủ áp dụng khác thì tổng thể phần khu đất bị che khuất tính bằng 0,6 giá đất quy định tại các bảng phụ lục đính kèm.

c) Đối với phần diện tích s vừa bị đậy khuất, vừa nằm trong phạm vi chiều sâu tự 25m trở lên thì chỉ vận dụng hệ số thấp rộng trong hai hệ số phân vệt và hệ số che khuất đối với phần diện tích đó.

4. Ngôi trường hợp giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố

a) Trường đúng theo trên và một trục đường phố được phân thành các đoạn có mức chi phí đất khác biệt thì giá bán đất của các thửa khu đất ở trong phạm vi 50m giáp với của mặt đường phố, phần đường phố có mức giá đất thấp hơn được tính trung bình theo giá đất nền của nhị đoạn giáp với đó.

b) trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác biệt thì giá chỉ đất của những thửa khu đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có mức giá đất thấp rộng được nhân thêm thông số 1,1 tuy vậy không vượt quá tỷ giá của đất nền của mặt đường phố có giá tối đa tại nơi các đường phố giao nhau.

c) Trường hợp một thửa đất rất có thể vận dụng 2 cách tính (theo chế độ tại điểm a và b khoản này) và cho 2 công dụng khác nhau thì lấy theo tỷ giá của đất nền của phương pháp tính có hiệu quả cao hơn.

d) Điểm mốc nhằm tính phạm vi 50m lý lẽ tại điểm a, b với c khoản 5 Điều này được xem từ mép vào vỉa hè (đối với đường gồm vỉa hè), hoặc mép mặt đường (đối cùng với đường không có vỉa hè).

5. Hệ số so với thửa đất đặc biệt

a) xung quanh hệ số giá đất nền giáp ranh dụng cụ tại Khoản 4 Điều này, ví như thửa đất tất cả vị trí thuận tiện thì được vận dụng hệ số như sau:

Vị trí đất nằm tại góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,1;

Vị trí đất nằm ở góc xẻ tư đường phố được nhân thêm thông số 1,2;

Vị trí đất tất cả 3 khía cạnh tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,3;

Vị trí đất có 2 khía cạnh tiền mặt đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,1;

Vị trí khu đất tại góc bo cong (có 2 mặt tiền tuy nhiên không phải ở vị trí ngã ba, bổ tư) được nhân thêm thông số 1,05;

Vị trí đất có mặt tiền con đường phố và con đường kiệt bên hông hoặc con đường kiệt phương diện sau (với chiều rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm thông số 1,05.

Diện tích đất áp dụng các hệ số bên trên chỉ tính trong phạm vi chiều ngang 25m cùng chiều sâu 25m tính từ góc té ba, bửa tư, góc đường bo cong.

Đối với các thửa đất gồm 03 khía cạnh tiền trở lên, tất cả chiều nhiều năm cạnh thửa đất tính tự góc vấp ngã ba, ngã tư lớn hơn 25m thì chỉ vận dụng hệ số cha mặt tiền cho phần diện tích trong phạm vi 25m.

Trường hợp khẳng định giá đất ví dụ thì phụ thuộc vào vị trí, diện tích và thời điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các thông số trên mang đến phù hợp, trình ubnd thành phố coi xét, quyết định sau khi có ý kiến Hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất.

b) Trường thích hợp thửa đất có khá nhiều mặt tiền hướng ra nhiều con đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì rước theo đường phố có mức giá đất cao nhất; mặt khác được nhân với hệ số quy định tại điểm a khoản này.

c) Trường phù hợp khi phân vệt nhằm tính hệ số khoảng cách, giá đất nền giáp ranh, nhưng mà dẫn cho một thửa đất có vệt phân khoảng tầm cách, vệt tiếp giáp ranh tạo ra hai hay những hệ số giá đất thì toàn bộ thửa đất đó được tính theo giá đất nền có hệ số cao nhất.

6. Hệ số giá đất nền áp dụng so với vị trí đất gồm độ cao vừa phải thấp hơn mặt đường.

Đối với đất gồm độ cao vừa phải thấp hơn chiều cao tim mặt đường thì áp dụng những hệ số sau:

Hệ số 0,9: Đối với phần diện tích s đất thấp rộng mặt đường từ 1,0m mang lại 2,0m.

Hệ số 0,8: Đối với phần diện tích s đất thấp rộng mặt đường trên 2,0m.

7. Báo giá đất sinh sống đô thị so với các đường phố mức sử dụng tại Phụ lục số 1 kèm theo pháp luật này.

Điều 4. Những yếu tố để khẳng định giá đất ở trên nông thôn

1. Tỷ giá của đất nền ở trên nông làng mạc áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang (trừ những trường hợp có mức giá đất công cụ tại Phụ lục số 1 kèm theo qui định này).

2. Tỷ giá của đất nền ở tại nông thôn được phân theo xóm đồng bằng hoặc làng mạc miền núi:

a) làng đồng bằng: Gồm những xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Sơn với Hòa Liên thuộc huyện Hòa Vang.

b) làng mạc miền núi: Gồm những xã Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Bắc thuộc thị xã Hòa Vang.

3. Bảng báo giá đất sống tại nông làng mạc được chế độ tại Phụ lục số 2 kèm theo cách thức này.

Giá đất lao lý tại Phụ lục số 2 được áp dụng đối với đất ven mặt đường bê tông hoặc con đường nhựa.

a) Đối với đất ven con đường đá, sỏi, cấp cho phối thì nhân hệ số 0,9 so với giá đất ven mặt đường bê tông hoặc con đường nhựa tương ứng.

b) Đối với đất ven mặt đường đất thì nhân thông số 0,8 so với giá đất ven đường bê tông hoặc con đường nhựa tương ứng.

Xem thêm: Bảng giá dầu nhớt total chính hãng, giá tốt tháng 1 2023, bảng giá dầu total mới nhất 2021 tin tức

c) Đối với đất ven đường cơ mà đường đó có vỉa hè 02 (hai) bên thì nhân thông số 1,2 so với giá đất nền ven đường bê tông hoặc mặt đường nhựa tương ứng.

d) Độ rộng khía cạnh đường quy định tại Phụ lục số 2 được khẳng định là phần lòng mặt đường (đất công) xe pháo cơ giới lưu lại thông được (không đề cập ta-luy âm hoặc dương). Đối với đường bao gồm vỉa hè thì tính theo chiều rộng lòng đường.

4. Hệ số khoảng cách: Đối với các đường vận dụng theo giá bán đất khu vực nông xóm được lên đường từ các đường Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn huyện Hòa Vang), Quốc lộ 14B, ĐT 605, ĐT 601, ĐT 602, con đường Bà Nà – Suối Mơ và đường tránh phái nam Hải Vân (đoạn thuộc địa bàn huyện Hòa Vang) thì các thửa khu đất gần các đường nêu trên vận dụng thêm các hệ số sau:

a) giải pháp đường bên dưới 50m: nhân hệ số 1,2.

b) biện pháp đường trường đoản cú 50m cho dưới 100m: nhân hệ số 1,15.

c) phương pháp đường trường đoản cú 100m mang đến dưới 150m: nhân thông số 1,10.

d) biện pháp đường từ bỏ 150m cho dưới 200m: nhân hệ số 1,05.

đ) Điểm mốc nhằm tính khoảng cách áp dụng thông số trên được xem từ mép trong vỉa hè (đối với đường tất cả vỉa hè) hoặc mép mặt đường (đối cùng với đường không tồn tại vỉa hè).

5. Đối với các thửa khu đất được xác định là phương diện tiền của các đường Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận huyện Hòa Vang), Quốc lộ 14B, ĐT 605, ĐT 601, ĐT 602, mặt đường Bà Nà – Suối Mơ và con đường tránh phái nam Hải Vân (đoạn thuộc địa phận huyện Hòa Vang) thì được áp dụng các hệ số theo chế độ tại Điều 3 của hiện tượng này.

Điều 5. Giá đất nền ở tại city và nông thôn đối với những con đường chưa được đặt tên và những khu dân cư

1. Giá đất ở đối với những đường chưa được đặt tên, các khu dân cư được chế độ tại Phụ lục số 3 kèm theo luật pháp này.

2. Ngoài giá đất quy định trên Khoản 1 Điều này, khi xác minh giá khu đất được áp dụng các hệ số theo nguyên tắc tại Điều 3 hoặc Điều 4 của chế độ này.

Điều 6. Giá bán đất dịch vụ thương mại dịch vụ với đất sản xuất marketing phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ.

1. Giá chỉ đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất dịch vụ thương mại dịch vụ tại city và nông thôn được chế độ như sau:

a) giá đất thương mại dịch vụ: giá chỉ đất dịch vụ thương mại dịch vụ bởi 70% tỷ giá của đất nền ở thuộc vị trí; trường hợp giá đất dịch vụ thương mại dịch vụ thấp hơn giá đất tối thiểu vào khung giá đất được chế độ tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CPngày 14 mon 11 năm 2014 của cơ quan chính phủ thì áp dụng như sau:

– Đối cùng với đất thương mại dịch vụ dịch vụ tại city nếu thấp hơn 320.000đồng/m²thì áp dụng giá đất 320.000 đồng/m².

– Đối cùng với đất thương mại dịch vụ tại nông thôn:

+ Trường hợp giá đất dịch vụ thương mại dịch vụ tại xã đồng bởi thấp rộng 32.000đồng/m² thì vận dụng giá khu đất 32.000 đồng/m².

+ Trường hợp giá đất thương mại dịch vụ dịch vụ tại làng miền núi thấp hơn 20.000đồng/m² thì áp dụng giá khu đất 20.000 đồng/m².

b) giá đất sản xuất, sale phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại dịch vụ:

Giá đất sản xuất, sale bằng 1/2 giá khu đất ở thuộc vị trí

– trường hợp tỷ giá của đất nền sản xuất, marketing tại thành phố thấp rộng 240.000đồng/m² thì áp dụng giá khu đất 240.000 đồng/m².

– Đối với đất sản xuất, marketing tại nông thôn:

+ trường hợp tỷ giá của đất nền sản xuất, kinh doanh tại thôn đồng bởi thấp hơn 24.000đồng/m² thì vận dụng giá đất 24.000 đồng/m².

+ trường hợp giá đất nền sản xuất, marketing tại làng mạc miền núi thấp rộng 15.000đồng/m² thì vận dụng đơn giá chỉ 15.000 đồng/m².

2. Ngoài giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này, khi xác minh giá đất thương mại dịch vụ dịch vụ, khu đất sản xuất sale phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại dịch vụ còn phải vận dụng thêm các hệ số theo quy định tại Điều 3 hoặc Điều 4 mức sử dụng này.

Điều 7. Giá chỉ đất đối với khu công nghệ cao

Giá đất so với khu công nghệ cao áp dụng theo luật pháp về chính sách ưu đãi và hỗ trợ chi tiêu vào Khu technology cao Đà Nẵng của ubnd thành phố Đà Nẵng.

Điều 8. Tỷ giá của đất nền trồng cây mặt hàng năm, khu đất trồng cây thọ năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất. 

1. Đất trồng cây mặt hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng tiếp tế được phân theo buôn bản đồng bởi và miền núi theo phương tiện tại Khoản 2 Điều 4 phương tiện này; đối với vị trí được xác định như sau:

a) Vị trí: địa thế căn cứ vào yếu tố khoảng cách so với vị trí cư trú của người tiêu dùng đất, thị trường tiêu thụ nông sản phẩm, sát và thuận tiện về giao thông vận tải là số đông yếu tố tạo thành lợi thế cho tất cả những người sản xuất bớt được chi tiêu đi lại, túi tiền lưu thông (mua đồ vật tư, chào bán sản phẩm), ngân sách tiêu thụ sản phẩm và bao gồm kết phù hợp với các nhân tố tạo điểm mạnh cho sản xuất. 

– địa chỉ 1: Là vị trí có những yếu tố có lợi thế rất tốt cho sản xuất nntt bao gồm: địa hình bằng phẳng, điều kiện tưới tiêu công ty động, độ phì nhiêu màu mỡ của đất cao, khí hậu khí hậu dễ dàng cho sản xuất kinh doanh.

Vị trí 1 bao hàm khu vực đất thuộc điều kiện tài chính – xóm hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục tiêu sử dụng đất, có từ là một đến 3 nhân tố về khoảng cách liền kề hoặc gần nhất so với nơi cư trú, thị phần tiêu thụ, đường giao thông vận tải so với:

+ khu vực cư trú của người tiêu dùng đất (nơi trú ngụ được xác định là trung vai trung phong của tổ dân phố, thôn nơi gồm đất).

+ thị trường tiêu thụ nông thành phầm (chợ nông thôn, chợ đô thị, địa điểm thu mua nông sản tập trung).

+ Đường giao thông gồm giao thông đường bộ; giao thông đường thủy. 

– vị trí 2: bao hàm khu vực đất cùng điều kiện kinh tế tài chính – xã hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục tiêu sử dụng đất, có từ là 1 đến 3 yếu tố về khoảng cách so với địa điểm cư trú, thị trường tiêu thụ, đường giao thông kết phù hợp với các lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp & trồng trọt nhưng yếu hơn địa điểm 1.

– địa điểm 3: bao gồm khu vực đất thuộc điều kiện kinh tế – xã hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục đích sử dụng đất, có từ là 1 đến 3 nhân tố về khoảng cách so với chỗ cư trú, thị phần tiêu thụ, đường giao thông vận tải kết phù hợp với các lợi thế tương đối xuất sắc cho sản xuất nông nghiệp nhưng hèn hơn địa điểm 2.

Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây nhiều năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản gồm bao gồm 3 địa điểm (từ địa chỉ 1 cho vị trí 3).

2. Giá đất nông nghiệp trong khu vực nội thành tuỳ theo mục tiêu sử dụng được vận dụng theo mức ngân sách vị trí 1 nằm trong phường, làng mạc đồng bằng.

3. Bảng báo giá đất nông nghiệp & trồng trọt được quy định tại các báo giá số 1, 2, 3 và 4 (theo Phụ lục số 4 kèm theo khí cụ này).

Điều 9. Giá bán đất những khu dân cư đang xây dựng hoặc đã gửi vào sử dụng, những khu công nghiệp

1. Giá đất nền tái định cư ví dụ cho từng dự án do các đơn vị chủ chi tiêu dự án hoặc điều hành dự án công trình đề xuất, trình Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra cùng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sau khoản thời gian có chủ ý của Hội đồng đánh giá giá đất.

2. Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối phù hợp với UBND những quận, thị xã và những sở, ngành có tương quan xây dựng hoặc thuê tứ vấn xác minh đơn giá chỉ đất các khu cư dân đang sản xuất hoặc đã chuyển vào sử dụng, khu đất tại các khu công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sau khoản thời gian có chủ ý của Hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất.

Điều 10. Giá đất nền sử dụng vào các công trình khác

Đối cùng với đất áp dụng vào những mục đích nơi công cộng có mục đích marketing hoặc đất chế tạo trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình xây dựng sự nghiệp thì Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên căn cứ vào giá bán đất tương xứng với mục đích sale (đất dịch vụ thương mại dịch vụ; đất sản xuất, marketing phi nông nghiệp) đối với đất áp dụng vào mục đích công cộng có mục đích sale hoặc giá đất nền ở đối với đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng dự án công trình sự nghiệp tại khu vực sát bên đã lý lẽ trong bảng giá đất, báo cáo UBND thành phố quyết định.

Điều 11. Giá đất nền sông, ngòi, kênh, rạch, suối với mặt nước chăm dùng sử dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy sản.

Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối với mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy sản thì áp dụng giá đất nuôi trồng thủy sản; trường hợp thực hiện vào mục tiêu phi nông nghiệp & trồng trọt hoặc áp dụng vào mục tiêu phi nntt kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì giao Sở khoáng sản và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có tương quan căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp tại khu vực vực ở kề bên để gây ra hoặc thuê đơn vị tư vấn khẳng định giá đất, trình Ủy ban nhân dân tp xem xét, quyết định sau thời điểm có chủ kiến của Hội đồng thẩm định và đánh giá giá đất.

Điều 12. Đối với đất không sử dụng

Đối với khu đất chưa áp dụng khi ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để mang vào thực hiện thì giao Sở khoáng sản và môi trường xung quanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có tương quan căn cứ phương pháp định tỷ giá của đất nền và giá bán của loại đất cùng mục tiêu sử dụng đã có giao đất, thuê mướn đất tại quần thể vực sát bên để thiết kế hoặc thuê đơn vị tư vấn xác định giá khu đất trình Ủy ban nhân dân tp xem xét, quyết định sau thời điểm có chủ ý của Hội đồng đánh giá giá.

Điều 13. Điều chỉnh, bổ sung cập nhật khi có biến động giá đất

1. Các trường vừa lòng điều chỉnh bảng báo giá đất

a) Khi chính phủ điều chỉnh khung giá đất nền mà mức giá thành đất kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 20% trở lên trên so với giá đất nền tối nhiều hoặc bớt từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong báo giá đất của loại đất tương tự;

b) Khi giá đất phổ biến trên thị phần tăng từ bỏ 20% trở lên so với tỷ giá của đất nền tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất nền tối thiểu trong bảng giá đất vào khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

2. Khi tất cả sự bổ sung về đặt tên đường thì Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối phù hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu và phân tích đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sau khi có chủ kiến của Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

Điều 14. Xử lý một số trường hợp quánh biệt

1. Những trường hợp tiếp sau đây Sở khoáng sản và môi trường xung quanh có trọng trách chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sau khoản thời gian có chủ kiến của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, như sau:

a) Đường bắt đầu được nâng cấp hoàn thiện vị Ủy ban nhân dân những quận, huyện đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Đất chưa nguyên tắc giá tại hình thức này được tính tương đương mức giá đối với đất gồm vị trí và cơ sở hạ tầng tương tự.

2. Trường hợp thửa đất có kiểu dáng và vị trí quan trọng đặc biệt thì Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối hợp với các cơ quan tương quan đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tp xem xét, quyết định sau thời điểm có ý kiến của Hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất.

3. Những tổ chức, cá thể đã nộp làm hồ sơ nhà, đất để cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, nộp những khoản thuế, lệ tầm giá khi chuyển dịch quyền sử dụng đất với được những cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền đón nhận trước ngày thứ nhất tháng 01 năm 2017 thì vận dụng theo bảng giá các một số loại đất tại ra quyết định số 50/2014/QĐ-UBNDngày trăng tròn tháng 12 năm 2014; quyết định số 20/2015/QĐ-UBNDngày 13 mon 8 năm 2015 và quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của ubnd Thành phố.

Điều 15. Tổ chức triển khai thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phân phát sinh, các cơ quan, 1-1 vị, địa phương kịp thời đề đạt về Sở tài nguyên và môi trường xung quanh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Bảng giá nhà đất Đà Nẵng - update thông tin tiên tiến nhất về bảng giá đất tỉnh giấc Đà Nẵng từ năm 2015 mang lại 2020.

Bản đồ dùng hành chủ yếu Đà Nẵng

*

Bảng tỷ giá của đất nền Tp. Đà Nẵng Cập Nhật

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————

Số:22/2017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày28tháng6năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứLuật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số44/2014/NĐ-CPngày 15 mon 5 năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về giá chỉ đất;

Căn cứ Nghị định số104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm năm trước của chính phủ quy định về size giá đất;

Căn cứ Nghị định số01/2017/NĐ-CPngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ nước nhà về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành hiện tượng đất đai;

Căn cứ Thông tư số36/2014/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm năm trước của cỗ Tài nguyên môi trường thiên nhiên quy định bỏ ra tiết phương thức định giáđất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định vị đất rõ ràng và bốn vấn khẳng định giá đất;

Trên cơ sở chủ ý thống độc nhất của sở tại Hội đồng nhân dân tp Đà Nẵng tại Công văn số 327/HĐND-KTNS ngày 16 tháng 6 năm 2017 về bài toán sửa đổi, bổ sung một số văn bản tại bảng báo giá các loại đất,

Theo ý kiến đề xuất của Sở tài nguyên và môi trường tại Tờ trình số 753/TTr-TNMT ngày 27 mon 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bảng giá đất trên địa phận thành phố phát hành kèm theo quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày đôi mươi tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, rõ ràng như sau:

1. Sửa thay đổi Khoản 1 Điều 6 của phương pháp giá các loại khu đất trên địa phận thành phố (ban hành kèm theo đưa ra quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày trăng tròn tháng 12 năm năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng), như sau:

“1. Giá bán đất thương mại dịch vụ và giá đất nền sản xuất, marketing phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông xóm được phương pháp như sau:

a) giá đất dịch vụ thương mại dịch vụ: giá chỉ đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng 70 năm bằng 90% giá đất ở thuộc vị trí; trường hợp giá đất thương mại dịch vụ dịch vụ thấp hơn giá đất tối thiểu vào khung giá đất được luật pháp tại Nghị định số104/2014/NĐ-CPngày 14 mon 11 năm 2014 của cơ quan chính phủ thì áp dụng như sau:

– Đối cùng với đất thương mại dịch vụ dịch vụ tại thành phố thấp rộng 320.000 đồng/m2thìáp dụng giá đất 320.000 đồng/m2.

– Đối với đất dịch vụ thương mại dịch vụ tại nông thôn:

+ Trường thích hợp giá đất thương mại dịch vụ dịch vụ tại làng mạc đồng bởi thấp hơn 32.000đồng/m2thì vận dụng giá đất 32.000 đồng/m2;

+ Trường hợp giá đất thương mại dịch vụ dịch vụ tại thôn miền núi thấp rộng 20.000 đồng/m2thì áp dụng giá đất 20.000 đồng/m2.

b) tỷ giá của đất nền sản xuất, sale phi nông nghiệp: tỷ giá của đất nền sản xuất, marketing phi nông nghiệp trồng trọt (không buộc phải là đất thương mại dịch vụ dịch vụ) bao gồm thời hạn áp dụng 70 năm bởi 70% giá đất ở cùng vị trí.

– ngôi trường hợp giá đất nền sản xuất, kinh doanh tại đô thị thấp hơn 240.000 đồng/m2thì vận dụng giá đất 240.000 đồng/m2.

– Đối với khu đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn:

+ ngôi trường hợp tỷ giá của đất nền sản xuất, sale tại làng mạc đồng bởi thấp rộng 24.000đồng/m2thì áp dụng giá khu đất 24.000 đồng/m2;

+ trường hợp giá đất nền sản xuất, sale tại xóm miền núi thấp rộng 15.000 đồng/m2thì vận dụng đơn giá 15.000 đồng/m2.”

2. Đính bao gồm tên một số trong những tuyến đường tại Phụ lục 01 phát hành kèm theo ra quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày 20 thành 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, như sau:

a) Đính chủ yếu tên đường “Hạ Hồi” thành “Hà Hồi” (STT: 584);

b) Đính chính tên mặt đường “Ngô Thời Nhậm” thành “Ngô Thì Nhậm” (STT: 1136);

c) Đính thiết yếu tên con đường “Phong Bắc 3” thành “Phong Bắc 4” (STT: 1467).

3. Bổ sung cập nhật một số ngôn từ về giá đất nền ở trên Phụ lục 1A, Phụ lục 2A, Phụ lục 3A cùng Phụ lục 1B phát hành kèm theo ra quyết định này.

Điều 2.Sở tài nguyên và môi trường chịu trọng trách chủ trì, tổ chức triển khai triển khai, phía dẫn, đánh giá và đôn đốc việc tiến hành Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Điều 4.Chánh Văn phòng ubnd thành phố; Giám đốc những Sở: Tài nguyên với Môi trường, Tài chính, Xây dựng; cục trưởng cục Thuế thành phố; quản trị UBND những quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 1-1 vị, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận:– Văn phòng thiết yếu phủ;– các Bộ: TN&MT, TC, XD,TP;– TVTU,TT HĐND TP;– Đoàn ĐBQH TPĐN;– Cục kiểm soát văn phiên bản QPPL – cỗ Tư pháp;– chủ tịch và những Phó chủ tịch UBND TP;– Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân TP;– những Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân TP;– Sở tứ pháp;– viên Thuế TP;– các Sở, Ban, Ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;– UBND các quận, huyện, làng phường;– chi cục cai quản đất đai;– Trung tâm trở nên tân tiến quỹ khu đất TP;– Cổng thông tin điện tử thành phố;– VPUBNDTP:KT;– Lưu: VT, STNMT(120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Miên

PHỤ LỤC 1A: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TỪ VỊ TRÍ 2 ĐẾN VỊ TRÍ 5

(Kèm theo đưa ra quyết định số: 22 /2017/QĐ-UBND ngày 28 / 6 / 2017 của ubnd thành phố)

ĐVT:1.000 đồng/m2.

TT

Tên con đường phố

Giá đất

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1An Hòa 10

2.550

2.100

1.650

1.200

2An Nhơn 3

2.125

1.750

1.375

1.000

3An Nhơn 9

2.125

1.750

1.375

1.000

4An Thượng 14

2.083

1.715

1.348

980

5An Thượng 21

– Đoạn 3,5m

2.083

1.715

1.348

980

6An Thượng 29

– Đoạn còn lại

3.400

2.800

2.200

1.600

7An Trung 1

2.550

2.100

1.650

1.200

8An Trung Đông 1

2.125

1.750

1.375

1.000

9Ấp Bắc

1.275

1.050

825

600

10Bàu Gia Thượng 1

1.955

1.610

1.265

920

11Bàu Mạc 12

1.224

1.008

792

576

12Bàu Mạc 14

1.224

1.008

792

576

13Bàu Mạc 15

1.224

1.008

792

576

14Bàu Mạc 9

1.224

1.008

792

576

15Bàu Trảng 1

2.550

2.100

1.650

1.200

16Bàu Trảng 5

2.550

2.100

1.650

1.200

17Bình Than

1.700

1.400

1.100

800

18Bùi Bỉnh Uyên

1.190

980

770

560

19Bùi Dương Lịch

1.700

1.400

1.100

800

20Bùi vậy Mỹ

1.445

1.190

935

680

21Ca Văn Thỉnh

4.675

3.850

3.025

2.200

22Cẩm Bắc 11

1.955

1.610

1.265

920

23Cẩm Bắc 12

1.955

1.610

1.265

920

24Cẩm Bắc 9

1.955

1.610

1.265

920

25Cần Giuộc

2.720

2.240

1.760

1.280

26Chơn trung tâm 2

1.275

1.050

825

600

27Chơn trung ương 8

1.275

1.050

825

600

28Đa Mặn 3

1.913

1.575

1.238

900

29Đa Mặn 4

1.913

1.575

1.238

900

30Đa Mặn 7

2.023

1.666

1.309

952

31Đá Mọc 1

1.275

1.050

825

600

32Đá Mọc 4

1.275

1.050

825

600

33Dã Tượng

1.700

1.400

1.100

800

34Đầm Rong 1

5.100

4.200

3.300

2.400

35Đặng Nhữ Lâm

1.530

1.260

990

720

36Đào Doãn Địch

2.125

1.750

1.375

1.000

37Đào Nghiễm

935

770

605

440

38Điện Biên Phủ

– Đoạn còn sót lại (chân mong vượt đến ngã 3 Huế)

2.550

2.100

1.650

1.200

39Đinh Công Trứ

1.700

1.400

1.100

800

40Đinh Đạt

2.125

1.750

1.375

1.000

41Đinh Nhật Thận

1.530

1.260

990

720

42Đinh Thị Hòa

2.975

2.450

1.925

1.400

43Đỗ Nhuận

1.700

1.400

1.100

800

44Đông Lợi 3

2.016

1.660

1.304

949

45Đồng Trí 3

1.454

1.197

941

684

46Đức lợi 2

5.525

4.550

3.575

2.600

47Dương Thị Xuân Quý

2.975

2.450

1.925

1.400

48Đường tự Nguyễn Công Trứ đến Đông gớm Nghĩa Thục(đường fe cũ quận tô Trà, không đặt tên)