TỶ GIÁ GBP ( BẢNG TỶ GIÁ BẢNG ANH MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY, GIÁ GBP VND HÔM NAY

-

Chuyển thay đổi Bảng Anh (£) (GBP) và vn Đồng (VNĐ)

Tỷ giá bán Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 28.470,58 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có cung cấp giao dịch Bảng Anh (£).

Bạn đang xem: Bảng tỷ giá bảng anh mới nhất ngày hôm nay


(*) các ngân hàng gồm những: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, nam giới Á, NCB, OCB, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, SCB, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Bank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá bán Bảng Anh (£) (GBP) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá bán Bảng Anh (£) tiên tiến nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá mặt dưới, quý giá màu xanh sẽ tương xứng với giá bán cao nhất; màu đỏ tương xứng với giá chỉ thấp nhất vào cột.

Xem thêm: Địa Chỉ Q Spa Bảng Giá Q Spa Tải Xuống, Cập Nhật Bảng Giá Spa Uy Tín Nhất Tp Hồ Chí Minh


Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua đưa khoản
Bán chi phí mặt
Bán gửi khoản
ABBank27.827,0027.939,0029.175,0029.270,00
ACB28.238,0028.889,00
Agribank28.019,0028.188,0028.905,00
Bảo Việt28.102,0028.872,00
BIDV27.917,0028.085,0029.000,00
CBBankweb giáwebgiá.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Eximbankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankxem trên webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giá
Liên Việtxem tại webgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
MBxem trên webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgia.comweb giáwebgiá.com
NCBxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comxem trên webgia.com
OCBxem trên webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Ocean
Bank
xem trên webgia.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.com
Public
Bank
xem tại webgia.comxem trên webgia.comweb giáwebgiá.com
PVcom
Bank
webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SCBwebgia.comweb giáxem trên webgia.comweb giá
Se
ABank
webgiá.comxem trên webgia.comweb giáwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comxem trên webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBweb giáweb giáwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Viet
ABank
web giáwebgia.comwebgia.com
Viet
Bank
webgia.comwebgia.comxem trên webgia.com
Viet
Capital
Bank
xem trên webgia.comweb giáxem trên webgia.com
Vietcombankweb giáxem trên webgia.comwebgiá.com
Vietin
Bank
webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comxem trên webgia.comwebgiá.com

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá chỉ GBP tại 40 bank ở trên, Webgia.com xin bắt tắt tỷ giá theo 2 nhóm bao gồm như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ bank OCB đang sở hữu tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 27.557,00 VND

+ ngân hàng OCB đang mua chuyển tiền Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 27.707,00 VND

+ ngân hàng SHB đang download tiền mặt Bảng Anh (£) cùng với giá cao nhất là: 1 GBP = 28.830,00 VND

+ ngân hàng SHB đã mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá tối đa là: 1 GBP = 28.930,00 VND

Ngân mặt hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ ngân hàng OCB đang bán tiền phương diện Bảng Anh (£) với giá tốt nhất là: 1 GBP = 28.485,00 VND

+ ngân hàng OCB đang bán giao dịch chuyển tiền Bảng Anh (£) với giá tốt nhất là: 1 GBP = 28.435,00 VND

+ bank SCB hiện tại đang bán tiền khía cạnh Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.630,00 VND

+ ngân hàng SCB đang bán giao dịch chuyển tiền Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.530,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) từ bây giờ là 1 GBP = 28.470,58 VND. Tỷ giá trung bình GBP được xem từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có cung cấp giao dịch Bảng Anh (GBP).


Bảng đối chiếu tỷ giá chỉ GBP tại những ngân hàng

40 ngân hàng có cung ứng giao dịch đồng Bảng Anh (GBP).

Ở bảng so sánh tỷ giá mặt dưới, quý giá màu đỏ khớp ứng với giá tốt nhất; màu xanh sẽ khớp ứng với giá cao nhất vào cột.


bank Mua Tiền khía cạnh Mua chuyển khoản qua ngân hàng Bán Tiền mặt Bán giao dịch chuyển tiền
*
ABBank
27.82727.93929.17529.270
*
ACB
28.23828.889
*
Agribank
28.01928.18828.905
*
Bảo Việt
28.10228.872
*
BIDV
27.91728.08529.000
*
*
Đông Á
vietaus.edu.vnxem trên vietaus.edu.vnxem tại vietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
*
GPBank
tỷgiá.com.vn
*
*
*
HSBC
vietaus.edu.vntỷgiá.com.vnvietaus.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Indovina
xem tại vietaus.edu.vnvietaus.edu.vntỷgiá.com.vn
*
*
Liên Việt
vietaus.edu.vn
*
*
MBBank
tỷgiá.com.vnvietaus.edu.vnxem trên vietaus.edu.vnxem trên vietaus.edu.vn
*
Nam Á
xem tại vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnxem trên vietaus.edu.vn
*
*
OCB
xem tại vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Ocean
Bank
vietaus.edu.vn
*
PGBank
xem tại vietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
Public
*
PVcom
Bank
vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
Sacombank
xem tại vietaus.edu.vntỷgiá.com.vnvietaus.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Saigonbank
tỷgiá.com.vnxem tại vietaus.edu.vntỷgiá.com.vn
*
SCB
vietaus.edu.vntỷgiá.com.vnvietaus.edu.vnxem tại vietaus.edu.vn
*
Se
ABank
vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vnxem tại vietaus.edu.vn
*
SHB
xem trên vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
*
*
*
VIB
vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
Viet
*
Viet
Bank
xem trên vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnvietaus.edu.vn
*
Viet
Capital
Bank
vietaus.edu.vnvietaus.edu.vnxem trên vietaus.edu.vn
*
*
Vietin
*
*
VRB
vietaus.edu.vntỷgiá.com.vnvietaus.edu.vn

40 bank bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MBBank, phái nam Á, NCB, OCB, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, SCB, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPBank, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Bank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VPBank, VRB.


Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá chỉ GBP mới nhất hôm nay trên 40 bank ở trên, Ty
Gia.com.vn xin nắm tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân mặt hàng mua Bảng Anh (GBP)

+ ngân hàng OCB đang download tiền phương diện GBP với giá rẻ nhất là: 1 GBP = 27.557 VNĐ

+ ngân hàng OCB sẽ mua chuyển tiền GBP với giá tốt nhất là: 1 GBP = 27.707 VNĐ

+ bank SHB đang cài đặt tiền khía cạnh GBP cùng với giá tối đa là: 1 GBP = 28.830 VNĐ

+ ngân hàng SHB đã mua chuyển tiền GBP cùng với giá tối đa là: 1 GBP = 28.930 VNĐ

Ngân hàng bán Bảng Anh (GBP)

+ ngân hàng OCB hiện tại đang bán tiền mặt GBP với giá tốt nhất là: 1 GBP = 28.485 VNĐ

+ bank OCB đã bán chuyển khoản qua ngân hàng GBP với giá bèo nhất là: 1 GBP = 28.435 VNĐ

+ bank SCB đang bán tiền phương diện GBP với giá tối đa là: 1 GBP = 29.630 VNĐ

+ bank SCB đã bán giao dịch chuyển tiền GBP cùng với giá tối đa là: 1 GBP = 29.530 VNĐ

Giới thiệu về Bảng Anh

Bảng Anh (tiếng Anh: Pound, ký kết hiệu £, mã ISO: GBP) là đơn vị chức năng tiền tệ bằng lòng của quốc gia Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng các lãnh thổ hải ngoại, ở trong địa. Một bảng Anh bao gồm 100 xu (pence hoặc penny).Ký hiệu của đồng bảng ban sơ có hai gạch men trên thân (₤), trong tương lai mới đưa thành một gạch (£), ký hiệu này xuất xứ từ cam kết tự L vào LSD – thương hiệu viết tắt của những đơn vị vào hệ đếm 12 – librae, solidi, denarii, chuyển sang tiếng Anh là Pound, shilling với pence (hoặc penny).Đồng bảng Anh là đồng tiền nhiều năm nhất còn được sử dụng sau khi một số tổ quốc thuộc khối EU gửi sang sử dụng đồng triệu euro (€). Nó là đồng xu tiền được lưu trữ trong những quỹ dự trữ nước ngoài tệ toàn cầu, nút phổ biến chỉ sau đồng đô la mỹ và đồng Euro. Đồng bảng đứng thứ tư về khối lượng giao dịch ngoại tệ toàn cầu sau đồng đô la Mỹ, đồng euro và đồng yên ổn Nhật.Trước năm 1971, một bảng là 20 shilling, một shilling là 12 xu (pence). Vì thế một bảng là 240 xu. Ngày nay, đơn vị shilling không tồn tại nữa, một bảng Anh (£1) bởi một trăm xu (100p). Đồng xu sắt kẽm kim loại kiểu cũ đúc kết khỏi hệ thống thanh toán năm 1980.