Đăng ký học miễn phí

Lớp Pre IELTS dành cho ai

PRE
IELTS
Những bạn mất căn bản tiếng Anh
Chưa có nền tảng tiếng Anh hoặc chưa vững
Muốn có bằng IELTS
Nâng cao 4 kỹ năng của tiếng Anh
Lớp Pre IETLS là lớp tạo nền và bổ sung kiến thức căn bản cho những người mất gốc hoặc có nền tảng chưa vững bằng cách rèn luyện lại với 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết.

Tại sao phải học Pre IELTS

Khoá học Pre IELTS của Anh Ngữ VAE sẽ giúp bạn

Luyện cấu trúc đúng ngữ pháp

Làm quen với 4 kỹ năng

Học từ vựng đa dạng ngành

Tạo nền tảng vững chắc

Làm bài test miễn phí
Level Cấp độ Thời lượng IELTS
Pre IELTS Pre IELTS 1
Pre IELTS 2
Pre IELTS 3
Pre IELTS 4
45 giờ/ khoá/10 tuần
45 giờ/ khoá/10 tuần
45 giờ/ khoá/10 tuần
45 giờ/ khoá/10 tuần
IELTS 3.0
IELTS 3.5
IELTS 4.0
IELTS 4.5

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi tốt nhất và học thử 2 buổi miễn phí