Giáo Dục

Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dầu mỏ và nước biển

Với giải câu hỏi 6 trang 63 Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

Bạn đang xem: Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dầu mỏ và nước biển

Câu hỏi 6 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dầu mỏ và nước biển. Người ta làm thế nào để tách dầu mỏ ra khỏi hỗn hợp?

Lời giải:

Người ta dùng phương pháp chiết để tách dầu mỏ khỏi hỗn hợp dầu mỏ và nước biển vì dầu mỏ nhẹ hơn nước biển nên sẽ nổi lên trên bề mặt nước biển, nên có thể chiết ra được.

các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ xưa có câu:” đãi cát tìm vàng”. Vậy người ta đã tách vàng…..

Câu hỏi 1 trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn….

Câu hỏi 2 trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lấy một số vị dụ về quá trính tách chất trong tự nhiên….

Câu hỏi 3 trang 61 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tại sao hạt bụi bị tách ra khỏi không khí, hạt phù…..

Hoạt động 1 trang 61 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lọc nước từ hỗn hợp nước lẫn đất….

Câu hỏi 4 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương….

Câu hỏi 5 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có một mẫu muối có lẫn cát. Em hãy đề xuất phương….

Hoạt động 2 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tách dầu ăn khỏi nước….

Em có thể 1 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Sử dụng khẩu trang khi không khí nơi em sống….

Em có thể 2 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Làm sạch nước trong bể cá khi bể cá nhà em bị bẩn….

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button