Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song – vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÁO CÁO

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.  

Mẫu báo cáo 

THỰC HÀNH:  ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Họ và tên:……………..                                         Lớp:……………………….

1. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế được dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song:

a) Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự như hình 28.1a, trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2

Sơ đồ mạch điện

b) Kết quả đo:

Bảng 1

Vị trí mắc vôn kế Hai điểm 1 và 2 Hai điểm 3 và 4 Hai điểm M và N
Hiệu điện thế  U12 = 3V U34 = 3V UMN = 3V

c) Nhận xét: 

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN 

3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo:

Bảng 2

Vị trí mắc ampe kế Cường độ dòng điện
Mạch rẽ 1 I1 = 0,5A
Mạch rẽ 2 I= 0,5A
Mạch chính I = 1A

b) Nhận xét:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button