Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện – trang 72 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.
  • Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.
  • Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Thí nghiệm 1: Nối vôn kế với hai đầu…

Thí nghiệm 1: Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn như hình 26.1

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Bài giải:

Vôn kế chỉ số 0

Nhận xét: Khi chưa mắc vào mạch thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0

Giải câu 2: Thí nghiệm 2: Sử dụng ampe kế…

Thí nghiệm 2: Sử dụng ampe kế và vôn kế có giới hạn đo phù hợp, mắc mạch điện như sơ đồ 26.2. Trong đó lưu ý:

– Mắc chốt dương (+) của ampe kế và của vôn kế về phía cực dương (+) của nguồn điện.

– Hai chốt của vôn kế được mắc trực tiếp vào hai đầu bóng đèn.

Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1

– Tiến hành thí nghiệm tương tự với nguồn điện hai pin

Bảng 1

 

Kết quả đo

Loại mạch

 điện

Số chỉ của vôn kế (V)

Số chỉ của ampe kế (A)

Nguồn điện một pin

Mạch hở

$U_{0}$ =

$I_{0}$ =

Mạch kín

$U_{1}$ =

$I_{1}$ =

Nguồn điện hai pin

Mạch kín

$U_{2}$ =

$I_{2}$ =

 

Bài giải:

 

Kết quả đo

Loại mạch

 điện

Số chỉ của vôn kế (V)

Số chỉ của ampe kế (A)

Nguồn điện một pin

Mạch hở

$U_{0}$ = 0 

$I_{0}$ = 0

Mạch kín

$U_{1}$ = 1,5

$I_{1}$ = 0,015

Nguồn điện hai pin

Mạch kín

$U_{2}$ = 3

$I_{2}$ = 0,03

Giải câu 3: Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên…

Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

– Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn bằng không thì……dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng….thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng…..

Bài giải:

– Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì  dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

Giải câu 4: Một bóng đèn có ghi 2,5V…

Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng ?

Bài giải:

Để nó không bị hỏng thì phải mắc đèn này vào một hiệu điện thế có giá trị bằng giá trị định mức của bóng đèn và bằng 2,5V

Vậy phải mắc đèn vào hiệu điện thế 2,5V

Giải câu 5: Hãy quan sát các hình 26.3a và b để…

Hãy quan sát các hình 26.3a và b để tìm sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi có sự….giữa hai điểm A và B thì có….chảy từ A đến B.

b) Khi có….giữa hai đầu bóng đèn thì có….chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự….tương tự như….tạo ra…..

Bài giải:

a) Khi có sự chênh lệch mức nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 6: Trong những trường hợp nào dưới…

Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiệu điện thế) ?

A. Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng;

B. Giữa hai cực của pin còn mới;

C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin;

D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.

Bài giải:

Trường hợp có hiệu điện thế bằng không là giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

Chọn đáp án C

Giải câu 7*: Cho mạch điện có sơ đồ như hình…

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

A. Giữa hai điểm A và B

B. Giữa hai điểm E và C

C. Giữa hai điểm D và E

D. Giữa hai điểm A và D

Bài giải:

Khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 

Chọn đáp án A

Giải câu 8*: Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5…

Giải vật lí 7: Bài tập 8* trang 74 sgk

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không ?

Bài giải:

Khi mắc đúng vôn kế vào giữa hai cực của nguồn điện thì số chỉ của nó sẽ khác không, nghĩa là chốt + và chốt – của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn mà không bị ngắt mạch.

Vậy chọn đáp án C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button