Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 25: Hiệu điện thế

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 25: Hiệu điện thế – trang 69 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 25: Hiệu điện thế nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.
  • Đơn vi đo hiệu điện thế là vôn (V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế.
  • Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị…

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn: …………..V;

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 25: Hiệu điện thế

Acquy của xe máy:……………..V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:…………..V.

Bài giải:

Pin tròn: 1,5V

Acquy của xe máy: Thường là 12V, tùy từng loại xe có thể dùng acquy có hiệu điện thế thấp hơn hoặc cao hơn

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: Thường là 220V

Giải câu 2: Tìm hiểu vôn kế…

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Vôn kế GHĐ ĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

………V

………V

……..V

……..V

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

Bài giải:

1. Học sinh tự nhận biết trên vôn kế (chữ V in đậm trong hình 25.2a,b).

2. Các vôn kế trong hai hình 25.2a và 25.2b dùng kim 

Vôn kế trong hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1

Vôn kế GHĐ ĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

300V

20V

25V

2,5V

4. Ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có ghi dấu “+” và dấu “-“

5. Chốt điều chỉnh kim của vôn kế thường nằm ngay phía dưới gốc quay của kim chỉ thị, là một vòng tròn có rãnh ở giữa

Giải câu 3: Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên…

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Nguồn điện Số vôn ghi trên vỏ pin Số chỉ của vôn kế

Pin 1

Pin 2

   

Bài giải:

Bảng 2

Nguồn điện Số vôn ghi trên vỏ pin Số chỉ của vôn kế

Pin 1

Pin 2

1,5V

1,5V

1,5V (nếu pin còn mới)

1,5V (nếu pin còn mới)

Kết luận: Với các pin còn mới thì số vôn ghi trên vỏ pin bằng số chỉ của vôn kế.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 4: Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:…

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 2,5V = …..mV;

b) 6kV = …..V;

c) 110V = …..kV;

d) 1200mV = …..V.

Bài giải:

Ta có 1 kV = 10$^{3}$V, 1V = 10$^{3}$mV

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,11kV;

d) 1200mV = 1,2V

Giải câu 5: Quan sát mặt số của một dụng cụ…

Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì ? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó ?

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu ?

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?

Bài giải:

a) Dùng cụ này là vôn kế, kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó.

b) Giới hạn đo của dụng cụ: 45V

Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ: 1V

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị 3V

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị 42V

Giải câu 6: Có 3 nguồn điện với số vôn ghi trên…

Có 3 nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V;                                       b) 6V;                                               c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1) 20V;                                        2) 5V;                                               3) 10V.

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho.

Bài giải:

a) Với nguồn điện 1,5 V ta dùng vôn kế 5V

b) Với nguồn điện 6V ta dùng vôn kế 10V

c) với nguồn điện 12V ta dùng vôn kế 20V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button