Giáo Dục

Giải vật lí 11 bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 2)

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 2) – sách giáo khoa vật lí 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 11 bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 2) nhé.

Câu trả lời:

MẪU BÁO CÁO

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.

Hướng dẫn làm bài báo cáo thực hành

Bạn đang xem: Giải vật lí 11 bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 2)

Họ và tên:……………………………..                    Lớp…………………….       Tổ…………………………..

1. Tên bài thực hành:

Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

2.Bảng thực hành 12.1

Giá trị: R0 = 20 ($Omega$), RA = 1,98 ($Omega$)

X = R ($Omega$)

I ( 10-3 A )

U (V)

y = $frac{1}{I}$ (A-1)

100

0,0126

1,30

80

90

0,0141

1,27

71

80

0,0153

1,25

65

70

0,0172

1,22

58

60

0,0191

1,18

52

50

0,0220

1,11

46

40

0,0253

1,05

41

 

30

0,0302

0,95

34

 

1. Phương án thứ nhất : 

a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông ( khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel 

b) Nhận xét và kết luận: 

  • Dạng của đồ thị U = f(I) có giống với Hình 12.5
  • Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U0 và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:

  • I = 0 $Rightarrow$ U0 = $xi$ = 1,577 (V)
  • U =0 $Rightarrow$ Im = $frac{xi }{R_{0} + r}$ = 0,075 (A)

Từ đó suy ra: $xi$ = 1,577 (V), r = 1,02 ($Omega$)

1.Phương án thứ hai :

a.Tính các giá trị tương ứng của y và x trong bảng thực hành 12.1

b. Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel

c. Nhận xét và kết luận : 

  • Dạng của đồ thị y = f(x) có giống với Hình 12,6
  • Định luật Ôm đối với toàn mạch ( Hệ thức 12.2) có được nghiệm đúng

d.Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm đó đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:

  • y = 0 $Rightarrow$ xm = -b = – (RA + R0 + r ) = – ( 20 + 1,98 + r ) = – 23 ($Omega$)
  • x = 0  $Rightarrow$ y0 = $frac{b}{xi }$ = $frac{23}{xi }$ = 14,58 ($frac{Omega }{V}$)

Từ đó suy ra: $xi$ = 1,577 (V), r = 1,02 ($Omega$)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button