Giáo Dục

Giải vật lí 10 bài 25: Động năng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 25: Động năng – sách giáo khoa vật lí 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 10 bài 25: Động năng nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Động năng

Động năng là năng lượng của một vật có được do nó chuyển động.

Bạn đang xem: Giải vật lí 10 bài 25: Động năng

Động năng của vật m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và xác định theo công thức:

$W_{đ} = frac{1}{2}.m.v^{2}$ (J).

2. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Một vật chuyển động dưới tác dụng của ngoại lực F thì độ biến thiên động năng của vật là:

$Delta W = W_{2} – W_{1} = frac{1}{2}.m.v_{2}^{2} – frac{1}{2}.m.v_{1}^{2} = A_{F}$

Hệ quả:

  1. Khi một lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng (vật sinh công âm)
  2. Khi một lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (vật sinh công dương).

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Nêu định nghĩa và công thức của…

Nêu định nghĩa và công thức của động năng.

Bài giải:

Động năng của vật m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và xác định theo công thức:

$W_{đ} = frac{1}{2}.m.v^{2}$ (J).

Giải câu 2: Khi nào động năng của vật…

Khi nào động năng của vật

a) Biến thiên?

b) Tăng lên?

c) Giảm đi?

Bài giải:

a) Động năng của vật biến thiên khi lực tác dụng lên vật sinh công.

b) Động năng của vật tăng lên khi lực tác dụng lên vật sinh công dương.

c) Động năng của vật giảm đi khi lực tác dụng lên vật sinh công âm.

Giải câu 3: Câu nào sai trong các câu sau…

Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động với gia tốc không đổi

C. Chuyển động với gia tốc.

D. Chuyển động cong đều.

Bài giải:

Chọn đáp án B.

Giải câu 4: Động năng của một vật nặng tăng khi…

Động năng của một vật nặng tăng khi

A. Gia tốc của vật a > 0.

B. Vận tốc của vật v > 0.

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

D. Gia tốc của vật tăng.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Giải câu 5: Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng…

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.

D. 4,4 m/s.

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Khối lượng của vật là: $m = frac{P}{g} = frac{1,0}{10} = 0,1 kg$

Áp dụng công thức tính động năng của vật, vận tốc của vật là:

$v = sqrt{frac{2W_{đ}}{m}} = sqrt{frac{2.0,1}{0,1}} = sqrt{2}$

Giải câu 6: Một ô tô có khối lượng 1000 kg…

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.10J.

B. 2,47.10J.

C. 2,42.10J.

D. 3,2.10J.

Bài giải:

Chọn đáp án B

Giải thích:

Đổi 80 km/h = $frac{200}{9}$ m/s

Động năng của vật là: $W_{đ} = frac{1}{2}.m.v^{2} = frac{1}{2}.1000.(frac{200}{9})^{2} = 2,47.10^{5}$ (J)

Giải câu 7: Tính động năng của một vận động viên…

Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

Bài giải:

Vận tốc của vật là:

$v = frac{S}{t} = frac{400}{45} = frac{80}{9} m/s$

Động năng của vật là: $W_{đ} = frac{1}{2}.m.v^{2} = frac{1}{2}.70.(frac{80}{9})^{2} = 2765$ (J)

Giải câu 8: Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm…

Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Bài giải:

Áp dụng định lí động năng, ta có:

$W_{đ2} – W_{đ1} = A$

$Leftrightarrow $ $frac{1}{2}.m.v^{2}_{2} – 0 = F.s$

$Leftrightarrow $ $v = sqrt{frac{2.F.s}{m}} = sqrt{frac{2.5.10}{2}} = 7,07 m/s$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button