Giáo Dục

Giải toán 7 bài: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải toán 7 tập 1 bài: Tập hợp Q các số hữu tỉ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 7 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải bài tập 1: Điền kí hiệu…

Điền kí hiệu (,,) thích hợp vào ô vuông.

3...N

3...Z

3...Q

23...Z

23...Q

N...Z...Q

Bài giải:

3N

3Z

3Q

23Z

23Q

NZQ

Giải bài tập 2: Trong các phân số…

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 34 :

1215  ;  1520  ; 2432  ; 2028  ; 2736

Bài giải:

Ta có : 

2432=24:832:8=34

1520=15:520:5=34

2736=27:936:9=34

Giải bài tập 3: So sánh các…

So sánh các số hữu tỉ :

a.  x=27 và y=311

b.  x=213300 và y=1825

c.  x=0,75 và y=34

Bài giải:

Ta có :

a.  x=27=2277

     y=311=2177

Mà : 2277<2177

=>  x=27<y=311

b.  x=213300=71100

     y=1825=72100

Mà : 71100>72100

=>  x=213300>y=1825

c.  x=0,75=34=y

=>  x=0,75=y=34

Giải bài tập 4: So sánh …

So sánh số hữu tỉ ab ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Bài giải:

Với a,bZ,b>0 , ta có : 

  • Khi a , b cùng dấu thì ab>0.
  • Khi a,b khác dấu thì ab<0.

Vậy :  Số hữu tỉ  ab ( a,bZ,b0) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0.

Giải bài tập 5: Giả sử…

Giả sử  x=am,y=bm ( a,b,mZ;m>0 ) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z=a+b2m  thì ta có x < z < y.

Bài giải:

Ta có : x=am,y=bm ( a,b,mZ;m>0 ) 

Mà theo bài ra :  x < y => x=am<y=bm

=>  a < b.

Ta có : x=2a2m,y=2b2mz=a+b2m

Vì a < b => a + a < a +b => 2a < a + b

Do 2a< a +b nên x < z (1)

Vì a < b => a + b < b + b => a + b < 2b

Do a+b < 2b nên z < y   (2)

Từ (1) ,(2) => x < z < y  ( đpcm ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button