Giáo Dục

Giải toán 7 bài: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải toán 7 tập 1 bài: Cộng, trừ số hữu tỉ . Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 7 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải bài tập 6: Tính…

Tính:

a.  121+128

b.  8181527

c.  512+0,75

d.  3,5(27)

Bài giải:

Ta có : 

a.  121+128

=  484+384

=  784=112

Vậy 121+128=112

b.  818frac1527

=  818+(1527)

=  49+59

=  99=1

Vậy  818frac1527=1

c.  512+0,75

=  512+34

=  512+912

=  412=13

Vậy 512+0,75=13

d.  3,5(27)

=  3,5+27

=  72+27

=  4914+414

=  5314

Vậy  3,5(27)=5314

Giải bài tập 7: Ta có…

Ta có thể viết số hữu tỉ 516 dưới các dạng sau đây:

a)  516 là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ:  516=18+316

b)  516  là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: 516=12116

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

Bài giải:

Ta có :

a.  516=116+14

b.  516=121316

Giải bài tập 8: Tính…

Tính:

a.  37+(52)+(35)

b.  (43+(25)+(32)

c.  45(27)710

d.  23[(74)(12+38)]

Bài giải:

Ta có :

a.  37+(52)+(35)

=  3070+(17570)+(4270)

=  18770=24770

Vậy 37+(52)+(35)=24770

b.   (43+(25)+(32)

=   (4030+(1230)+(4530)

=   (9730=3730

Vậy (43+(25)+(32)=3730

c.  45(27)710

=  5670(2070)4970

=  2770

Vậy 45(27)710=2770

d.  23[(74)(12+38)]

=  23[(74)(48+38)]

=  23[(74)78]

=  23[(148)78]

=  23(218)

=  1624+6324

=  7924

Vậy 23[(74)(12+38)]=7924

Giải bài tập 9: Tìm x…

Tìm x , biết : 

a.  x+13=34

b.  x25=57

c.  x23=67

d.  47x=13

Bài giải:

a.  x+13=34

=>  x=3413

=>  x=912412

=>  x=512

Vậy x=512.

b.  x25=57

=>  x=57+25

=>  x=2535+1435

=>  x=3935

Vậy x=3935.

c.  x23=67

=>  x=6723

=>  x=18211421

=>  x=421

Vậy x=421.

d.  47x=13

=>  x=4713

=>  x=1221721

=>  x=521

Vậy x=521.

Giải bài tập 10: Cho biểu thức…

Cho biểu thức:   A=(623+12)(5+5332)(373+52)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách :

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Bài giải:

Cách 1:

A=(623+12)(5+5332)(373+52)

A=(36646+36)(306+10696)(186146+156)

A=(364+36)(30+1096)(1814+156)

A=356316196

A=3531196=156=52

Vậy A=52.

Cách 2 :

A=(623+12)(5+5332)(373+52)

A=623+12553+323+7352

A=36646+36306106+96186+146156

A=364+33010+918+14156

A=156=52

Vậy A=52.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button