Giáo Dục

Giải toán 4 bài: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: So sánh hai phân số cùng mẫu số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: So sánh hai phân số:

a. (frac{3}{7}) và (frac{5}{7})     

b. (frac{4}{3}) và (frac{2}{3})             

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: So sánh hai phân số cùng mẫu số

c. (frac{7}{8}) và (frac{5}{8})             

d. (frac{2}{11}) và (frac{9}{11})

Trả lời:

a. Ta thấy hai phân số (frac{3}{7}) và (frac{5}{7})  có cùng mẫu số là 7, mà 3 < 5 nên:

(frac{3}{7})  <  (frac{5}{7})     

b. Ta thấy hai phân số  (frac{4}{3}) và (frac{2}{3})  có cùng mẫu số là 3, mà 4 > 2 nên:

(frac{4}{3})  > (frac{2}{3})             

c. Ta thấy hai phân số  (frac{7}{8}) và (frac{5}{8})  có cùng mẫu số là 8, mà 7 > 5 nên:

(frac{7}{8})  >  (frac{5}{8})             

d. Ta thấy hai phân số  (frac{2}{11}) và (frac{9}{11})  có cùng mẫu số là 11, mà 2 < 9 nên:

(frac{2}{11})  <  (frac{9}{11})

Bài tập 2: a. Nhận xét:

(frac{2}{5}) <  (frac{5}{5}) mà (frac{5}{5}) = 1 nên (frac{2}{5})  < 1

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

(frac{8}{5}) > (frac{5}{5}) mà (frac{5}{5}) = 1 nên (frac{8}{5}) > 1

Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

b. So sánh các phân số sau với 1

(frac{1}{2}) ; (frac{4}{5}) ; (frac{7}{3}); (frac{6}{5}) ; (frac{9}{9})

Trả lời:

Gợi ý: Dựa vào phần nhận xét để ta so sánh các phân số trên với 1.

  • Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
  • Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

Trong phân số (frac{1}{2}) có 1 < 2 nên (frac{1}{2}) < 1     ; 

Trong phân số (frac{4}{5}) có 4 < 5 nên  (frac{4}{5}) < 1;         

Trong phân số  (frac{7}{3}) có 7 > 3 nên (frac{7}{3}) > 1;          

Trong phân số (frac{6}{5}) có 6 > 5 nên  (frac{6}{5}) > 1;             

Trong phân số (frac{9}{9}) có 9 = 9 nên (frac{9}{9}) = 1 ;       ; 

Trong phân số (frac{12}{7}) có 12 > 7 nên (frac{12}{7}) > 1

Bài tập 3: Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Trả lời:

Do các phân số bé hơn 1 mà có mẫu số là 5 và tử số khác 0, nên tử số là các số 1, 2, 3, 4.

Với các tử số trên, ta viết được các phân số tương ứng như sau:

(frac{1}{5}; frac{2}{5};frac{3}{5};frac{4}{5})

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button