Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Rút gọn phân số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Rút gọn phân số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Rút gọn các phân số: 

a. (frac{4}{6}) ; (frac{12}{8}); (frac{15}{25});(frac{11}{22}) ; (frac{36}{10}) ; (frac{75}{36})   

b. (frac{5}{10}); (frac{12}{36}); (frac{9}{72}); (frac{75}{300}); (frac{15}{35}); (frac{4}{100})

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Rút gọn phân số

Trả lời:

Gợi ý:  Để làm rút gọn các phân số trên ta làm theo các bước như sau:

 • Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một.
 • Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

Ví dụ mẫu: $frac{4}{6}$ ta thấy 4, 6 đều chia hết cho 2, nên ta chia cả tử và mẫu cho 2 ta được (frac{4}{6}) = (frac{4 : 2}{6 : 2 } = frac{2}{3}). Vậy phân số $frac{2}{3}$ là phân số tối giản.

Tương tự ta được các phân số tối giản như sau:

a. (frac{12}{8}) = (frac{12 : 4}{8 : 4 } = frac{3}{2})

 • (frac{15}{25}) = (frac{15 : 5}{25 : 5 } = frac{3}{5})                             
 • (frac{11}{22}) = (frac{11: 2}{22 : 2 } = frac{1}{2})
 • (frac{36}{10}) = (frac{36: 2}{10 : 2 } = frac{18}{5})                           
 • (frac{75}{36}) = (frac{75: 3}{36 : 3 } = frac{25}{12})

b. (frac{5}{10}) = (frac{5: 5}{10 : 2} = frac{1}{5})                         

 • (frac{12}{36}) = (frac{12: 12}{36 : 1} = frac{1}{3})
 • (frac{9}{72}) = (frac{9: 9}{72 : 9} = frac{1}{8})                              
 • (frac{75}{300}) = (frac{75: 25}{300 : 25} = frac{3}{12}= frac{3 : 3 }{12 : 3} = frac{1}{4})
 • (frac{15}{35}) = (frac{15: 5}{35 : 5} = frac{3}{7})                                 
 • (frac{4}{100}) = (frac{4: 4}{100 : 4} = frac{1}{25})

Bài tập 2: Trong các phân số: (frac{1}{3};frac{4}{7}; frac{8}{12}; frac{30}{36}; frac{72}{73})

a. Phân số nào tối giản ? Vì sao?

b. Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Trả lời:

a. Ta thấy các phân số (frac{1}{3};frac{4}{7}; frac{72}{73}) không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1

Vậy các phân số tối giản là : (frac{1}{3};frac{4}{7}; frac{72}{73})

b. Ta có: 8 , 12 cùng chia hết cho 4, nên phân số $frac{8}{12}$ chưa tối giản.

(frac{8}{12}= frac{8 : 4}{12 : 4} = frac{2}{3})               

Ta có : 30, 36 cùng chia hết cho 6 nên phân số $frac{30}{36}$ chưa tối giản.

(frac{30}{36}= frac{30 : 6}{36 : 6} = frac{5}{6})

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Trả lời:

Ta có : $frac{54}{72}= frac{54div  2}{72div 2}=frac{27}{36} = frac{27div  3}{36div 3} = frac{9}{12} = frac{9div  3}{12div 3}= frac{3}{4}$

Vậy ta điền số vào các ô trống như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button