Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Phân số bằng nhau

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phân số bằng nhau. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Phân số bằng nhau

Bài tập 2: Tính rồi so sánh kết quả:

a. 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);    

b. 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Trả lời:

a. Ta có : 18 : 3 = 6 ;   

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ta được:

(18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy 18 : 3 =  (18 x 4 ) : (3 x 4) = 6

b. Ta có : 81 : 9 = 9 ;       

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ta được :

( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy 81 : 9 = ( 81 : 3) : (9 : 3) = 9

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button