Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 120

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 120. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1:So sánh hai phân số:

a. (frac{3}{5}) và (frac{1}{5})                                         

b. (frac{9}{10}) và (frac{11}{10})

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 120

c. (frac{13}{17}) và (frac{15}{17})                                   

d. (frac{25}{19}) và (frac{22}{19})

Trả lời:

a. Ta thấy hai phân số (frac{3}{5}) và (frac{1}{5}) có cùng mẫu số là 5, mà 3 > 1 nên:

(frac{3}{5})  >  (frac{1}{5})                                         

b. Ta thấy hai phân số (frac{9}{10}) và (frac{11}{10}) có cùng mẫu số là 10, mà 9 > 11 nên:

(frac{9}{10})  <  (frac{11}{10})

c. Ta thấy hai phân số  (frac{13}{17}) và (frac{15}{17}) có cùng mẫu số là 17, mà 13 < 15 nên:

(frac{13}{17})  < (frac{15}{17})                                   

d. Ta thấy hai phân số (frac{25}{19}) và (frac{22}{19}) có cùng mẫu số là 19, mà 25 > 22 nên:

(frac{25}{19})  > (frac{22}{19})

Bài tập 2: So sánh các phân số sau với 1: (frac{1}{4}); (frac{3}{7}) ;(frac{9}{5}); (frac{7}{3}); (frac{14}{15}) ; (frac{16}{16}) ; (frac{14}{11})

Trả lời:

Gợi ý: Dựa vào phần nhận xét để ta so sánh các phân số trên với 1.

  • Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
  • Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

Trong phân số (frac{1}{4}) có 1 < 4 nên phân số (frac{1}{4}) < 1

Trong phân số (frac{3}{7}) có 3 <7 nên phân số (frac{3}{7}) <1; 

Trong phân số (frac{7}{3}) có 7 > 3 nên phân số (frac{7}{3}) > 1; 

Trong phân số (frac{9}{5}) có 9 > 5 nên phân số (frac{9}{5}) > 1;

Trong phân số (frac{14}{15}) có 14 < 15 nên phân số (frac{14}{15}) < 1; 

Trong phân số (frac{16}{16}) có 16 = 16 nên phân số (frac{16}{16}) = 1; 

Trong phân số (frac{14}{11}) có 14 > 11 nên phân số (frac{14}{11}) > 1

Bài tập 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a. (frac{1}{5}; frac{4}{5}; frac{3}{5})                   

b. (frac{6}{7}; frac{8}{7}; frac{5}{7})

c. (frac{8}{9}; frac{5}{9}; frac{7}{9})                   

d. (frac{12}{11}; frac{16}{11}; frac{10}{11})

Trả lời:

a. Ta thấy 3 phân số (frac{1}{5}; frac{4}{5}; frac{3}{5})   có cùng mẫu số là 5 mà tử số 1 < 3 ; 3 < 5.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là : (frac{1}{5}; frac{3}{5}; frac{4}{5})

b. Ta thấy 3 phân số (frac{6}{7}; frac{8}{7}; frac{5}{7}  có cùng mẫu số là 7 mà tử số  5 < 6; 6 < 8.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là : (frac{5}{7}; frac{6}{7}; frac{8}{7})

c. Ta thấy 3 phân số (frac{6}{7}; frac{8}{7}; frac{5}{7} có cùng mẫu số là 7 mà tử số  5 < 7; 7 < 8.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: (frac{5}{9}; frac{7}{9}; frac{8}{9})

d. Ta thấy 3 phân số (frac{6}{7}; frac{8}{7}; frac{5}{7} có cùng mẫu số là 7 mà tử số 10 < 12; 12 < 16.

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: (frac{10}{11}; frac{12}{11}; frac{16}{11})

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button