Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 4: Trùng roi

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Trùng roi. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài 4: Trùng roi

Bài tập 1: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

Trả lời:

Trùng roi xanh có thể tìm thấy ở ao, hồ, đầm, ruộng, vũng nước,… mùa mưa.

Bài tập 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

Trả lời:

  • Giống:
    • sống tự dưỡng (có khả năng quang hợp) nhờ có diệp lục 
    •  tế bào có nhân, màng sinh chất, diệp lục, không bào
  • Khác:
    • Trùng roi: có khả năng dị dưỡng khi sống ở môi trường không ánh sáng, có roi, điểm mắt  và có khả năng di chuyển.
    • Thực vật: chỉ sống tự dưỡng, không có khả năng di chuyển

Bài tập 3*: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

Trả lời:

Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button