Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Bài tập 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Trả lời: 

Sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước ở các loài khác nhau là khác nhau:

  • Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống trong nước
  • Ễnh ương lớn ở nước nhiều hơn ở cạn
  • Ếch cây vừa ở nước vừa ở cạn
  • Cóc nhà chủ yếu sống trên cạn
  • Ếch giun sống trong hang đất

Bài tập 2: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Trả lời: 

  • Có lợi cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng
  • Có giá trị thực phẩm
  • Là vật thí nghiệm trong sinh học
  • Là chế phẩm dược phẩm

=> Cần bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế

Bài tập 3: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Trả lời: 

  • Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì : Lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button