Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài tập 1: Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Trả lời: 

 • Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.
 • Phát triển là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể. Khi nói đến phát triển phải nói tới 3 yếu tố cơ bản sau đây:
  • Sinh trưởng: thay đổi về kích thước và khối lượng cơ thể.
  • Phân hóa tế bào (biệt hóa tế bào) hình thành các cơ quan. Sự phân hóa tế bào diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn phát triển phôi thai.
  • Tạo hình dáng đặc trưng cho cơ thể và các cơ quan.

Bài tập 2: Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

Trả lời: 

 • Động vật phát triển khống qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, chó…
 • Động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn: Cánh cam, tằm (nhộng, bướm), bọ rùa…
 • Động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn: bọ ngựa, châu chấu, cào cào…

Bài tập 3: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Trả lời: 

 •  Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả thấp vì vậy sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể, trong khi đó bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cầy trồng thụ phấn.

Bài tập 4: Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Trả lời: 

 • Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button