Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Phát triển ở thực vật có hoa. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài tập 1: Phát triển của thực vật là gì?

Trả lời: 

  • Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái

Bài tập 2: Lúc nào thì cây ra hoa?

Trả lời: 

  • Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tùy thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyên hóa từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa.

Bài tập 3: Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

  A – chiều cao của thân

  B – đường kính gốc

  C – theo số lượng lá trên thân

  D – cả A, B và C

Trả lời: 

=> Đáp án C

Bài tập 4: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

  A – diệp lục b

  B – carôtenôit

  C – phitôcrôm

  D – diệp lục a, b và phitôcrôm

Trả lời: 

=> Đáp án: A và B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button