Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài tập 1: Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Trả lời: 

 • Khi tế bào thần kinh bị kích thích => điện thế nghỉ biến đổi biến đổi thành điện thế hoạt động 
 • Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn:
  • Mất  phân cực (khử cực) 
  • Đảo cực 
  • Tái phân cực 
 • Sự hình thành điện thế hoạt động
  • Khi bị kích thích, màng tế bào trở nên tăng tính thấm với iôn Na+ (cổng Na+ mở) => Na+ từ ngoài màng vào trong tế bào => gây mất phân cực và đảo cực (bên trong tế bào trở nên tích điện dương) 
  • Tính thấm của màng tế bào với iôn Na+ chỉ duy trì trong 1 thời gian ngắn rồi giảm xuống => cổng K mở rộng hơn, còn cổng Na đóng lại => K+ từ trong tế bào ra ngoài dấn đến tái phân cực 

Bài tập 2: Chọn các ý đúng về điện thế hoạt động.

 A – Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

B – Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tằn từ ngoài vào trọng tế bào.

C – Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

D – Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

Trả lời: 

=> Đáp án B và C

Bài tập 3: So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin

Trả lời: 

 • Trên sợi thần kinh không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.
 • Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button