Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX – trang 3 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh….

Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

Trả lời:

Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và nhà nước Xô Viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế – kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

Những kết quả đạt được:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 • Về kinh tế:
  • Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 – 1950) trước thời hạn 9 tháng.
  • Năm 1950, công nghiệp tăng 73%.
  • Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng
  • Nông nghiệp vượt trước chiến tranh (1939).
 • Về khoa học – kĩ thuật:
  • Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 2: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc….

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Trả lời:

Từ thập niên 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Xô Viết tăng trưởng mạnh mẽ:

 • Về công nghiệp:
  • Bình quân tăng hàng năm 9,6%, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
  • Năm 1970, điện lực của Liên Xô đạt 740 tỉ Kw/giờ ( gấp 352 lần năm 1913, bằng sản lượng của 4 nước: Anh, Pháp, Tây Đức, I – ta – li – a cộng lại).
  • Năm 1971, thép đạt 121 triệu tấn ( vượt Mĩ).
  • Dầu mỏ đạt 353 triệu tấn.
  • Than đạt 624 triệu tấn
 • Về nông nghiệp: Năm 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất trung bình 15,6 tạ/ha.
 • Về khoa học – kĩ thuật:
  • Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ.
  • Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga – ga – rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.

Câu 3: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh: 

 • Bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch
 • Năm 1945 nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền
 • Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời.

Câu 4: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu….

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ:

 • Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân
 • Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.
 • Ban hành các quyền tự do dân chủ

=> Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động.

Câu 5: Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc….

Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

Trả lời:

Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

 • Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản
 • Tập thể hóa nông  nghiệp
 • Công nghiệp hóa
 • Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH

Câu 6: Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được….

Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Trả lời:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước Đông Âu đã trở thành các nước công- nông nghiệp .

 • An ba ni :trước chiến tranh là nước nghèo nhất, tới năm 1970  công nghiệp được xây dựng, điiện khí hóa .
 • Bung ga ri : tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55 lần .
 • Tiệp Khắc : công nghiệp phát thiển , chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới
 • CHDC Đức : sản xuất tăng 5 lần , thu nhập quốc dân tăng 4 lần.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa?

Trả lời:

Những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm:

 • Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 2: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng….

Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?

Trả lời:

 • Mục đích ra đời: Cùng giúp đỡ nhau, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.
 • Biểu hiện: Sự hợp tác tương trợ này được thể hiện trong hai tổ chức:
 • Về quan hệ kinh tế: Ngày 8/1/1949 hội đồng tương trợ kinh tế (gọi tắt là SEV) ra đời gồm Liên Xô và các nước Đông Âu ( Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung – ga- ri…).
 • Quan hệ chính trị và quân sự: Ngày 14/5/1955 tổ chức hiệp ước Vác – sa – va thành lập.
 • Thành tựu:
  • Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10%/năm
  • Thu nhập quốc dân (1950 – 1973) tăng 5,7 lần.
  • Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỉ Rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button