Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội – trang 97 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Kinh tế

a. Nông nghiệp:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội

 • Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
 • Thực hiện phép quân điền.
 • Chú trọng việc khai hoang.
 • Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.

b. Thủ công nghiệp

 • Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…
 • Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…
 • Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác)
 • Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…
 • Kết luận: Quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng

c. Thương nghiệp:

 • Trong nước:
  • Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.
  • Đúc tiền đồng…
 • Ngoài nước:
  • Duy trì việc buôn bán với nước ngoài
  • Một số của khẩu kiểm soát chặt chẽ.

=> Hàng hóa, tiền tệ dễ dàng lưu thông

2. Xã hội

 • Có hai giai cấp chính:

  • Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
  • Giai cấp nông dân: đông, làm thuê và nộp tô thuế, đi phu dịch cho nhà nước => Cuộc sống nghèo khổ nhất.
 • Tầng lớp thị dân, thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông: phải nộp thuế cho nhà nước, không được coi trọng.
 • Nô tì số lượng giảm dần.
 • Nhằm:
  • Tăng nhân khẩu lao động.
  • Thỏa mãn phần nào yêu cầu của nhân dân, giảm bớt bất công

=> Nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp?

Trả lời:

Biện pháp của nhà nước Lê Sơ đối với nông nghiệp là:

 • Vua Lê cho hơn 2/3 quân sĩ về quê làm ruộng, số còn lại luân phiên về quê sản xuất.
 • Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng
 • Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp
 • Lập phép quân điền, cấm giết trâu bò bừa bãi, cấm điền ruộng dân phu trong vụ mùa.
 • Đắp nhiều đê để ngăn nước mặn.

=> Chính những biện pháp nêu trên đã cải thiện tình hình nông nghiệp, kinh tế nhanh chóng phát triển, khắc phục được những khó khăn của đất nước và nhân dân sau chiến tranh.

Câu 2: Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ?

Trả lời:

Ở nước ta lúc bấy giờ, các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác). Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…

=>Nghề thủ công nghiệp phát triển, quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng. 

Câu 3: Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán…

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ ?

Trả lời:

Ở thời Lê Sơ, pháp luật hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tì.

=> Đây là chủ trương tiến bộ, có quan tâm đến đời sống của nhân dân thỏa mãn phần nào yêu cầu của nhân dân giảm bớt bất công.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ?

Trả lời:

Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ:

Vua quan thời Lê Sơ đã có những chính sách tích cực để phát triển kinh tế:

 • Nông nghiệp:
  • Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
  • Thực hiện phép quân điền.
  • Chú trọng việc khai hoang.
  • Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.
 • Thủ công nghiệp
  • Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…
  • Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…
  • Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác)
  • Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…
 • Thương nghiệp:
  • Trong nước: Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới. Đúc tiền đồng…
  • Ngoài nước:  Duy trì việc buôn bán với nước ngoài. Một số của khẩu kiểm soát chặt chẽ.
 • Kết luận: Nhờ những biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Lê, nhờ tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân, nền kinh tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân các tầng lớp được cải thiện, xã hội ổn định. Đó là biểu hiện sự thịnh vượng của thời Lê sơ.

Câu 2: Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào ?

Trả lời:

Thời Lê sơ, xã hội gồm hai giai cấp chính:

 • Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
 • Giai cấp nông dân: đông, làm thuê và nộp tô thuế, đi phu dịch cho nhà nước => Cuộc sống nghèo khổ nhất.
 • Ngoài ra, tầng lớp thị dân, thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông: phải nộp thuế cho nhà nước, không được coi trọng. Còn nô tì số lượng giảm dần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button