Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) – Phần III

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) – Phần III – trang 89 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) – Phần III nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 – cuối năm 1427)

1. Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426)

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) – Phần III

 • Hoàn cảnh:
  • 10/1426, 5 vạn quân viện binh của giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào Đông Quan.
  • Âm mưu của Vương Thông: Tiêu diệt lực lượng chủ đạo của ta để giành thế chủ động.
  • Quân Lam Sơn: Rút khỏi Cao Bộ, mai phục tại Tốt Động, Chúc Động
 • Diễn biến:
  • Sáng 7/11/1426 Vương Thông cho quân tiến về Cao Bộ
  • Nghĩa quân mai phuc đánh địch ở Tốt Động, chặn đường rút lui ở Chúc Động.
 • Kết quả:
  • Tiêu diệt 5 vạn, bắt sống 1 vạn địch.
  • Nhiều tướng giặc bị giết, Vương Thông phải tháo chạy.
 • ý nghĩa: Thay đổi tương quan lực lượng ta, địch.

2. Trận Chi Lăng – Xương Giang (10/1427).

 • Hoàn cảnh:
  • 10/1427, 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo vào nước ta.
  • Quân ta tập trung lực lượng tiêu diệt đạo quân Liễu Thăng trước
 • Diễn biến:
  • 8/10/ 1427 Liễu Thăng xuất quân, bị phục kích, bị giết ở Chi Lăng.
  • Lương Minh lên thay bị phục kích ở Cần Trạm.
  • Thôi Tụ cùng 5 vạn quân bị tiêu diệt và bị bắt sống tại Xương Giang.
  • Mộc Thạnh rút chạy về nước.
 • Kết quả:
  • Bẻ gãy 2 đạo viện quân của giặc.
  • 12/1427 Vương Thông xin hoà, mở hội thề ở Đông Quan, rút khỏi nước ta.
 • ý nghĩa: Chiến thắng quyết định.

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử:

 • Nguyên nhân:
  • Sự ủng hộ về mọi mặt của nhân dân.
  • Nhờ chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ chỉ huy Lam Sơn, đừng đầu Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
 • ý nghĩa lịch sử:
  • Kết thúc 20 năm đô hộ của giặc Minh.
  • Mở ra một thời kì mới cho đất nước.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động (qua lược đồ).

Trả lời:

Diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động:

 • Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.
 • Để giành thế chủ động, ngày 7-11-1426, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).
 • Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ờ Tốt Động – Chúc Động.
 • Kết quả, 5 vạn tên giặc bị thương, bị bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương, tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

Câu 2: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang?

Trả lời:

Tóm tắt diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang:

 • 10/1427, 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo vào nước ta. Chúng chi là 2 đạo:
  • Đạo 1: Do Liễu Thăng chỉ huy, chúng tiến từ Quảng Tây vào Lạng Sơn
  • Đạo 2: Do Mộc Thạnh chỉ huy, chúng tiến từ Vân Nam vào hà Giang
 • 8/10/ 1427 Liễu Thăng xuất quân, bị phục kích, bị giết ở Chi Lăng.
 • Lương Minh lên thay bị phục kích ở Cần Trạm.
 • Thôi Tụ cùng 5 vạn quân bị tiêu diệt và bị bắt sống tại Xương Giang.
 • Lê Lợi sai người đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. Mộc Thạnh trông thấy, biết Liễu Thăng bại trận, y khiếp đảm, hạ lệnh rút quân chạy về nước.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn…

Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được tóm tắt thông qua những cuộc khởi nghĩa diễn ra từ năm 1424 khi giải phóng Nghệ An đến trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427). Cụ thể từng trận như sau:

 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):
  • Theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 – 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân.
  • Trên đà thắng lợi đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.
 • Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)
  • Tháng 8 – 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy nghĩa quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá.
  • Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân. Quán Minh chỉ còn mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.
 • Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)
  • Tháng 9-1426, nghĩa quân chia làm ba đạo tiến ra Bắc : Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam (Trung Quốc) sang. Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An vào Đông Quan. Đạo thứ ba tiến thẳng vào Đông Quan.
  • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt, chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công.
 • Trận Tốt Động — Chúc Động (cuối năm 1426)
  • Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.
  • Để giành thế chủ động, ngày 7-11-1436, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).
  • Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ở Tốt Động – Chúc Động.
  • Kết quả, 5 vạn tên giặc bị thương, bị bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương, tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.
 • Trận Chi Lăng – Xương Giang (Tháng 10 – 1427)
  • Đầu tháng 10 – 1427, hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta.
   • Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy, từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn.
   • Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy, từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang.
  • Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.
  • Ngày 8 -10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng.
  • Sau khi Liễu Thăng bị giết, Phó tổng binh là Lương Minh lên thay, chân hình đội ngũ, tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang). Trên đường tiến quân, quân giặc liên tiếp bị phục kích ở cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến 3 vạn tên, ông binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử.
  • Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa cánh đồng, bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

Câu 2: Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời:

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn:

 • Lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào sâu sắc, ý chí kiên cường quyết tâm giành lại được độc lập của nhân dân ta.
 • Sự lãnh đạo đúng đắn, tài gioi cỉa bộ chỉ huy nghĩa quân, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyên Trãi.
 • Chiến lược, chiến thuật đánh giặc đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
 • Tinh thần chiến đấu ngoan cường của nghĩa quân.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Trả lời:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử:

 • Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
 • Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ.
 • Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button