Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh – trang 142 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê – đéc – lan trước cách mạng

Trả lời:

Tình hình kinh tế Nê – đéc – lan trước cách mạng :

 • Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu
 • Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,…
 • Nhiều ngân hàng được hành lập có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Tình hình xã hội Nê – đéc – lan trước cách mạng:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

 • Giai cấp tư sản Nê-dec-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế
 • Tư tưởng tôn giáo của Can – vanh phát triển
 • Vương quốc Tây Ban Nha tăng cường kiểm soát và vơ vét của cải của nhân dân…

Câu 2: Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Diễn biến chính của cách mạng Hà Lan là:

 • 8/1566, nhân dân miền Bắc Nê-đec-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
 • 8/1567, Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp khởi nghĩa nhưng không ngăn trở được sự phản kháng của quần chúng.
 • 4/576, quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng lớn.
 • 4/11/1579, Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.
 • 23/1/1579, Hội nghị U-trech gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập “ Các tỉnh Liên Hiệp”.
 • 1648, Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của “Các tỉnh Liên Hiệp”.

Câu 3: Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng?

Trả lời:

Đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng:

 • Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
 • Xã  hội: Tư sản, quý tộc mới giàu  lên nhanh chóng
 • Chính  trị:  Chế  độ  phong  kiến  kìm hãm sự lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa

=> Cách mạng bùng nổ

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Tính chất của cuộc Cách mạng Hà Lan là: cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vừa là cuộc cách mạng tư sản. Bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản.

Kết quả của cuộc cách mạng là đánh đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập dân tộc, lập nên nhà nước Cộng hòa.

Ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan:

 • Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và bước đầu suy vong của chế độ phong kiến.

Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh?

Trả lời:

Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính)

 • Năm 1642 -1648: nội chiến ác liệt (Vua -Quốc hội)
 • Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao
 • 1653:  Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
 • Năm  1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

Kết quả của cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

 • Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button