Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 24: Tính chất của oxi

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 24: Tính chất của oxi – trang 84 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 24: Tính chất của oxi nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 24: Tính chất của oxi

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Nguyên tố oxi: O (16) , đơn chất (khí) oxi là O2 (32)

Tính chất vật lí

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 24: Tính chất của oxi

  • Khí oxi là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183oC, oxi ở thể lỏng có màu xanh nhạt.

Tính chất hóa học

  • Tác dụng với phi kim: lưu huỳnh, photpho :

S + O2 →(to)  SO2

4P + 5O2 → (to) 2P2O5

  • Tác dụng với kim loại

3Fe + O2 → (to) Fe3O4

  • Tác dụng với hợp chất

CH4 + 2O2 → (to) CO2 + H2O

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp…

Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

“kim loại ; phi kim; rất hoạt động ; phi kim rất hoạt động ; hợp chất.” 

 Oxi là một đơn chất………………….. Oxi có thể phản ứng hóa học với nhiều …………………….., ……………………….., …………………….

Hướng dẫn giải

Oxi là một đơn chất phi kim  rất họat động. Oxi có thể tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kimkim loại, hợp chất.

Giải câu 2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng…

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).

Hướng dẫn giải

Ở nhiệt độ thường các phi kim, kim loại phản chậm với oxi, nhưng ở nhiệt độ cao các phản ứng xảy ra nhanh và mãnh liệt hơn. Ví dụ

  • Magie nhiệt độ thường phản ứng chậm, nhiệt độ cháy sáng với khí oxi.
  • Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn lửa màu sáng chói,…
  • Sắt cháy mạnh trong oxi, sáng chói, không khói,…

Giải câu 3. Butan có công thức…

Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.

Hướng dẫn giải

Butan + khí oxi → khí cacbonic + nước + nhiệt

=> PTHH: 2C4H10  +  13O2  →(to)  8CO2  + 10H2O   +   Q (Q là nhiệt lượng).

Giải câu 4. Đốt cháy 12,4g photpho…

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu ?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

(n_{P}=frac{12,4}{31}= 0,4 (mol).)

(n_{O}=frac{17}{32}= 0,53 (mol).)

PTHH:

                    4P   +      5O2  →(to)  2P2O5

Tỉ lệ               4             5                 2

Ban đầu:     0,4           0,53                       (mol)

Phản ứng:   0,4           0,5             0,2      (mol)

Ta thấy $frac{0,4}{4} < frac{0,53}{5}$

=> Sau phản ứng ta có nO2 dư = 0,53 – 0,5 = 0,03 (mol)

b) Chất được tạo thành là P2O5 . 

Theo phương trình ta có: 

 (n_{P_{2}O_{5}}=frac{1}{2}n_{P}=frac{1}{2}.0,4= 0,2 (mol).)

=> mP2O5 = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

Giải câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than…

Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Hướng dẫn giải

Trong 24kg than đa có:

Tạp chất chiếm: 0,5% + 1,5% = 2%

mcacbon nguyên chất = 24 – 24. 2% = 23,52 (kg) = 23520 (g).

m = 24.0,5% = 0,12 kg = 120 (g)

PTHH:  C  +   O2  →   CO2

         1mol                   1mol

          12g               22,4(lít)

             S  +  O2  →   SO2

           1mol                1mol

          32g               22,4(lít)

Theo phương trình phản ứng, cứ 12g C khi cháy tạo 22,4 lít khí CO2. Vậy thể tích CO2 tạo thành là :

(V_{CO_{2}}= frac{23520}{12}.22,4=) 43904 (lít).

Theo phương trình phản ứng, cứ 32g S khi cháy tạo 22,4 lít khí SO2 thể tích khí SO2 tạo thành là :

(V_{SO_{2}}= frac{120}{32}.22,4=84) (lít).

Giải câu 6. Giải thích tại sao…

Giải thích tại sao :

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một cái lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn ?

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc chậu bể cá sống ở các cửa hàng bán cá ?

Hướng dẫn giải

a) Vì động vật cũng cần oxi để hô hấp giống con người . Khi ta nhốt con dế mèn (hay con châu chấu) trong một bình nhỏ kín một thời gian thì lượng oxi sẽ hết vì để hô hấp. Do đó con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn.

b) Để cung cấp oxi trong nước cho cá hô hấp. Khi ta nuôi cá cảnh hay các chậu, bể cá chứa sống ở cửa hàng bán cá thì không gian nhỏ, lượng cá nhiều. Vì vậy ta cần nhiều oxi để cá hô hấp, từ đó người ta phải sục không khí để oxi trong không khí có thể hòa tan vào nước và duy trì sự sống cho cá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button