Giáo Dục

Giải hóa 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime – trang 76 sách giáo khoa hóa học 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Khái niệm

  • Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị cơ sở (gọi tắt là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Các loại vật liệu polime

Bạn đang xem: Giải hóa 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

  • Chất dẻo là những vật liệu polime có  tính dẻo
  • Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi
  • Tơ.
  • Keo dán.

So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng

 Mục so sánh/phản ứng

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng ngưng

Định nghĩa

Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monomer) thành phân tử lớn (polime).

Là quá trình kết hợp nhiêu phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O).

Quá trình

nMonome  → Polime

nMonome  → Polime  + các phân tử nhỏ khác

Sản phẩm

Polime trùng hợp

Polime trùng ngưng

Điều kiện của monome

Có liên kết đôi hoặc có vòng kém bền

Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng…

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Do monome là phân tử tạo nên từng mắt xích của polime (có hoặc không liên kết đôi hoặc vòng kém bền).

Giải câu 2. Nhóm vật liệu nào được chế…

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên là tơ visco (từ xenlulozo) , tơ tằm (có sẵn trong tự nhiên).

Giải câu 3. Cho biết các monome được …

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Hướng dẫn giải

Các monome được dùng để điều chế các polime trên là:

Giải hóa 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Giải câu 4. Trình bày cách nhận biết các…

Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Hướng dẫn giải

Lấy ở mỗi mẫu làm mẫu thử rồi đem đốt.

  • Mùi khét: da thật, tơ tằm do thành phần là protein
  • Còn lại là PVC và tơ axetat.

Giải câu 5. a) Viết các phương trình hóa học…

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

  • Stiren → polistiren.
  • Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH) → polienantamit (nilon – 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn giải

a) PTHH: 

Giải hóa 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime  (1)

nH2N-[CH2]– COOH     →      (NH- [CH2]6  – CO)n   + nH2O  (2)

b) Từ (1), theo lí thuyết điều chế 1 tấn polistiren cần 1 tấn stiren:

vì H = 90 % nên mstiren = 1 / 90% = 1,11 (tấn)

Tư (2), theo lý thuyết khối lượng H2N-[CH2]– COOH cần để điều chế  1 tần nilon – 7 là:

 m =$frac{1.145}{127}$= 1,14  (tấn)

vì H = 90 % nên m ω – aminotoic = 1,14/ 90%   = 1, 27 (tấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button