Giáo Dục

Giải hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ – trang 14 sách giáo khoa hóa học 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Nư­ớc là chất điện li yếu:

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

 • Môi tr­ường trung tính : [H+] = [OH]
  • Tại 250C, trong nư­ớc nguyên chất có: [H+] = [OH] = 1,0.10-17 M.
  • Tích số ion của n­ước KH2O = [H+] . [OH] = 1,0.10-14
 • Môi tr­ường axit
  •  [H+]  > [OH] hay [H+]  > 1,0.10-7M
 • Môi tr­ường kiềm
  • [H+] < [OH] hay [H+] < 1,0.10-7M

Khái niệm pH, chất chỉ thị axit – bazơ

 • pH : để tránh ghi giá trị [H+] với số mũ âm.

 pH = – lg[H+]  ;  [H+] = 10– pH

  • pH = 7  môi tr­ường trung tính.
  • pH < 7 môi tr­ường axit.
  • pH > 7  môi trư­ờng kiềm.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Tích số ion của nước là gì…

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Hướng dẫn giải

Phương trình điện li của nước:

 • Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH trong nước gọi là tích số ion của nước.
 • Ở 25°c, tích số ion của nước KH2O  = [H+] . [OH] = 1,0.10-14

Giải câu 2. Phát biểu các định nghĩa …

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Hướng dẫn giải

 • Môi trường axit :
  • Theo nồng động H+ là môi trường  [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M
  • Theo pH là môi trường  pH < 7
 • Môi trường bazơ :
  • Theo nồng động Hlà môi trường  [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M
  •  Theo pH là môi trường pH > 7
 • Môi trường trung tính:
  • Theo nồng động H+  là môi trường [H+] = [OH] hay [H+] = 10-7 M
  • Theo pH là môi trường pH = 7

Giải câu 3. Chất chỉ thị axit – bazơ là…

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Hướng dẫn giải

 • Khái niệm chất chỉ thị axit – bazơ : là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.
 • Màu của quỳ đổi theo pH: 
  • Màu đỏ: pH ≤ 6 (môi trường axit)
  • Màu tím: pH = 7 (môi trường trung tính)
  • Màu xanh: pH  ≥ 8 (môi trường bazơ)
 • Màu của dung dịch phenolphatalein đổi theo pH: 
  • Không màu pH < 8,3
  • Màu hồng pH > 8,3 (môi trường bazơ)

Giải câu 4. Một dung dịch có …

Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. axit                        B. trung tínhC. kiềm                       D. không xác định được

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Ta có nồng độ H+:  [H+] = 10-14/ 1,5. 10-5 =6,6.10-10M

=> [H+] < [OH] hay [H+] < 1,0.10-7M vì vậy đây là môi trường kiềm

Giải câu 5.Tính nồng độ…

Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Hướng dẫn giải

 • Với dung dịch HCl 0,1M:    

PTĐL:              HCl    →   H+  +  Cl

(nồng độ)       0,1M       0,1M

⇒Do HCl là chất điện li mạnh nên [HCl]=[H+] = 0,1M  Vậy pH của dung dịch là:  pH = -lg 0,1 = 1

 • Với dung dịch NaOH:

PTĐL:              NaOH → Na+ + OH

(nồng độ)     0,01M              0,01M

⇒Do NaOH là chất điện li mạnh nên [NaOH] = [OH] = 0,01M =>[H+] = = 10-14/0,01 =10-12M  

Vậy pH của dung dịch là :pH = -lg 10-12  = 12

Giải câu 6. Trong dung dịch HCl 0,010M …

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH] > 1,0.10-14                    B. [H+].[OH] = 1,0.10-14C. [H+].[OH] < 1,0.10-14                    D. Không xác định được.a

Hướng dẫn giải

Đáp án B. 

Giải thích: Tích số ion của nước KH2O = [H+] . [OH] = 1,0.10-14 là hằng số ở nhiệt độ xác định (khoảng 25 độ C) phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button