Giáo Dục

Giải GDCD 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – trang 47 GDCD lớp 9. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Khái niệm lao động:

 • Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội gọi là lao động.

2. Vai trò lao động:

Bạn đang xem: Giải GDCD 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

 • Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người
 • Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội.

3. Quyền và nghĩa vụ lao động

 • Quyền lao động:
  • Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập.
 • Nghĩa vụ lao động:
  • Tự nuôi sống bản thân, gia đình
  • Tạo ra của cải, vật chất, tinh thần duy trì, phát triển đất nước.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Theo em, trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ? Vì sao ?

a) Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì ;

b) Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình ;

c) Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình ;

d) Học nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất ;

đ) Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình ;

e)  Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy nên không phải tham gia lao động.

Trả lời:

Theo em, ý kiến đúng là:

b) Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình ;

đ) Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình ;

Hai ý kiến trên đúng là vì theo quy dịnh của pháp luật về quyền trẻ em. Trẻ em ngoài nhiệm vụ chính là học hành thì cũng nên vận động cơ thể, giúp đỡ bố mẹ những việc làm mình có thể làm được.

Câu 2: Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn,…

Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây ?

a) Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước ;

b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ;

c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công ;

d) Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.

Trả lời:

Hà có thể tìm việc bằng hai cách sau:

b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công;

Còn hai trường hợp trên Hà chưa đủ khả năng để thực hiện vì Hà chưa đủ 18 tuổi.

Câu 3: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động ?

a) Quyền được thuê mướn lao động ;

b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ;

c) Quyền sở hữu tài sản ;

d) Quyền được thành lập công ti, doanh nghiộp ;

đ) Quyền sử dụng đất;

e) Quyền tự do kinh doanh.

Trả lời:

Trong các quyền trên, quyền lao động là quyền:

b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ;

c) Quyền sở hữu tài sản ;

d) Quyền được thành lập công ti, doanh nghiộp 

Câu 4: Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao:

a) Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập.

b) Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động.

Trả lời:

Theo khái niệm, lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.

Vì vậy, em đồng ý với quan điểm (b) và không đồng ý với quan điểm (a).

Câu 5: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội,…

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?

Trả lời:

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đước, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi Bác Hồ đã từng nói “lao động là vinh quang”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Câu 6: Em hãy xác định ai là người có hành vi vi phạm Luật Lao động….

Em hãy xác định ai là người có hành vi vi phạm Luật Lao động trong các trường hợp dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động) :

1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

2) Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

3) Không trả công cho người thử viêc

4) Kéo dài thời gian thử việc

5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

6) Tự ý bỏ việc không báo trước

7) Nghỉ việc dài ngày không có lý do

8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

10) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

Trả lời:

Trường hợp người lao động vi phạm Luật lao động:

2) Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

6) Tự ý bỏ việc không báo trước

7) Nghỉ việc dài ngày không có lý do

Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm luật lao động:

1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

3) Không trả công cho người thử viêc

4) Kéo dài thời gian thử việc

8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

10) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button