Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 35: Khái quát châu Mĩ – trang 109 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Một lãnh thổ rộng lớn

 • Diện tích 42 triệu Km2
 • Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
 • Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam
 • Tiếp giáp: Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ

 • Trước thế kỉ XVI có người Anh – Điêng và người Ex – ki – mô thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – it.
 • Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ – rô – pê – ô –it, Nê – grô – it. Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 35.1, cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào?….

Quan sát hình 35.1, cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?

Trả lời:

Quan sát hình 35.1 ta thấy, châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương. Đó là:

 • Phía Bắc tiếp giáp Bắc Băng Dương
 • Phía Đông giáp Đại Tây Dương
 • Phía Tây giáp Thái Bình Dương

Sở dĩ nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây vì các điểm cực của châu lục này đều nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

Câu 2: Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Trả lời:

Kênh đào Pa ra ma có chiều rộng không đến 50 km, được xây dựng và hoàn thành vào năm 1914.

Sự có mặt của kênh đào Pa ra ma đã có ý nghĩa kinh tế rất lớn. Trước hết, Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. Ngoài ra, cũng nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì.

Câu 3: Quan sát hình 35.2 , nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ.

Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?

Trả lời:

 • Các luồng nhập cư vào châu Mĩ:
  • Luồng người từ Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức…
  • Luồng người từ Tây Ban Nha.
  • Luồng người từ Bồ Đào Nha.
 • Có sự khác nhau về ngôn ngữ của dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ là do lịch sử nhập cư.
  • Bắc Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh.
  • Trung và Nam Mĩ, ngôn ngữ chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Trả lời:

Lãnh thổ châu Mĩ là lãnh thổ rộng lớn vơi 42 triệu km2, trải dài từ vùng cực Bắc đến cận cực Nam: 71°57′ B đến 53°54′ N. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.

Câu 2: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự….

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

Trả lời:

Các luồng nhập cư khiến cho thành phần dân cư ở châu Mĩ rất đa dang bao gồm có cả người da đen, da trắng, người da vàng và cả người lai nữa.

Đa số thành phần dân cư châu Mỹ là dân nhập cư thuộc đủ các chủng tộc trên thế giới. (chủng tộc Nê-gro-it bị bắt sang làm nô lệ, chủng tôc Ơ-rô-pê-ô-ít sang xâm chiếm đất đai,.v.v…) Mà khi mỗi chủng tộc sống với nhau thì sẽ hòa quyện huyết thống tạo ra chủng tộc người lai. Từ đó, giúp cho Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button