Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi – trang 107 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Quan sát hình 34.1, cho biết:

  • Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?
  • Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?
  • Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Trả lời:

  • Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là : Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa, Cộng hoà Nam Phi, phân bố ở phía bắc ven Địa Trung Hải và cực nam của châu Phi.
  • Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là : Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, phân bố ở Trung và Nam Phi.
  • Nhận xét: Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa 3 khu vực : Nam Phi là cao nhất rồi đến Bắc Phi và Trung Phi là thấp nhất. Trong từng khu vực, thu nhập bình quân đầu người cũng không giống nhau.

Câu 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi

Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi  
Trung Phi  
Nam Phi  

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button