Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 15: Các mỏ khoáng sản – trang 49 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản nhé.

Câu trả lời:

I. Kiến thức trọng tâm

1. Các loại khoáng sản

a. Khái niệm:

Bạn đang xem: Giải địa lí 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

 • Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên từ các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

b. Phân loại:

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm 3 nhóm:

 • Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt…
 • Khoáng sản kim loại: sắt, Mangan, đồng, chì, kẽm….
 • Khoáng sản phi kim loại: Muối mỏ, A –pa –tit, đá vôi…

2. Các mỏ khoáng sản nôi sinh và ngoại sinh

a. Khái niệm:

 • Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

b. Phân loại:

 • Các mỏ khoáng sản nội sinh là các mỏ được hình thành do nội lực (quá trình mắc – ma)
 • Ví dụ: Vàng, đồng, chì…
 • Các mỏ khoáng sản ngoại sinh là các mỏ được hình thành do các quá trình ngoại lực (quá trình phong hóa, tích tụ…)
 • Ví dụ: than đá, dầu mỏ, đá vôi, cao lanh…

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Dựa vào bảng trang 49, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng.

Trả lời:

Dựa vào bảng trang 49 ta có thể kể tên một số khoáng sản và công dụng của nó như:

 • Than đá, than bùn, dầu mỏ…làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất…
 • Sắt, đồng, chì, kẽm…. dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu.
 • Muối mỏ, apatit, đá vôi…dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng…

Câu 2: Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em?

Trả lời:

Gợi ý: Khoáng sản phân bố rải rác ở nhiều nơi trên đất nước ta. Mỗi vùng miền chứa những loại khoáng sản khác nhau. Do đó, tùy vào nơi mà bạn sinh sống, bạn có thể tự liệt kê được những nguồn tài nguyên khoáng sản của quê hương mình.

Câu 3: Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Trả lời:

Sở dĩ người ta gọi là mỏ ngoại sinh và mỏ nội sinh là bởi vì nó được hình thành khác nhau.

Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma rồi được đưa lên gần mặt đất do tác động của nội lực. Ví dụ các loại khoáng sản như đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc,..

Ngược lại mỏ ngoại sinh được hình thành do quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng do tác động của ngoại lực. Ví dụ các loại khoáng sản như than, cao lanh, đá vôi…

III. Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Trả lời:

 • Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác, sử dụng.
 • Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

Câu 2: Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng?

Trả lời:

Dựa theo công dụng, ta có thể phân loại khoáng sản thành 3 nhóm chính.

 • Những khoáng sản được sử dụng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất… được phân vào loại khoáng sản năng lượng (than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt…)
 • Những khoáng sản được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu…được phân vào loại khoáng sản kim loại (sắt, đồng, chì, kẽm…).
 • Những khoáng sản được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng… được phân vào loại khoáng sản phi kim loại (muối mỏ, đá vôi, apatit…).

Câu 3: Qúa trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Các mỏ nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau.

 • Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.
 • Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button