Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất – trang 31 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất nhé.

Câu trả lời:

I. Kiến thức trọng tâm

1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

a. Lớp vỏ:

Bạn đang xem: Giải địa lí 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

 • Lớp vỏ mỏng nhất, quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên, môi trường, xã hội loài người.

b. Lớp trung gian

 • Có thành phần vật chất ở trạng thái thái dẻo quánh là nguyên nhân gây nên sự di chuyển trên bề mặt lục địa trên bề mặt Trái Đất.
 • Độ dày: gần 3000 km
 • Trạng thái: Quánh dẻo đến lỏng =>Gây nên sự di chuyển lục địa trên bề mặt trái đất.
 • Nhiệt độ: 1500 độ C đến 4700 độ C.

c. Lõi

 • Ngoài lỏng, nhân trong rắn chắc
 • Độ dày trên 3000 km
 • Trạng thái: Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
 • Nhiệt độ: Cao nhất khoảng 5000 độ

2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

 • Vỏ Trái đất là lớp rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng năm kề nhau.
 • Lớp vỏ Trái đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái đất.
 • Vở Trái đất là lớp đá rắn chắc dàu 5 – 70km. Bao gồm đá Granit, đá Bazan…
 • Trên lớp vỏ Trái đất là núi, sông, biển, đại dương là nơi sinh sống của con người cũng như nhiều động thực vật. =>Lớp vỏ của Trái đất có vai trò quan trong vì là nơi tồn tại của thành phần tự nhiên là nơi sinh sống, hoạt động xã hội của con người.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Dựa vào hình 26 (trang 31 SGK Địa lý 6) và bảng ở trang 32, hãy trình bày…

Dựa vào hình 26 (trang 31 SGK Địa lý 6) và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Trả lời:

Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.

 • Lớp vỏ Trái Đất dày từ 5 đến 70 km, cấu tạo bởi các lớp đá rắn chắc. Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao nhưng cao nhất cũng chỉ tới 1000°c.
 • Lớp trung gian dày gần 3000 km, cấu tạo bởi các vật chất ở trạng thái quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1500°c đến 4700°c.
 • Lớp lõi Trái Đất dày trên 3000 km, cấu tạo bởi các vật chất ở trạng thái lỏng và rắn, nhiệt độ cao nhất tới 5000°c. 

Câu 2: Dựa vào hình 27 (trang 32 SGK Địa lý 6) hãy nêu số lượng các mảng chính…

Dựa vào hình 27 (trang 32 SGK Địa lý 6) hãy nêu số lượng các mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Trả lời:

 • Vỏ Trái Đất có 7 địa mảng chính
 • Tên lần lượt của 7 địa mảng đó là : Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Âu – Á, Phi, Nam Cực, Ấn Độ và Thái Bình Dương.

Câu 3: Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng?

Trả lời:

Những chỗ tiếp xúc các địa mảng được thể hiện bằng các tín hiệu đường màu đỏ (hai mảng xô vào nhau) còn những đường màu đen có nét gạch (hai mảng tách xa nhau).

III. Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?

Trả lời:

 • Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi.
 • Đặc điểm của từng lớp:
  • Lớp vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất có độ dày từ 5km đến 70km. vật chất ở dạng rắn chắc.  Lớp vỏ trái đất rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật… đồng thời là nơi tồn tại của xã hội loài người. Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo từ một sổ địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng di chuyển rất chậm chạp. Hai địa mảng kề nhaụ có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau.
  • Lớp trung gian: Có độ dày gần 3000km, vật chất ở trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1500 độ C đến 4700 độ C
  • Lõi Trái đất: Có độ dày trên 3000km, vật chất ở trạng thái lỏng ở ngoài, rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất khoảng 5000 độ C.

Câu 2: Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối…

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động sản xuất của con người?

Trả lời:

 • Đặc điểm của lớp vỏ Trái đất:
  • Vỏ Trái đất là lớp đất đá rắn chắc, độ dày dao động từ 5km (ở đại dương) đến 70 km (ở lúc địa)
  • Lớp vỏ Trái đất chiếm 1% thể tích và 0,55 khối lượng của Trái đất.
  • Vỏ Trái đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau.
 • Vai trò của lớp vỏ Trái đất: Hẳn tất cả chúng ta đều biết, vỏ trái đất ngoài là nơi trú ngụ và tồn tại của con người thì nó còn là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như không khí, sinh vật, nước…Có thể nói, đây chính là nơi diễn ra mọi hoạt động của con người cũng như các loài sinh vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button