Giáo Dục

Giải địa lí 10 bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia – trang 117 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia nhé.

Câu trả lời:

Dựa vào bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2002

Bạn đang xem: Giải địa lí 10 bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số các nước trên.

Vẽ biểu đồ có hai trục tung, một trục thể hiện sản lượng lương thực của các nước (triệu tấn), một trục thể hiện dân số (triệu người) các nước.

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước (đơn vị: kg/người). Nhận xét.

Trả lời:

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số các nước trên:

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước

Áp dụng công thức:

Bình quân LTĐN = SL lương thực / Dân số (kg/người)

Ta có bảng kết quả như sau:

 • Việt Nam = 36,7 triệu tấn / 79,7 triệu người = 0,460 tấn/người = 460 kg/người.
 • Tương tự như trên, các nước được kết quả lần lượt là:
 • Trung Quốc: 312 kg/người
 • Hoa Kì: 1041 kg/người
 • Ấn Độ: 212 kg/người
 • Pháp: 1161 kg/người
 • In-đô-nê-xi-a: 267 kg/người
 • Việt Nam: 460 kg/người
 • Toàn thế giới: 327 kg/người

3. Nhận xét:

Dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực đầy người ở các nước trên thế giới khác nhau:

 • Nước đông dân: trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia.
 • Nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ.
 • Nước có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao: hao Kỳ, Pháp
 • Trung Quốc, Ấn Độ, In –đô-nê-xi-a mặc dù sản lượng lương thực cao nhưng bình quân lương thực đầu người thấp do dân đông…
 • Việt Nam tuy là nước đông dân nhưng bình quân lương thực đầu người vẫn ở mức khá so với thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button