Giáo Dục

Giải bài toán tính diện tích hình bình hành số 1

Cùng giải bài toán: Tính diện tích hình bình hành ABCD khi biết M là trung điểm của cạnh DC, diện tích tam giác IDM bằng 18cm2 với VietAus VN nha các bạn.

Như đã biết, muốn tính diện tích hình bình hành, ta chỉ việc lấy độ dài chiều cao từ 1 đỉnh bất kỳ nhân với độ dài cạnh cạnh đáy.

Bạn đang xem: Giải bài toán tính diện tích hình bình hành số 1

Lời giải:

Do $DC = 2.DM$ ( chung chiều cao kẻ từ I) => $S_{IDC}= 2. S_{IDM} = 2 . 18 = 36 cm^2$

Do $AC = 2.IC$ (chung chiều cao kẻ từ D) => $S_{ADC} = 2. S_{IDC} = 2 . 36 = 72 cm^2$

vì: $AB=DC$ => $S_{ABC} = S_{ADC} = 72 cm^2$

=> $S_{ABCD} = 72 + 72 = 144 cm^2$

Vậy diện tích hình bình hành ${ABCD} = 144 cm^2$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button