Giáo Dục

Giải bài tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 14 bài Làm biên bản cuộc họp. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Nhận xét

1. Đọc biên bản dưới đây

(trang 140, 141 sgk tiếng việt 5 tập 1)

Bạn đang xem: Giải bài tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

2. Trả lời câu hỏi:

a. Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

b. Cách mở đầu và kết thúc biên bản có điểm gì giống, điểm gì khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

c. Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản?

Trả lời:

a. Chi đội  5A ghi biên bản để ghi nhớ:

 • Sự kiện đã diễn ra.
 • Ý kiến của mọi người.
 • Những điều đã thống nhất.

b. Cách mở đầu và kết thúc biên bản có điểm:

 • Giống nhau:
  • Mở bài đều có quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian, địa điểm viết, đầu đề.
  • Kết bài đều có tên và chữ kí của người có trách nhiệm.
 • Khác nhau:
  • Mở bài: Biên bản cuộc họp có tên đơn vị, đoàn thể, tổ chức cuộc họp.
  • Kết bài: Biên bản không có lời cảm ơn như đơn…

c. Tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản:

 • Diễn biến.
 • Các ý kiến.
 • Kết luận cuộc họp.
 • Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

II. Ghi nhớ

1. Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc  họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng.2. Nội dung biên bản thường gồm ba phần :

 • Phần mở đầu ghi quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc 
 • tên tổ chức), tên biên bản.
 • Phần chính ghi thời gian , địa điểm , thành phần  có mặt , nội dung sự việc.
 • Phần kết thúc ghi tên , chữ kí của những người có trách nhiệm.

III. Luyện tập

Câu 1: Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?

a. Đại hội liên đội.b. Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.c. Bàn giao tài sản.d. Đêm liên hoan văn nghệ.e. Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.g. Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Trả lời:

Các trường hợp cần ghi lại biên bản là:

 • Đại hội liên đội: cần ghi lại ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện
 • Bàn giao tài sản: cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.
 • Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông, xử lí việc xây dựng nhà trái phép: cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

Các trường hợp không cần ghi biên bản:

 • Họp lớp phổ biến kế hoạch: chỉ là việc họp phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện không có điều gì cần ghi biên bản.
 • Đêm liên hoan văn nghệ: chỉ là một sinh hoạt vui chơi giải trí , không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng. 

Câu 2: Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1

Trả lời:

Tên các biên bản có thể đặt như sau:

 • Biên bản đại hội liên đội.
 • Biên bản bàn giao tài sản.
 • Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
 • Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button