Tour Du Lịch Biển Vàng Resort + Tour 1 Ngày, Thành Phố Bờ Biển Vàng

-
*
TOUR NHA TRANG 3N2D Khởi hành: sản phẩm ngày

Bạn đang xem: Du lịch biển vàng

Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương một thể : Xe
Giá tour: 1.930.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 2515 


*
NHA TRANG ĐÀ LẠT 4N3D Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương một thể : Xe
Giá tour: 2.930.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR DU NGOẠN ĐẢO 1N Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương luôn thể : Xe
Giá tour: 300.000 VNĐĐặt tour :02586.25 25 15


NHA TRANG – BÌNH cha / ĐIỆP SƠN + DỐC LẾT 3N2DKhởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương luôn thể : Xe
Giá tour: 2.280.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15 


TOUR NHA TRANG – BÌNH tía / ĐIỆP SƠN + DỐC LÊT – ĐÀ LẠT 4N3DKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương luôn tiện : Xe

*

TOUR NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4D FULLKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 04 khách trở lên
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.550.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

NHA TRANG – PHÚ YÊN – NHA TRANG 4N3DKhởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách hàng trở lên
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện thể : Xe
Giá tour: 3.380.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15 


*
NHA TRANG – PHÚ YÊN 1NKhởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày Phương tiện : Xe
Giá tour: 530.000 – 850 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15 


*
NHA TRANG – VỊNH NHA PHU 4N3ĐKhởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách hàng trở lên
Thời gian: 1 ngày Phương nhân thể : Xe
Giá tour: 2.800.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15 


*
TOUR NHA TRANG 4N3D Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 2.580.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR NHA PHU 1N Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương nhân tiện : Xe
Giá tour: 580.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR HÒN TẰM 1N Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương nhân tiện : Xe
Giá tour: 640.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

NHA TRANG – BÌNH tía 4N3D / ĐIỆP SƠN + DỐC LẾT 4N3ĐKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện thể : Xe
Giá tour: 2.940.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

TOUR NHA TRANG – BÌNH tía / ĐIỆP SƠN + DỐC LẾT – ĐÀ LẠT 5N4DKhởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách hàng trở lên
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương nhân thể : Xe
Giá tour: 3.500.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

NHA TRANG -MŨI ĐẠI LÃNH – mặc dù HÒA 5N4DKhởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương luôn thể : Xe
Giá tour: 4.500.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


Xem thêm:

*

NHA TRANG – PHÚ YÊN – ĐÀ LẠT 5N4DKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương luôn tiện : Xe
Giá tour: 4.100.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR DU NGOAN 3 ĐẢO BẰNG CANO 1NKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày Phương luôn thể : CANOGiá tour: 450.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 


*
NHA TRANG – KDL THÁC YANGBAY 4N3Đ
Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày Phương nhân thể : Xe
Giá tour: 2.940.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 2515


*
NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4D Khởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện thể : Xe
Giá tour: 3.200.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR YANGBAY 1N Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương một thể : Xe
Giá tour: 740.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
CITY TOUR NHA TRANG 1N Khởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 2 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương luôn tiện : Xe
Giá tour: 500.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


TOUR BÌNH ba 1NKhởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 02 khách trở lên
Thời gian: 1 ngày
Phương luôn tiện : Xe
Giá tour: 680.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR GHÉP NHA TRANG – MŨI NÉ 5N4ĐKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2khách trở lên
Thời gian:5 ngày 4 đêm
Phương tiện thể : Xe
Giá tour: 5.150.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

TOUR GHÉP NHA TRANG – ĐÀ LẠT 1N Khởi hành: mặt hàng ngày
Số lượng : 2khách trở lên
Thời gian:1 ngày Phương nhân thể : Xe
Giá tour: 550.000 VNĐ – 900.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

TOUR ĐIỆP SƠN 1N Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2 khách hàng trở lên
Thời gian:1 ngày Phương tiện : Xe
Giá tour: 640.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*

TOUR HANG RÁI – VƯỜN NHO – ĐỒNG CỪU – BÌNH HƯNG 1N Khởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2khách trở lên
Thời gian:1 ngày Phương nhân thể : Xe
Giá tour: 600.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR ĐÀ LẠT – NHA TRANG 5N4Đ FULLKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2 khách trở lên
Thời gian:5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.550.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR ĐÀ LẠT – NHA TRANG 4N3ĐKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2 khách hàng trở lên
Thời gian:4 ngày 3 đêm
Phương nhân tiện : Xe
Giá tour: 2.930.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 15


*
TOUR ĐÀ LẠT – NHA TRANG 5N4ĐKhởi hành: sản phẩm ngày
Số lượng : 2 khách hàng trở lên
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương một thể : Xe
Giá tour: 3.200.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 1


*
TOUR 3 ĐẢO VIP – HÒN TẰM 1NKhởi hành: hàng ngày
Số lượng : 2 khách trở lên
Thời gian : 1 ngày
Phương tiện thể : Xe
Giá tour: 690.000 VNĐĐặt tour : 02586.25 25 1


*BẢNG GIÁ bình thường *
Nha Trang 3N2D1.930.000
Nha Trang 4N3D2.580.000Nha Trang - YANGBAY/NHA PHU 4N3D3.380.000
Nha Trang - Đà Lạt 4N3D2.830.000
Nha Trang - Đà Lạt 5N4D3.200.000
Nha Trang - Phú lặng -Nha Trang 4N3D3.380.000
Nha Trang - Phú yên -Đà Lạt 5N4D4.100.000
Nha Trang - Phú yên ổn 5N4D4.500.000
Nha Trang - Buôn Mê Thuột 5N4D4.900.000
Nha Trang - Mũi Né 5N4D5.150.000
Tour 4 hòn đảo 1N300.000
Tour city NT 1N500.000
Nha Trang - Bình tía 3N2D2.380.000
Nha Trang - Bình cha 4N3D3.030.000
Khám Phá Vịnh Nha Phu 1N580.000
Thác Yangbay 1N740.000
Hòn Tằm 1N640.000
Tour Bình cha 1N (có nạp năng lượng trưa) 680.000 Đà Lạt 3N2D2.180.000
Đà Lạt 4N3D3.000.000
City Đà Lạt 1N (có ăn uống trưa) 370.000Tour văn hóa Đà Lạt 1N (có ăn uống trưa) 370.000Tour ngoại thành Đà Lạt 1N (có ăn trưa) 370.000Tour check in ĐL 1N (có nạp năng lượng trưa) 480.000Tour mày mò Đà Lạt 1N (có nạp năng lượng trưa) 480.000Tour giao lưu cồng chiêng Đà Lạt 1N 200.000Tour Ma Rừng Lữ cửa hàng Đà Lạt 1N (có ăn uống trưa) 800.000Tour đô thị Daklak 1N450.000Tour Núi Rừng Tây Nguyên Daklak 1N (có ăn uống trưa) 800.000Tour tìm hiểu Daklak 1N (có ăn trưa) 1.050.000

 Nếu đã thấy chán mọi vùng biển lớn sôi động, số đông buổi tiệc nửa đêm về sáng thì đấy là lúc nhằm bạn tìm đến nhũng vùng biển cả thanh vắng, yên bình để nghỉ ngơi thư giãn. 1. Phái mạnh Du, hải trình của việc im lặng
*
biển cả Nam Du
Nhắc về đại dương ở sài thành là nhắc về biển lớn Vũng Tàu, Mũi Né hoặc Nha Trang. Những màu xanh lá cây không chỉ nghỉ ngơi đó, nếu đi một hải trình dài hơn. Cứ kiếm tìm là thấy, cứ đi là đến. Trong số những chặng đi về biển thứ nhất của chúng tôi, không đâu khác là hải trình về một hòn đảo chưa xuất hiện dấu chân của du lịch- Nam Du.Thật thú vị là fan ta đã biết đến biển này, dựa vào một tứng dụng của thời đại "mạng thôn hội". Không mấy ồn ào, trip adviser- website bậc nhất của dân du ngoạn thế giới đã nói tới Nam Du nhiều hơn hết một lần đăng thiết lập của Travip- cây bút phượt nổi bật hiện tại đang công tác tại báo Tuổi Trẻ. Tính từ lúc đó hầu như cây bút phượt khác trên quả đât đã tìm về và dành cho vùng đất này nhiều tên thường gọi mỹ miều, một trong những số đó phiên bản thân tôi thấy đúng duy nhất là: The Island queen- nàng hoàng của đảo.Từ Rạch Giá, mất chừng hai giờ đi tàu bạn sẽ đến Nam Du. Trong các 21 quần đảo lớn bé dại này, chỉ gồm 10 hòn đảo là đông cư dân sinh sống. 11 hòn đảo còn lại gần như quăng quật không. Có thể kể ngay tên thường gọi để khác nước ngoài không thể bỏ qua: Hòn Trô, Hòn Máu- Những hòn đảo lớn số 1 Nam Du. Sau đó là bến bãi Chướng với bờ cát trắng xóa chạy lâu năm với hàng dừa xanh ngắt. Bờ đá đen nơi gồm có viên đá cuội lớn bé dại xếp đầy cả một bờ biển, sóng biển đã bào nhẵn đs thành hiền lành hòn thù kỳ lạ mắt. Kho bãi Đá trắng là thế giới của hải sản nhiều mẫu mã được ngư gia địa phương đánh bắt trực tiếp và nướng trực tiếp. Bãi Nam ấy là khu vực xóm chài sinh sống, xung quanh năm gió lặn, bên dưới là ghe tàu neo vẫn tấp nập, nơi mua sắm hải sản vứt mối sỉ về khu đất liền. Bãi Cấy Mên là những tuyến phố dài mới mở theo biển lớn xanh mát, nước trong cầm một màu lam, bờ mèo dài thoai thoải mặt vườn dừa xanh cao vút; chỗ này bạn cũng có thể tắm đại dương tư vị mà chưa phải trả tiền.Một câu hỏi nhiều khác nước ngoài hay lo ngại là sinh sống đâu nếu chọn Nam Du là vấn đề điểm mùa hè. Câu vấn đáp là Nam Du chưa hề có resort, chưa xuất hiện khách sạn lớ nên các bạn chỉ hoàn toàn có thể thuê bên nghỉ ở quần thể Hòn Cú Tru hoặc bãi Ngự.2. Bãi Tràm- Thiên nhiên là một trong những kiệt tác nghệ thuật 
*
kho bãi Tràm Nha Trang
Nằm mặt vinh cù Mông bằng lặng và thơ mộng. Bãi Tràm là một nhân loại có thực được "deja Vu" cho đông đảo ai tường một tưởng về một thảo nguyên, đầy đủ núi đá, một vùng đồng bằng, phần lớn ngôi bên và hải dương cả. Thật vậy, bến bãi Tràm còn nhiều hơn thế nữa nữa.Từ trường bay Phù Cát, Quy Nhơn, các bạn sẽ mất chừng nhị giờ dịch rời bằng ô tô để cho được Bãi Tràm. Ô tô vẫn đưa chúng ta đi quan con đường duyên hải giữa hai bên núi cùng biển, đi qua những bãi tắm biển hoang sơ đẹp nhất như kho bãi Sao, kho bãi Trứng. Đi hết một cánh đồng lúa, ô tô sẽ vào một trong những đoạn đèo nhỏ dại để chở bạn lên đến đỉnh đồi và kế tiếp khi vùa ôm không còn ngọn đồi thơ mộng, một thung lũng nhỏ tuổi hiện ra trước mắt phải thơ, cổ tích và cực kì thanh bình. Kho bãi Tràm chỉ ra trước đôi mắt bạn.Nhắc mang lại Bãi Tràm, ko thể nói đến Jean Maureau. Ở đây vẫn còn một khu nhà ở được xây dựng bằng đá tạc từ trong thời hạn 20 của cầm cố kỷ trước, bạn dân địa phương vẫn thường gọi là ông Mô- Rô. đàn ông trai tín đồ Pháp này được có mặt tại thôn Xuân Cảnh vào thời điểm năm 1925, đào tạo và huấn luyện tại trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang, đã tìm tìm được Bãi Tràm này từ đó mà khẩn hoang, dọn về và cưới vợ, ẩn cư cho tới khi qua đời.Đến Bãi Tràm, chúng ta cũng có thể ơ tại khu nghỉ dưỡng thời thượng Bãi Tràm Hideaway Resort. Nhìn từ mặt ngoài, resort là những tòa nhà ở các cơ sở bổ trợ trong quần thể resort được xây cất như một ngôi làng biển, triệt nhằm tôn trọng số đông đường nét bao gồm sẵn của thiên nhiên. Với phần đa mái bên tranh, tường đất dược kết nối khéo léo, nhẵn dừa, cau, chuối, và nhiều cây xanh sẵn có tại đây được cải tiến dung dị trùm đuối dọc những hồ bơi, bar, ghế thư giãn, quần thể spa... Trong bầu không khí lộng gió biển khơi. Bên tỏng mỗi tòa nhà là phòng ngơi nghỉ với tương đối đầy đủ các đồ vật sinh hoạt cao cấp, phía sau nhà wc là sân vườn giá lạnh với khối hệ thống vòi sen tắm rửa mưa... Đến kho bãi Tràm, các bạn còn rất có thể cùng bà bé trong vùng xây dựng các cánh đồng lúa, vườn rau củ quả, câu mực, tiến công bắt hải sản như một bạn địa phương vật dụng thiệt.

Theo du ngoạn và Giải trí

CÁC TOUR DU LỊCH trong NƯỚC HẤP DẪN TẠI đứng top TEN TRAVEL:Du lịch Nha Trang, du lịch Đà Lạt, phượt Đà Nẵng.