Giáo Dục

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021

Các em cùng nhau làm giải bộ Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021 nha, thông qua đề thi này, chúng ta sẽ biết được lượng kiến thức tới đâu và cần bổ sung những gì tốt nhất cho kỳ thi chính thức trước mắt.

Cấu trúc của Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021 gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Một số dạng toán như: Tính và rút gọn giá trị biểu thức, giải toán bằng cách lập hệ phương trình, tìm tọa độ giao điểm Parabol …

Bạn đang xem: Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021:

Bài 1 (3,0 điểm)

1. Giải phương trình $x^2+7x-18=0$.

2. Giải hệ phương trình 

$begin{cases} 2x-3y=5 5x+2y=3 end{cases}$

3. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=sqrt{27}+5sqrt{12}−2sqrt{3}.$

b) $B=(frac{x}{sqrt{x}+2}):frac{sqrt{x}}{x-4} (x>0;xneq4)$

Bài II (1,5 điểm) Cho phương trình $x^2-2(m+1)x+2m$ (1). 

1. Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1,x_2$ với mọi m. 

2. Tìm m để hai nghiệm $x_1,x_2$ của phương trình (1) là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng $sqrt{12}$.

Bài III (1,5 điểm) 

1. Cho parabol (P): $y=frac{-1}{2}x^2$ và đường thẳng (d): $y=−x−4.$

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. 

2. Giải phương trình $(x+2)^2-sqrt{x^2+4x-1}=7$

Bài IV (3,5 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn $(O)$ có AD là đường kính. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EH vuông góc với AD(H thuộc AD; H khác O).

1. Chứng minh tứ giác ABEH nội tiếp. 

2. Chứng minh AC là tia phân giác của góc BCH.

3. Gọi I là trung điểm của DE. Chứng minh CI.BD = DH.DO. 

Bài V (0,5 điểm) Cho các số dương x, y, z thay đổi và thỏa mãn $x^4+y^4+z^4=2(x+y+z)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S=xyz+frac{5}{xyz}$

Trên đây là Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Lê Quang Cường năm học 2020 2021, đáp án sẽ được VietAus VN cập nhật trong thời gian sớm nhất. Các em chú ý theo dõi. Thử sức tiếp với Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2020 2021 ở đây nha.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button