Giáo Dục

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021

VietAus VN mời các em học sinh lớp 9 giải Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 vừa được các bạn cùng khối của trường hoàn thành xong, đây sẽ là tài liệu bổ ích với các bạn sắp bước vào kỳ thi của mình.

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Các nội dung có trong đề thi là: giải phương trình, chứng minh tứ giác nội tiếp, tìm giá trị nhỏ nhất …

Bạn đang xem: Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 có câu hỏi như:

Bài 1: Cho biểu thức:

$B=(frac{sqrt{x}}{x-4}-frac{2}{sqrt{x}-2}+frac{1}{sqrt{x}+2}):(sqrt{x}-2+frac{10-x}{sqrt{x}+2})$ với x>0; x$neq$4

a, Rút gọn biểu thức B.

b, Tính giá trị của biểu thức B tại $x=3-2sqrt{2}$.

Bài 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M. Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tạo M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.

1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh tam giác EMF cân.

3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh 3 điểm D, I, B thẳng hàng, từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.

Trên đây là Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021. Đáp án sẽ được VietAus VN cập nhật trong thời gian sớm nhất, các em chú ý theo dõi. Thử sức thêm với Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Thi Văn Tám năm học 2020 2021 ở đây.

VietAus VN mời các em học sinh lớp 9 giải Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 vừa được các bạn cùng khối của trường hoàn thành xong, đây sẽ là tài liệu bổ ích với các bạn sắp bước vào kỳ thi của mình.

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Các nội dung có trong đề thi là: giải phương trình, chứng minh tứ giác nội tiếp, tìm giá trị nhỏ nhất …

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021 có câu hỏi như:

Bài 1: Cho biểu thức:

$B=(frac{sqrt{x}}{x-4}-frac{2}{sqrt{x}-2}+frac{1}{sqrt{x}+2}):(sqrt{x}-2+frac{10-x}{sqrt{x}+2})$ với x>0; x$neq$4

a, Rút gọn biểu thức B.

b, Tính giá trị của biểu thức B tại $x=3-2sqrt{2}$.

Bài 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M. Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tạo M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.

1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh tam giác EMF cân.

3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh 3 điểm D, I, B thẳng hàng, từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.

Trên đây là Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2020 2021. Đáp án sẽ được VietAus VN cập nhật trong thời gian sớm nhất, các em chú ý theo dõi. Thử sức thêm với Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THCS Thi Văn Tám năm học 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button