Giáo Dục

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An Giang năm học 2020-2021

VietAus VN mời các em học sinh lớp 9 thử sức mình với bộ Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An Giang năm học 2020-2021 vừa được các bạn học sinh trong tỉnh hoàn thành trong thời gian vừa qua. Đây sẽ là tài liệu thi vô cùng quý giá giúp các em bổ sung kiến thức còn thiếu cho mình.

Cấu trúc của đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An  Giang năm học 2020-2021 gồm 5 câu hỏi dạng tự luận, thơi gian làm bài là 120 phút không kể thời gian phát đề, học sinh không được dùng tài liệu tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An Giang năm học 2020-2021

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An Giang năm học 2020-2021

Một số nội dung trong đề thi:

Câu 1.

$A = 9x + frac{1}{9x} – frac{6sqrt{x+8}{x+1}} + 2020$
giải các phương trình và hệ phương trình sau đây
a. $sqrt{7}x + 2sqrt{7}$
b. [
  begin{cases}
    x +  3y =7
    -x + 3y = 5
  end{cases}
]
c. $x^4 + 4x^2 – 5 = 0$

Câu 2.
1. Vẽ đồ thị
2. Viết phương trình đường thẳng
Câu 3.
1. Giải phương trình
2. tìm m thỏa mãn điều kiện
Câu 4. Chứng minh tứ giác nội tiếp
Câu 5. Tính diện tích hình học

Trên đây là Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán tỉnh An Giang năm học 2020-2021, đáp án sẽ được VietAus VN cập nhật trong thời gian sớm nhất, các em chú ý theo dõi nha. Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button