Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020 bao gồm nhiều nội dung và câu hỏi bổ ích dành cho các em học sinh khối 11 trên toàn quốc, thông qua tài liệu này, mỗi chúng ta sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các bài tập trắc nghiệm khác nhau.

Cấu trúc Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020 gồm 2 phần Trắc nghiêm (15 câu) và tự luận (4 câu), thời gian làm bài là 90 phút. Chi tiết các câu hỏi có trong bài thi, mời các em theo dõi dưới đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020

Phần trắc nghiệm:
1. Với hàm số $g(x)=frac{(2x+1)(2-3x)^2}{x-1}$; g'(2) bằng?
2. Tìm đạo hàm của hàm số sau $y=x^4 – 3x^2 + 2x -1$?
Phần tự luận:
1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x^3 – 3x + 1$ tại điểm có hoành độ bằng 2?

Trên đây là Đáp án và Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2019 2020. Các em thứ sức tiếp với Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button