Giáo Dục

Đề khảo sát Toán 12 trường Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

VietAus VN mời các em học sinh thử sức mình với Đề khảo sát Toán 12 trường Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình, đây sẽ là tài liệu vô cùng quan trọng nhằm đánh giá xem lực học cũng như kiến thức mà các em có được là bao nhiêu? Có cần bổ sung gì nữa không?

Cấu trúc của Đề khảo sát Toán 12 trường Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài là 90 phút. Một số nội dung có trong đề thi như: tìm phương trình mặt phẳng, tìm giá trị lớn nhất, tính diện tích khối trụ, hàm số cực đại …

Bạn đang xem: Đề khảo sát Toán 12 trường Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Đề khảo sát Toán 12 trường Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Một số câu hỏi trong đề thi:

1. Cho $Z_1;Z_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 – 2x+ 10=0$. Tính $A=|z^2_1| + |z^2_2| – 3z_1z_2$

2. Hàm số $y=frac{x^2}{3} – frac{mx^2}{2} – 2x + 1$ luôn đồng biến trên tập xác định khi nào?

3. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục Ox và hai đường thẳng x=0, x=1. Thể tích khối tròn xoay tọa thành khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox, được cho bởi công thức nào?

Trên đây là Đáp án và Đề khảo sát Toán 12 của trường Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình. Các em thử sức thêm với Đề khảo sát Toán 12 lần 3 trường chuyên Hùng Vương Phú Thọ năm 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button