Công Ty Nhựa Đài Loan - Công Ty Tnhh Nhựa Đài Loan

-

BẢNG BÁO GIÁ đưa ra TIẾT TẤM MẶT TỦ ĐÀI LOAN CHINHUEI VÀ CÁC PHỤ KIỆN

Thanh toán thẳng hóa đơn công ty


Bạn đang xem: Công ty nhựa đài loan

 

STT

 

Tên hàng, quy cách

( rộng * nhiều năm * Dày)

 

Đơn giá/m(VND)

 

 

Đơn giá/tấm

(VND)

 

ĐVT

 

Số lượng tấm trong hộp

 

Đơn giá

(VND)

 

Ghi chú

1

Tấm 200 * 2400 * 1,5

37,240

89,375

Hộp

10

893,752

 

2

Tấm 310 * 2400 * 1,5

56,418

135,404

Hộp

10

1,355,305

 

3

Tấm 400 * 1800 * 1,5

74,238

133,555

Hộp

8

1,069,718

 

4

Tấm 400 * 2400 * 1,5

74,238

178,071

Hộp

8

1,425,873

 

5

Tấm 450 * 1800 * 2,5

96,776

172,038

Hộp

4

689,426

 

6

Tấm 450 * 1900 * 2,5

96,776

181,594

Hộp

4

727,661

 

7

Tấm 450 * 2100 * 2,5

96,776

200,709

Hộp

4

804,113

 

8

Tấm 450 * 2400 * 2,5

96,776

229,383

Hộp

4

918,805

 

9

Tấm 450 * 2500 * 2,5

96,776

238,940

Hộp

4

957,051

 

10

Tấm 480 * 1800 * 2,5

106,097

190,973

Hộp

4

814,821

 

11

Tấm 480 * 2400 * 2,5

106,097

254,629

Hộp

4

1,019,791

 

12

Tấm 500 * 1800 * 1,5

96,776

173,640

Hộp

5

869,218

 

13

Tấm 500 * 2400 * 1,5

96,776

231,519

Hộp

5

1,159,784

 

14

Tấm 510 * 1900 * 2,5

111,420

211,677

Hộp

4

847,980

 

15

Tấm 510 * 2400 * 2,5

111,420

267,379

Hộp

4

1,070,799

 

16

Tấm 510 * 2500 * 2,5

111,420

278,516

Hộp

4

1,115,361

 

18

Tấm 600 * 2400 * 1,5

99,832

239,545

Hộp

5

1,199,001

 

19

Tấm 600 * 1800 * 2,5

131,538

236,800

Hộp

4

948,477

 

20

Tấm 600 * 2500 * 2,5

131,538

327,122

Hộp

4

1,309,763

 

21

Tấm 800 * 2000 * 2,5

191,005

382,009

Hộp

4

1,529,311

 

22

Thanh chống kéo 120 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,265,964

30 Thanh

23

Thanh phòng kéo 140 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,514,609

20 Thanh

24

Thanh ốp chân tủ ( nhiều năm 2,4 m)

 

 

Hộp

 

929,421

20 Thanh

25

Thanh ốp chân tủ ( dài 3,8 m )

 

 

Hộp

 

1,518,586

20 Thanh

26

Nẹp bịt dọc 240 * 1,5

 

 

Thanh

 

11,517

100 Thanh/Hộp

27

Nẹp bịt dọc 240 * 2,5

 

 

Thanh

 

12,193

100 Thanh/Hộp

28

Nẹp kính ( dài 2,4 m)

 

 

Bộ

 

34,382

 

29

Ray cửa ngõ lùa (3,5 cm * 3,8 m)

 

 

Bộ

 

51,260

 

 

 

 

"Đã bao gồm thuế hóa đơn đỏ 10%"

BẢNG BÁO GIÁ bỏ ra TIẾT TẤM MẶT TỦ VINCO

Thanh toán thẳng hóa đơn công ty


STT

Tên hàng, quy cách( rộng * lâu năm * Dày)

Đơn giá/m (VND)

Đơn giá/tấm(VND)

Số lượng tấm vào hộp

Thành tiền/hộp

Ghi chú

1

Tấm 70 * 2400 * 1,8

23,438

56,251

20

1,125,021

 

2

Tấm 150 * 3000 * 1,8

35,289

105,866

10

1,058,657

 

3

Tấm 350 * 2000 * 1,8

94,935

189,869

4

759,477

 

4

Tấm 350 * 2400 * 1,8

94,935

227,842

4

911,373

 

5

Tấm 400 * 2000 * 1,8

103,695

207,389

4

829,557

 

6

Tấm 400 * 2400 * 1,8

103,695

248,865

4

995,468

 

7

Tấm 450 * 2000 * 1,8

123,818

247,635

4

990,543

 

8

Tấm 450 * 2400 * 1,8

123,818

297,162

4

1,188,651

 

9

Tấm 450 * 2500 * 1,8

123,818

309,544

4

1,238,179

 

10

Tấm 500 * 2000 * 1,8

136,248

272,493

4

1,089,976

 

11

Tấm 500 * 2400 * 1,8

136,248

326,992

4

1,307,971

 

12

Tấm 500 * 2500 * 1,8

136,248

340,617

4

1,362,470

 

13

Tấm 550 * 2000 * 1,8

150,334

300,666

4

1,202,663

 

14

Tấm 550 * 2400 * 1,8

150,334

360,800

4

1,443,200

 

15

Tấm 550 * 2500 * 1,8

150,334

375,832

4

1,503,333

 

16

Tấm 800 * 2000 * 1,8

213,070

426,141

2

852,282

 

17

Tấm 800 * 2400 * 1,8

213,070

511,369

2

1,022,737

 

12

Nẹp cạnh 18( 2.4m)

5,446

 

 

653,601

50 thanh

13

Đố 35*55( 4m)

35,512

 

 

1,420,468

10 cây/ bó

14

Đố 35*85( 4m)

46,166

 

 

1,846,609

10 cây/ bó

15

Phào đình tủ 72*40 (2.4m)

17,756

 

 

852,282

20 cây/ bó

16

Nẹp vạt 26.5*27.35 (2.4m)

7,257

 

 

870,816

50 cây/ bó

17

Nẹp ép(2.4m)

13,614

 

 

1,633,570

50 cây/ bó


 

 

Hỗ trợ vận chuyển, support dạy nghề, cung cấp máy sản xuất Áp dụng khuyến mãi theo công ty


 

PHỤ KIỆN GIA CÔNG

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Nẹp đôi mươi ( white )

Cái

550

Nẹp 31 ( white )

Cái

670

Nẹp 31 ( Mầu )

Cái

770

Nẹp 40 ( Trắng)

Cái

750

Nẹp 40 ( Mầu )

Cái

850

Nẹp 45 ( Trắng)

Cái

1,300

Nẹp 45 ( Mầu )

Cái

1,400

Nẹp 48

Cái

1,400

Nẹp 50 (trắng)

Cái

1,250

Nẹp 50 (màu)

Cái

1,350

Nẹp 51 (trắng)

Cái

1,500

Nẹp 51( màu)

Cái

1,600

Nẹp 55 (trắng)

Cái

1,700

Nẹp 55 (màu)

Cái

1,800

Nẹp 60 ( trắng )

Cái

1,900

Nẹp 60 ( mầu )

Cái

2,000

Nẹp 35 VINCO

Cái

1,300

Nẹp 40 VINCO

Cái

1,400

Nẹp 45 VINCO

Cái

1,700

Nẹp 50 VINCO

Cái

2,000

Nẹp 55 VINCO

Cái

2,200

Nẹp 35 VINCO dán da

Cái

1,700

Nẹp 40 VINCO dán da

Cái

1,800

Nẹp 45 VINCO dán da

Cái

2,100

Nẹp 50 VINCO dán da

Cái

2,400

Nẹp 55 VINCO dán da

Cái

2,600

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Mộng VINCO

TÚI

110,000

Nẹp vát 40 VINCO

Cái

2,200

Ray UV 3m

BỘ

90,000

Nẹp chân 40

Cái

1,200

Mộng 40

Cái

60

Mộng 40 dài

Cái

100

Mộng 45

Cái

90

Mộng 51

Cái

150

Mộng 1.5 PLUS

Cái

180

Mộng 2.0 PLUS

Cái

220

Nẹp 31 ( white ) PLUS

Cái

1,400

Nẹp 31 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,500

Nẹp 35 ( trắng ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 35 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 40 ( trắng ) PLUS

Cái

1,700

Nẹp 40 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 45 ( white ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 45 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,000

Nẹp 50 ( white ) PLUS*2.0

Cái

2,100

Nẹp 50 ( Mầu ) PLUS*2.0

Cái

2,200

Nẹp 55 ( white ) PLUS

Cái

2,100

Nẹp 55 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,200

Ke góc

Cái

100

Chân bàn

Cái

70

Chân tăng chỉnh

Cái

1,100

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Tay núm nhựa

Cái

1,000

Chân tăng chỉnh dày

Cái

1,300

Gác Ø 24

Bộ(2 cái)

1,200

Núm trắng

Cái

700

Inox

Cây

115,000

Băng co

Cuộn

120,000

 


Xem thêm: Hải sản biển đông xin gửi bảng giá hải sản, bảng giá thực đơn hải sản tươi sống mới nhất

 

ĐƠN GIÁ TẤM NHỰA VIỆT ĐẠI ĐẠT

STTTên hàng, quy cách( rộng lớn * lâu năm * Dày)Đơn giá/m (VND)Đơn giá/tấm(VND)Số lượng tấm vào hộpThành tiền/hộpGhi chú
1Tấm 200 * 2400 * 1,525,38060,91216975,608Xanh + Trắng+ Hồng
2Tấm 310 * 2400 * 1,538,57892,58710926,878 
3Tấm 400 * 1800 * 1,550,76091,3688731,960 
5Tấm 400 * 2400 * 1,550,760121,8248975,608 
6Tấm 450 * 1800 * 2,565,988118,7794476,129 
9Tấm 450 * 2400 * 2,565,988158,3724634,500 
11Tấm 510 * 1800 * 2,578,171140,7074563,843 
12Tấm 510 * 1900 * 2,578,171148,5204595,111 
14Tấm 510 * 2400 * 2,578,171187,6094751,452 
15Tấm 510 * 2500 * 2,578,171195,4264782,720 
16Tấm 550 * 2500 * 2,586,292215,7304863,936 
16Tấm 600 * 2500 * 2,591,368228,4204914,696 
17Thanh đáy 500*2400*2.5( trắng)   1,333,24240 THANH
18Thanh lòng 500*2400*1.5( trắng)   1,534,61765 THANH
19Thanh đáy 500*2400*1.5( đen)   1,011,04265 THANH

Xem tiếp

*
Trang nhà
*
Giới thiệu
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức
Liên hệ

nước ta
*
English
*
China 1
*
China 2
*
*
Tìm kiếm
*

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm new
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lịch 2009
Bạn nên biết
---- web liên kết ---- Danh bạ web E Maketing kế toán trưởng
triệu chứng khoán Giá quà
Tỷ giá Thời tiết
*
*
GIỚI THIỆU CÔNG TY Lịch sử hình thành:Lấy thương hiệu là Cty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Đài Loan được thành lập và hoạt động năm 1998, để ở 24/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, thôn Thới Tam Thôn, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM. Ban sơ Cty chỉ tập trung vào thêm vào các mặt hàng van nhựa với 7 sản phẩm ép vật liệu bằng nhựa và một trong những máy tiện, và thị trường chủ yếu triệu tập tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lạm cận.

*
*
*
*
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
yahoo.com.vn
Đối tác
*
*
*
Danh hiệu
*
Lượt truy cập
*
Online001
*
Hits000494015