Giáo Dục

Câu hỏi xoay quanh bài: Nước Đại Việt ta

Tìm hiểu tác phẩm: Nước Đại Việt ta sgk ngữ văn 8 tập 2. Baivan sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi xoay quanh đến tác phẩm Nước Đại Việt ta và hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết từng câu hỏi. Hi vọng, học sinh sẽ nắm bài nhanh hơn và hiểu tổng quát hơn về tác phẩm.

Câu trả lời:

1. Nội dung bài học

Đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là phần mở đầu của bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, buộc Vương Thông phải rút quân về nước), Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.

2. Những câu hỏi xoay quanh, liên quan tới bài học

Trả lời: Có thể nói Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc sâu sắc! Nguyễn Trãi đã nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, đồng thời ca ngợi nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta. Tác giả đã dẫn chứng nhiều chi tiết để khẳng định nước ta cũng là một thực thể độc lập và ngang… Trả lời: Nam quốc sơn hà tương truyền là bài thơ thần của nhà thơ, vị tướng quân Lý Thường Kiệt. Bài thơ tứ tuyệt này có thể coi là một trong những bài thơ sớm nhất đề cao tinh thần dân tộc.  Chúng ta có lãnh thổ riêng. Ranh giới Bắc – Nam phân định rõ ràng “tại thiên thư”. Và như vậy người Đại… Trả lời: Từ kết cấu đến cách lập luận, đến bút pháp nghệ thuật, tất cả đều thể hiện trong đoạn trích – một áng văn chính luận xuất sắc.Nghệ thuật chính luận của bài cáo được thể hiện trước hết ở nghệ thuật kết cấu Nguyễn Trãi đã kết cấu văn bản này một cách sáng tạo theo kết cấu chung của thể cáo.  … Trả lời: Có thể nói:  Nước Đại việt ta là sự tiếp nối và phát triển ý thức dần tộc trong “Sông núi nước Nam. So với Sông núi nước Nam thì  Bình Ngô đại cáo có sự kế thừa. Dân tộc trong quan niệm của nhà văn còn phải có “anh hùng hào kiệt”. Đó mới là những con người tạo ra lịch sử, vừa là những… Trả lời: Để khẳng định chủ quyền của dân tộc Nguyễn Trãi đã dựa vào các yếu tố: đó là đất nước ta có nền văn hiến lâu đời; có cương vực lãnh thổ rõ ràng, riêng biệt; có phong tục tập quán, lối sống riêng; có lịch sử gắn liền với các triều đại phong kiến đã qua; có nhân tài hào kiệt đời nào cũng có. Tất… Trả lời: “Nhân nghĩa” vốn là khái niệm đạo đức của Nho giáo, nói về cách ứng xử và tình thương giữa con người với nhau. Thế nhưng, Nguyễn Trãi đã kế thừa tư tưởng đó của Nho giáo và phát triển tư tưởng đó theo hướng lấy lợi ích từ việc đề cao nhân dân, dân tộc làm gốc. Dấy quân khởi nghĩa vì thương dân,… Trả lời:  Có thể coi hai câu thơ đầu là cốt lõi tư tưởng của Nguyễn Trãi nói riêng và của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nói chung.Nhân là quan niệm đạo đức có từ lâu đời mà ý nghĩa ban đầu của nó chỉ bó hẹp trong sự tương thân, tương ái giữa người với người. Chữ nhân trong chính sách cai trị… Trả lời: Những nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích:Đoạn văn tiêu biểu cho nghệ thuật hùng biện của văn học trung đại.Tác giả sử dụng nhiều lớp từ ngữ diễn đạt tính chất hiển nhiên, vốn có lâu đời của nước Đại Việt ta. Các từ như: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng khác,…Viết theo thể văn biền… Trả lời: Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và thực tiễn. Nguyễn Trãi đã tự tin khẳng định truyền thống văn hiến lâu đời của nước Việt ta. Và quả thực chúng ta rất tự hào bởi trên thực tế:Núi sông bờ cõi đã chiaPhong tục Bắc Nam cũng khácNhân dân ta có chủ… Trả lời: Cáo là một thể loại văn bản hành chính của nhà nước quân chủ, thường được dùng cho các phát ngôn chính thức, hệ trọng của vua chúa hoặc thủ lĩnh, nhằm tổng kết một công việc, trình bày một chủ trương xã hội chính trị cho dân chúng biết. Cáo đã có ở Trung Quốc từ thời Tam Đại.Cáo có thể được viết… Trả lời: Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, buộc Vương Thông phải rút quân về nước), Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.Đoạn trích “Nước Đại Việt ta”… Trả lời: Đại cáo bình Ngô là dịch 4 chữ Hán : Bình Ngô Đại Cáo , tác phẩm Do Nguyễn Trãi viết lấy danh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ . Nhan đề có ý nghĩa sau : – Đại : lớn. – Cáo : báo cáo . – Bình : dẹp yên giặc , bình định xong . – Ngô : Giặc Ngô ( Nhà Minh Trung Quốc ). Vậy Đại Cáo Bình Ngô là Bản cáo lớn gởi… Trả lời: Nguyễn Trãi ( 1380-1442), hiệu là Ức TraiQuê quán: làng Nhị Khê, huyện Thường Phúc nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ)Cuộc đời và sự nghiệp sáng tácÔng là một nhà chính trị, nhà thơ dưới thời nhà Hồ và nhà Lê sơ Việt NamNguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của…

Bạn đang xem: Câu hỏi xoay quanh bài: Nước Đại Việt ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button