Giáo Dục

Cách dùng đại từ quan hệ whom trong tiếng Anh

Để học tốt môn tiếng Anh, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại cấu trúc và cách dùng đại từ quan hệ whom, nối 2 câu trong tiếng Anh như thế nào nha.

Đại từ quan hệ whom có cấu trúc như thế nào? Sử dụng trong hoàn cảnh nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ whom trong tiếng Anh

Cách dùng đại từ quan hệ Whom trong tiếng Anh

1. Cấu trúc đại từ quan hệ Whom:

Danh từ (chỉ người) + $whom + S + V$

2. Ví dụ:
I not Mr. Swith lost night
Mr. Swith is very rich
=> Sử dụng Whome ta được câu: Mr. Swith, Whom I met last night, is very rich.
(Ông Swich, người mà tôi gặp tối qua, rất giàu)

Cách dùng đại từ quan hệ Which ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button