Giáo Dục

Cách dùng đại từ quan hệ Who trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ Who dùng để nối 2 câu trong tiếng Anh nói về cùng một danh từ chỉ người nào đó, cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây để biết được cách dùng đại từ quan hệ Who trong tiếng Anh các em nha.

Đại từ quan hệ Who có cấu trúc như thế nào? Sử dụng trong trường hợp nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ Who trong tiếng Anh

Cách dùng đại từ quan hệ Who trong tiếng Anh

1. Cấu trúc đại từ quan hệ Who

Danh từ (chỉ người) + $who + V + O$

2. Ví dụ:

Minh song an Enlish song last night
Minh is good at Math
=> Minh, Who song an English song last night, is good at Math
(Minh, người đã hát bài hát tiếng Anh tối qua, học giỏi toán)

Các em tìm hiểu thêm về Cách dùng đại từ quan hệ Why trong tiếng Anh ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button