Giáo Dục

Cách dùng đại từ quan hệ Which trong tiếng Anh

Để học tốt môn tiếng Anh, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại cấu trúc và cách dùng đại từ quan hệ Which, nối 2 câu trong tiếng Anh như thế nào nha.

Đại từ quan hệ Which có cấu trúc như thế nào? Sử dụng trong hoàn cảnh nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ Which trong tiếng Anh

Cách dùng đại từ quan hệ Which trong tiếng Anh

1. Cấu trúc đại từ quan hệ Which

Danh từ (chỉ vật) + $Which + S + V$

2. Ví dụ:

Last week I Bough a T Shirt
I don’t like my new T shirt anymore
=> Last week I bough a new T shirt Which I don’t like anymore
(Tuần trước tôi mua một cái áo mà thôi không thích nữa)

Xem lại Cách dùng đại từ quan hệ whom ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button