Giáo Dục

Cách dùng đại từ quan hệ When trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ When dùng để nối 2 câu trong tiếng Anh nói về một sự kiện lịch sử nào đó đã diễn ra trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai.

Đại từ quan hệ Which có cấu trúc như thế nào? Sử dụng trong hoàn cảnh nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ When trong tiếng Anh

Cách dùng đại từ quan hệ When trong tiếng Anh

1. Cấu trúc đại từ quan hệ When

Danh từ (thời gian) + $When + S +V$

2. Ví dụ:

1939 is a year
World war II started in 1939
=> 1939 is the year When world war II started
(1939 là năm mà thế chiến thứ 2 nổ ra)

Các em xem lại Cách dùng đại từ quan hệ Where trong tiếng Anh ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button