Bóng Đèn Trang Trí Trong Nhà, Đèn Trang Trí Phòng Khách Ấn Tượng

-
Chọn mức ngân sách 15.000 ------> 30.00030.000 ------> 40.00040.000 ------> 50.00050.000 ------> 60.00060.000 ------> 70.00070.000 ------> 80.00080.000 ------> 90.00090.000 ----> 100.000100.000 ---> 200.000200.000 ---> 300.000300.000 ---> 400.000400.000 ---> 500.000500.000 ------> 1 triệu1 triệu --------> 2 triệu2 triệu --------> 3 triệu3 triệu --------> 4 triệu4 triệu --------> 5 triệu5 triệu --------> 6 triệu6 triệu --------> 7 triệu7 triệu --------> 8 triệu8 triệu --------> 9 triệu9 triệu -------> 10 triệu10 triệu -----> 12 triệu12 triệu -----> 14 triệu14 triệu -----> 16 triệu16 triệu -----> 18 triệu18 triệu -----> đôi mươi triệu20 triệu -----> 25 triệu25 triệu -----> 30 triệu30 triệu -----> 35 triệu35 triệu -----> 40 triệu40 triệu -----> 45 triệu45 triệu -----> 50 triệu50 triệu -----> 55 triệu55 triệu -----> 60 triệu60 triệu -----> 65 triệu65 triệu -----> 70 triệu70 triệu -----> 75 triệu75 triệu -----> 80 triệu80 triệu -----> 85 triệu85 triệu -----> 90 triệu90 triệu -----> 95 triệu95 triệu -----> 100 triệu100 triệu -----> 105 triệu105 triệu -----> 110 triệu110 triệu -----> 120 triệu120 triệu -----> 130 triệu130 triệu -----> 140 triệu140 triệu -----> 150 triệu150 triệu -----> 160 triệu160 triệu -----> 170 triệu170 triệu -----> 180 triệu180 triệu -----> 190 triệu190 triệu -----> 200 triệu
Chọn size Ø40 ----> Ø50Ø51 ----> Ø60Ø61 ----> Ø70Ø71 ----> Ø80Ø81 ----> Ø90Ø91 ----> Ø100Ø101 ----> Ø114Ø115 ----> Ø150Ø151 ----> Ø170Ø171 ----> Ø200Ø201 ----> Ø250Ø251 ----> Ø300Ø301 ----> Ø350Ø351 ----> Ø400Ø401 ----> Ø450Ø451 ----> Ø500Ø501 ----> Ø600Ø601 ----> Ø700Ø701 ----> Ø800Ø801 ----> Ø900Ø901 ----> Ø1000Ø1001 ----> Ø1100Ø1101 ----> Ø1200Ø1201 ----> Ø1300Ø1301 ----> Ø1400Ø1401 ----> Ø1500Ø1501 ----> Ø1800Ø1801 ----> Ø2000
chọn chủng loại
ĐÈN TRANG TRÍ» Đèn Bàn» Đèn Sàn» nhẵn Đèn Edison» Dây Đèn Trang Trí» nhẵn Đèn Trang Trí
ĐÈN CHÙM» Đèn Chùm trộn Lê» Đèn Quạt Trang Trí» Đèn Chùm hiện tại Đại» Đèn Chùm Đồng Đá» Đèn Chùm Nến Đồng» Đèn Chùm pha lê Nến» Đèn Chùm Nghệ Thuật» Đèn Chùm Tân Cổ Điển» Đèn Chùm LED Đổi Màu
ĐÈN ỐP TRẦN» Đèn Ốp trần Gỗ» Đèn Ốp trằn LED» Đèn Ốp è Đồng» Đèn Mâm LED Tròn» Đèn Mâm LED Vuông» Đèn Mâm LED hiện Đại» Đèn Ốp nai lưng Bánh Tiêu» Đèn Ốp è Phòng Ngủ» Đèn Mâm ca sỹ pha lê Cao Cấp
ĐÈN THẢ» Đèn Thả pha Lê» Đèn Thả Bàn Ăn» Đèn Thả Đảo Bếp» Đèn Thả Thủy Tinh» Đèn Thả Vòng Led» Đèn Thả chống Ngủ» Đèn Thả Đầu Giường» Đèn Thả Thông Tầng» Đèn Thả Coffee Shop» Đèn Thả chống Khách» Đèn Thả Đông Dương» Đèn Thả Đồng Vintage» Đèn Thả Bàn Ăn pha Lê» Đèn Thả 3 nhẵn - 5 Bóng
ĐÈN TƯỜNG» Đèn Tường Gỗ» Đèn Tường pha Lê» Đèn Ốp Tường Led» Đèn Tường Vintage» Đèn Led Hắt Tường» Đèn Tường hiện Đại» Đèn Tường Châu Âu» Đèn Tường Đọc Sách» Đèn Tường pha lê Nến» Đèn Tường Tân Cổ Điển» Đèn Tường Đồng Cao Cấp» Đèn Led Âm Bậc mong Thang» Đồng Hồ kế hoạch Vạn Niên LEDĐÈN DOWNLIGHT» Đèn Soi Tranh» Đèn Soi Gương» Đèn LED Văn Phòng» Đèn mắt Ếch Cổ Điển» Đèn Lon Nổi Spotlight» Đèn Lon Nổi Downlight» Đèn trộn Ray Tiêu Điểm» Đèn Hắt è Led T5, T8» Đèn LED Âm è cổ 1 Màu» Đèn LED Âm trần 3 Màu» Đèn Âm nai lưng Chiếu Điểm
ĐÈN NGOẠI THẤT» Đèn Âm Đất» Đèn Trụ Cổng» Đèn Âm Nước» Đèn Thả Cổ Điển» Đèn Vách Cổ Điển» Đèn LED Hắt Tường» Đèn Đồng gắn thêm Cổng» Đèn cắm Cỏ Rọi Cây» Đèn trộn Led Rọi Cột» mong Rối Mây Trang Trí» Đèn Trụ vườn Cao» Đèn Trụ sân vườn Thấp» Đèn pha LED ngoài Trời» Đèn Hắt Tường ko kể Trời» Đầu Đèn LED Chiếu Sáng» Đèn Vách Đồng ko kể Trời
ĐÈN SOLAR MẶT TRỜI» Đèn trộn NLMT» Đèn Vách NLMT» Đèn gặm Cỏ NLMT» Đèn Trụ Cổng NLMT» Trụ Đèn vườn NLMTĐÈN CHUYÊN DỤNG» Đèn sảnh Khấu» Đèn Chỉ Dẫn, Exit» Đèn UV diệt Khuẩn» Cuộn Led Dây 100M» Đèn LED công ty Xưởng» Đèn phòng Xông khá

ĐÈN CHÙM

Đèn Chùm trộn Lê
Đèn Quạt Trang Trí
Đèn Chùm hiện nay Đại
Đèn Chùm Đồng Đá
Đèn Chùm Nến Đồng
Đèn Chùm ca sỹ pha lê Nến
Đèn Chùm Nghệ Thuật
Đèn Chùm Tân Cổ Điển
Đèn Chùm LED Đổi màu

ĐÈN ỐP TRẦN

Đèn Ốp trằn Gỗ
Đèn Ốp trần LEDĐèn Ốp trằn Đồng
Đèn Mâm LED Tròn
Đèn Mâm LED Vuông
Đèn Mâm LED hiện Đại
Đèn Ốp è cổ Bánh Tiêu
Đèn Ốp trần Phòng Ngủ
Đèn Mâm trộn Lê thời thượng

ĐÈN THẢ

Đèn Thả trộn Lê
Đèn Thả Bàn Ăn
Đèn Thả Đảo Bếp
Đèn Thả Thủy Tinh
Đèn Thả Vòng Led
Đèn Thả phòng Ngủ
Đèn Thả Đầu Giường
Đèn Thả Thông Tầng
Đèn Thả Coffee Shop
Đèn Thả chống Khách
Đèn Thả Đông Dương
Đèn Thả Đồng Vintage
Đèn Thả Bàn Ăn pha lê Đèn Thả 3 trơn - 5 láng

ĐÈN TƯỜNG

Đèn Tường Gỗ
Đèn Tường trộn Lê
Đèn Ốp Tường Led
Đèn Tường Vintage
Đèn Led Hắt Tường
Đèn Tường hiện nay Đại
Đèn Tường Châu Âu
Đèn Tường Đọc Sách
Đèn Tường pha lê Nến
Đèn Tường Tân Cổ Điển
Đèn Tường Đồng Cao Cấp
Đèn Led Âm Bậc ước Thang
Đồng Hồ lịch Vạn Niên LED

ĐÈN DOWNLIGHT

Đèn Soi Tranh
Đèn Soi Gương
Đèn LED Văn Phòng
Đèn đôi mắt Ếch Cổ Điển
Đèn Lon Nổi Spotlight
Đèn Lon Nổi Downlight
Đèn trộn Ray Tiêu Điểm
Đèn Hắt trằn Led T5, T8Đèn LED Âm è 1 Màu
Đèn LED Âm è cổ 3 Màu
Đèn Âm trằn Chiếu Điểm

ĐÈN NGOẠI THẤT

Đèn Âm Đất
Đèn Trụ Cổng
Đèn Âm Nước
Đèn Thả Cổ Điển
Đèn Vách Cổ Điển
Đèn LED Hắt Tường
Đèn Đồng lắp Cổng
Đèn cắm Cỏ Rọi Cây
Đèn pha Led Rọi Cột
Cầu Rối Mây Trang Trí
Đèn Trụ vườn Cao
Đèn Trụ vườn cửa Thấp
Đèn pha LED kế bên Trời
Đèn Hắt Tường không tính Trời
Đầu Đèn LED Chiếu Sáng
Đèn Vách Đồng bên cạnh Trời

ĐÈN CHUYÊN DỤNG

Đèn sảnh Khấu
Đèn Chỉ Dẫn, Exit
Đèn UV diệt Khuẩn
Cuộn Led Dây 100MĐèn LED nhà Xưởng
Đèn chống Xông hơi

Sản phẩm

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN CHÙM

ĐÈN ỐP TRẦN

ĐÈN THẢ

ĐÈN TƯỜNG

ĐÈN DOWNLIGHT

ĐÈN NGOẠI THẤT

ĐÈN SOLAR MẶT TRỜI

ĐÈN CHUYÊN DỤNG

homeback


Đèn trang trí ngày càng được sử dụng rộng thoải mái trong nhiều công trình xây dựng thit kế nội thất. Chúng không chỉ hỗ trợ ánh sáng cho không khí mà còn nâng tổn phí trị thẩm mỹ và làm đẹp của ngôi nhà.

Bạn đang xem: Bóng đèn trang trí trong nhà

Vậy hãy lựa chọn đèn trang trí ra sao để bọn chúng phát huy rất tốt vai trò của mình. Anh/chị hãy thuộc On home Asia theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

*

Nội dung bài bác viết

1. Rất nhiều mẫu đèn trang trí đẹp tuyệt vời nhất hiện nay.

2. Bí quyết treo đèn trang trí tương xứng với không khí sống.

3. Vai trò đặc biệt quan trọng của những mẫu đèn trang trí.

4. Tuyệt kỹ chọn đèn trang trí phù hợp với không khí ngôi nhà.

Hiện tại cửa hàng nội thất online của On home Asia đang triển khai chương trình khuyến mãi sale lương về với đều khuyến mại cực kì hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại, anh/chị vui mắt nhấn vào hình hình ảnh dưới đây của On home Asia!

*

1. Phần nhiều mẫu đèn trang trí đẹp nhất hiện nay.

1.1. Các mẫu đèn chùm đẹp.

*
Đèn chùm với kiến thiết kiêu sa cùng sang trọng

Đèn chùm là một số loại thiết bị thắp sáng được ca ngợi là phái nữ hoàng của các loại đèn trang trí. Đèn chùm trang trí được thiết kế bằng các vật liệu cao cấp như pha lê, thủy tinh, đồng,.... Và được thiết kế theo phong cách với các hình khối khác biệt được sắp xếp khôn khéo tạo đề nghị một vẻ đẹp quý phái và đẳng cấp.

Với đặc điểm kết cấu kết nối trực tiếp vào trần nhà, đèn chùm giúp phủ rộng ánh sáng sủa khắp gần như không gian.

Ưu điểm nhấn của một số loại đèn này đó đó là mang lại nguồn ánh sáng mạnh mẽ và sản xuất vẻ rất đẹp trang nhã cho tổng thể không gian giúp ngôi nhà trở nên lôi cuốn hơn về khía cạnh thị giác. Chính vì vậy, đèn chùm thường được treo ở các không gian có diện tích s lớn và bao gồm tính đẳng cấp như bàn trà chống khách, bàn ăn phòng bếp, không khí sảnh.

*
Đèn chùm pha lê góp nâng giá tiền trị không khí sống

Tuy nhiên các loại đèn tô điểm này có khối lượng rất lớn đề nghị thường giảm bớt treo ở hầu như khu vực có không ít nội thất, khu vực người ngồi, đứng hoặc nằm thọ như nệm ngủ.

Đèn chùm có rất nhiều loại khác biệt như đèn chùm Châu Âu, đèn chùm Tân Cổ Điển, đèn chùm quạt trần, đèn chùm thả,.... Phù hợp với phong phú và đa dạng phong bí quyết từ Tân Cổ Điển thời thượng mang lại hiện đại, thanh lịch,....

Với những phòng tiếp khách đẹp được thiết kế theo phong cách tân Cổ Điển thì những mẫu đèn chùm Tân Cổ Điển hay những mẫu đèn chùm Paccarat có thiết kế tinh xảo vẫn tôn trọn sự phong cách và quý phái của ko gian. Còn với đầy đủ ngôi đơn vị theo phong cách tiến bộ thì các mẫu đèn chùm thả thiết kế đơn giản và dễ dàng hay đèn chùm quạt trần trên nhà sẽ là sự lựa lựa chọn thích hợp.

Dưới đó là các mẫu mã đèn chùm đẹp sẽ dẫn đầu xu thế hiện nay
*

Đèn chùm pha lê cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm Tân Cổ Điển

Liên hệ

*

Đèn chùm văn minh cao cấp

Liên hệ

*

Đèm chùm ca sỹ pha lê trang trí chống khách

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê

Liên hệ

*

Đèn chùm luxury

Liên hệ

*

Đèn chùm trang trí đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm trang trí phòng tiếp khách đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng tiếp khách đơn giản

Liên hệ

*

Đèn chùm Tân Cổ Điển

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng khách hiện đại

Liên hệ

*

Đèn chùm đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm treo trần

Liên hệ

*

Đèn chùm thả è cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm treo nai lưng hiện đại

55.000.000 VNĐ

*

Đèn chùm ca sỹ pha lê cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm trang trí cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm nhập vào cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm trang trí phòng tiếp khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm trộn lê đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn chùm trang trí phòng ngủ cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê thả

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê Tân cổ điển

Liên hệ

*

Đèn chùm thông tầng phía trên cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm thả cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê phòng tiếp khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm trộn lê phòng khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm tiến bộ nhập khẩu cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm truyền thống cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê trang trí phòng tiếp khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm luxury

Liên hệ

*

Đèn chùm thông tầng luxury

Liên hệ

*

Đèn chùm Tân truyền thống nhập khẩu cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm nến cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm Châu Âu

Liên hệ

*

Đèn chùm Led phòng khách

Liên hệ

*

Đèn chùm hiện đại sang trọng

Liên hệ

*

Đèn chùm tròn cao cấp nhập khẩu

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng tiếp khách hiện đại

Liên hệ

*

Đèn chùm mạ quà nhập khẩu

Liên hệ

*

Đèn chùm đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn chùm pha lê hiện đại cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm thả trần sang trọng

Liên hệ

*

Đèn chùm thả trần phong thái Indochine

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng tiếp khách sang trọng

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng để ngủ cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng ngủ trẻ nhỏ đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm phòng nhà bếp cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm tiến bộ cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm thời thượng phong biện pháp Indochine

Liên hệ

*

Đèn chùm nhỏ

Liên hệ

*

Đèn chùm nhỏ tuổi đẹp

Liên hệ

*

Đèn chùm nhỏ bằng đồng

Liên hệ

*

Đèn chùm bằng đồng nguyên khối cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm tròn bằng đồng

Liên hệ

*

Đèn chùm đơn giản

Liên hệ

*

Đèn chùm thả è cao cấp

Liên hệ

*

Đèn chùm thông tầng phía trên cao cấp

Liên hệ


1.2. Các mẫu đèn thả cùng giá.

*
Đèn thả ca sỹ pha lê cao cấp

Ngoài đèn chùm thì đèn thả cũng là mẫu đèn trang trí è nhà được không ít anh/chị ưa chuộng một trong những năm ngay gần đây.

Xem thêm: Thông Tin Bảng Giá Xi Măng Hôm Nay Cập Nhật 1 Ngày Trước, Bảng Báo Giá Các Loại Xi Măng Hiện Nay

Đèn thả là 1 loại đèn trang trí được treo từ bỏ trên xà nhà và thả xuống bởi một hay nhiều sợi cáp. Mục đích sử dụng của một số loại đèn này là để phát sáng một khu vực nhất định như bàn ăn, phòng ngủ, quầy bar,…

Nếu những loại đèn trang trí xà nhà khác, độ lâu năm dây đèn là thắt chặt và cố định thì với đèn thả, anh/chị có thể điều chỉnh độ nhiều năm dây sao cho cân xứng với nhu yếu và mục đích sử dụng.

Chúng không xa hoa như đèn chùm cũng không tẻ nhạt như những mẫu đèn led thông thường. Cầm cố vào đó, đèn thả trần đem về một không gian với mối cung cấp ánh sáng mềm mịn và ngọt ngào. Đặc biệt, nó còn hoàn toàn có thể kết hợp với nhiều nhiều loại đèn trang trí xà nhà khác để mang lại vẻ đẹp tuyệt vời nhất nhất mang lại không gian.

*
Đèn thả rất rất được quan tâm trong trong năm gần đây

Cũng y như các loại đèn trang trí è cổ khác, đèn thả được tạo thành nhiều loại không giống nhau tùy vào kích thước, chất liệu hay phong cách thiết kế.

Nếu theo chất liệu thì đèn thả được chia thành các nhiều loại như đèn thả trộn lên, đèn thả thủy tinh, đèn thả gỗ, đèn thả đồng,....

Nếu phân một số loại theo kích thước đèn thả tất cả 2 một số loại đó chính là đèn thả thông tầng với đèn thả thường. Vào đó, đèn thả thông tầng là các loại đèn được sử dụng hầu hết ở quanh vùng giếng trời, ước thang của không ít ngôi biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang hoặc công ty phố, quanh vùng đại sảnh,...

Đèn thả thông tầng thường được thiết kế theo phong cách với sự sắc xảo và phong cách giúp phá vỡ sự nhàm chán, solo điệu của không gian đồng thời có tác dụng chiếu sáng đến ngôi nhà. Đèn thả thông tầng được xem như là sự rứa thế tuyệt vời cho các loại đèn trang trí bậc thang truyền thống.

Còn gần như mẫu đèn thả hay là phần lớn mẫu đèn thả trang trí thịnh hành nhất, được nhiều sử dụng để gia công đèn thả bàn ăn, đèn thả chống ngủ,....

Nếu phân các loại theo phong thái thì đèn thả được tạo thành 3 loại chính đó đó là đèn thả cổ điển, đèn thả tân cổ điển, đèn thả hiện nay đại.

Dưới đấy là các mẫu mã đèn thả đẹp đang dẫn đầu xu hướng hiện nay:
*

Đèn thả phòng bếp đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả nghệ thuật

Liên hệ

*

Đèn thả bàn nạp năng lượng phòng phòng bếp đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả phong cách Bắc Âu

Liên hệ

*

Đèn thả bàn ăn đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn thả chống ngủ

Liên hệ

*

Đèn thả đối chọi giản

Liên hệ

*

Đèn thả tô điểm bàn ăn đối chọi giản

Liên hệ

*

Đèn thả trang trí phòng tiếp khách đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả mộc đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả đồng sang trọng

Liên hệ

*

Đèn thả trang trí đơn giản

Liên hệ

*

Đèn thả mây tre đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn thả nai lưng tròn

Liên hệ

*

Đèn thả tô điểm bàn ăn đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả gỗ đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn thả phòng nhà bếp đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả tròn được làm bằng gỗ đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả quầy bar đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả trần cao cấp nhập khẩu

Liên hệ

*

Đèn thả văn minh đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả bàn ăn tiến bộ đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả fe nghệ thuật

Liên hệ

*

Đèn thả đẹp nghệ thuật

Liên hệ

*

Đèn thả phòng tiếp khách đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả phòng ngủ 1-1 giản

Liên hệ

*

Đèn thả khu nhà bếp đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả phòng ngủ cá nhân đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả trần thời thượng nhập khẩu

Liên hệ

*

Đèn thả trần thẩm mỹ cao cấp

Liên hệ

*

Đèn thả è cổ phòng bếp bằng ca sỹ pha lê cao cấp

Liên hệ

*

Đèn thả bàn ăn uống tròn đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả bằng đồng trang trí chống khách

Liên hệ

*

Đèn thả đầu chóng đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả chống khách phong thái Indochine

Liên hệ

*

Đèn thả bàn ăn 1-1 giản

Liên hệ

*

Đèn thả đẳng cấp Châu Âu

Liên hệ

*

Đèn thả thẩm mỹ và nghệ thuật cao cấp

Liên hệ

*

Đèn thả phòng nhà bếp cao cấp

Liên hệ

*

Đèn thả sắt 1-1 giản

Liên hệ

*

Đèn thả nghệ thuật trang trí phòng khách

Liên hệ

*

Đèn thả đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn thả phong thái Bắc Âu

Liên hệ

*

Đèn thả Led hiện đại

Liên hệ

*

Đèn thả Led

Liên hệ

*

Đèn thả tô điểm bàn ăn

Liên hệ

*

Đèn thả trằn phòng ngủ

Liên hệ

*

Đèn thả trần phong thái Indochine

Liên hệ

*

Đèn thả Led hiện nay đại

Liên hệ

*

Đèn thả dây đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn thả cổ điển

Liên hệ

*

Đèn thả phòng nhà bếp đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả cổ điển

Liên hệ

*

Đèn thả mong thang

Liên hệ

*

Đèn thả thông tầng đẹp

Liên hệ

*

Đèn thả trần tròn

Liên hệ

*

Đèn thả mây tre

Liên hệ

*

Đèn thả trang trí phòng tiếp khách đẹp

Liên hệ


1.3. Những mẫu đèn ốp trần.

*
Đèn ốp trần thời thượng nhập khẩu

Đèn ốp è cổ là các loại đèn tô điểm được gắn thêm trực tiếp vào mặt phẳng trần nhà. Chúng có thiết kế mẫu mã nhiều dạng, hình vuông hoặc tròn được sử dụng chủ yếu để cung ứng ánh sáng từ trần nhà và tô điểm nội thất. Đèn ốp trần cung cấp ánh sáng hướng từ bên trên xuống với phạm vi phát sáng rộng giúp cân đối ánh sáng sủa trong ko gian.

Đèn LED ốp trần lừng danh với công nghệ chiếu sáng huyết kiệm tích điện và bình an với môi trường và sức mạnh người dùng. Đặc biệt đèn led ốp è còn có túi tiền phải chăng cân xứng với tài chính của rất nhiều gia đình.

*
Đèn ốp trần đem đến sự đẳng cấp và sang trọng cho ngôi nhà

Với tính thẩm mỹ cao và mang đến sự lịch sự trọng, sang trọng cho không gian nên đèn mâm ốp è được sử dụng rộng thoải mái ở nhiều không gian từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến sảnh hội nghị, bên hàng,....

Đèn mâm ốp trần được phân thành 2 loại chủ yếu đó chính là đèn mâm áp trần pha lê cùng đèn mâm áp nai lưng mica. Vào đó, đèn mâm ốp trằn pha lê với việc tinh xảo và sang trọng sẽ được gia công đèn trang trí chống khách. Còn những không gian cần ánh sáng dịu dịu như phòng ngủ cá nhân thì đèn mâm ốp nai lưng mica vẫn là lựa chọn về tối ưu.

Với những ưu thế trên, On trang chủ Asia tin rằng đây là mẫu đèn tô điểm trần sẽ dẫn đầu xu hướng đèn tô điểm trần một trong những năm sắp đến tới.

Dưới đó là những mẫu đèn ốp trần rất đẹp đang rất được yêu thích nhất hiện tại nay:
*

Đèn ốp trần phòng tiếp khách đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần đối kháng giản

Liên hệ

*

Đèn ốp è cổ pha lê quý phái trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp trần phòng ngủ sang trọng trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp trần thi công đơn giản

Liên hệ

*

Đèn ốp trần tân tiến sang trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp è cổ đồng đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần đồng Led đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần tất cả quạt đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp è cổ vuông đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần nhựa đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp è nhựa tròn đẹp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần phòng ngủ sang trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp è phòng ngủ hình vương miện

Liên hệ

*

Đèn ốp è cổ đồng

Liên hệ

*

Đèn ốp è đồng phòng ngủ sang trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp trần bởi nhựa hình đám mây

Liên hệ

*

Đèn ốp trần bởi nhựa trang trí phòng ngủ nhỏ xíu gái

Liên hệ

*

Đèn ốp è trang trí phòng khách sang trọng

Liên hệ

*

Đèn ốp trần trang trí phòng tiếp khách cao cấp

Liên hệ

*

Đèn ốp trần phòng tiếp khách sang trọng

Liên hệ